Bilde av Sand, Jan Yngve
Bilde av Sand, Jan Yngve
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø jsa001@post.uit.no +4777645540 95819755 Tromsø

Jan Yngve Sand


Professor (permisjon)


 • Derek John Clark, Tore Nilssen, Jan Yngve Sand :
  Gaining advantage by winning contests
  Review of Economic Design 2020 ARKIV / DOI
 • Tore Nilssen, Jan Yngve Sand, Derek John Clark :
  Motivating over Time: Dynamic Win Effects in Sequential Contests
  Memorandum from Department of Economics, University of Oslo 2012 DOI
 • Jan Yngve Sand :
  Infrastructure quality regulation
  Transport Policy 2012 DOI
 • Jan Yngve Sand, Derek John Clark, Øystein Foros :
  Foreclosure in contests
  Public Choice 2011 PROSJEKT / DOI
 • Stein Østbye, Jan Yngve Sand, Olle Westerlund :
  Management, markets and politics: Statistical screening for historical footprints in Arctic coal mining
  Problems and Perspectives in Management 2011 ARKIV
 • Jan Yngve Sand :
  Tine-saken: Blir det lettere å være dominerende aktør nå?
  Samfunnsøkonomen 2011
 • Jan Yngve Sand, Derek John Clark :
  Endogenous Technology Sharing in R&D Intensive Industries
  Economics 2010 FULLTEKST / DOI
 • Jan Yngve Sand, Stein Østbye, Olle Westerlund :
  Omstilling og omstendigheter - et samfunnsøkonomisk tilbakeblikk på kulldriften
  Gyldendal Akademisk 2009
 • Øystein Foros, Hans Jarle Kind, Jan Yngve Sand :
  Slotting Allowances and Manufacturers' Retail Sales Effort
  Southern Economic Journal 2009
 • Jan Yngve Sand :
  Efficiency in complementary partnerships with competition
  Managerial and Decision Economics (MDE) 2009 DOI
 • Øystein Foros, Hans Jarle Kind, Jan Yngve Sand :
  Entry may increase network providers' profit
  Telecommunications Policy 2009 DOI
 • Jan Yngve Sand, Robert Pettersen :
  Nødvendig med en tøffere prisregulering av Telenor og NetCom?
  Samfunnsøkonomen 2009
 • Øystein Foros, Hans Jarle Kind, Jan Yngve Sand :
  Slotting Allowances and Manufacturers' Retail Sales Effort
  Southern Economic Journal 2009 DOI
 • Øystein Foros, Hans Jarle Kind, Jan Yngve Sand :
  Entry may increase network providers' profit
  Telecommunications Policy 2009 DOI
 • Øystein Foros, Hans Jarle Kind, Jan Yngve Sand :
  Do internet incumbents choose low interconnection quality?
  Information Economics and Policy 2005 DOI
 • Jan Yngve Sand :
  Årets forskermøte
  Økonomisk forum 2005
 • Jan Yngve Sand, Øystein Foros, Hans Jarle Kind :
  Do internet incumbents choose low interconnection quality?
  Information Economics and Policy 2005 DOI
 • Jan Yngve Sand :
  Regulation with non-price discrimination
  International Journal of Industrial Organization 2004
 • Øystein Foros, Bjørn Hansen, Jan Yngve Sand :
  Demand-side spillovers and semi-collusion in the mobile communications market
  Journal of Industry, Competition and Trade 2002 DOI
 • Øystein Foros, Bjørn Hansen, Jan Yngve Sand :
  Demand-side spillovers and semi-collusion in the mobile communications market
  Journal of Industry, Competition and Trade 2002
 • Øystein Foros, Jan Yngve Sand :
  Asymmetrisk regulering innen telekommunikasjon
  Norsk Økonomisk Tidsskrift 1999
 • Øystein Foros, Sissel Jensen, Jan Yngve Sand :
  Damaging Network Subscription
  Communications & Strategies 1999
 • Jan Yngve Sand, Øystein Foros :
  Nye regulatoriske utfordringer
  Sosialøkonomen 1997
 • Derek John Clark, Tore Nilssen, Jan Yngve Sand :
  Keep On Fighting: The Dynamics of Head Starts in All-Pay Auctions
  2016
 • Derek John Clark, Tore Nilssen, Jan Yngve Sand :
  Keep On Fighting: Dynamic Win Effects in an All-Pay Auction
  2015
 • Derek John Clark, Tore Nilssen, Jan Yngve Sand :
  Keep on fighting: dynamic win effects in an all-pay auction
  2015
 • Derek John Clark, Tore Nilssen, Jan Yngve Sand :
  Keep on fighting: dynamic win effects in an all-pay auction
  2015
 • Derek John Clark, Tore Nilssen, Jan Yngve Sand :
  Keep on Fighting: Dynamic Win Effects in an All-Pay Auction
  2014
 • Jan Yngve Sand :
  Pricing in vertically related markets with differentiated downstream markets and asymmetric information
  2013
 • Jan Yngve Sand, Erlend Bullvåg, Geir Bye, Anne Espelien, Eirik Inge Mikkelsen, Mikko Moilanen m.fl.:
  Et kunnskapsbasert Nord-Norge
  UiT Norges arktiske universitet 2012
 • Jan Yngve Sand, Mikko Moilanen :
  Dancing in the dark? Kunnskap og innovasjon i nord
  2012
 • Jan Yngve Sand :
  Pricing in vertically related markets with differentiated downstream markets and asymmetric information
  2012
 • Mikko Moilanen, Stein Østbye, Jan Yngve Sand, Kristin Woll :
  Need is the mother of all innovations?
  2012
 • Jan Yngve Sand :
  Open access mandatory? A comment on the new policy from Research Councils UK
  2012
 • Jan Yngve Sand :
  Er det virkelig noen nordlendinger som ønsker bonusprogrammene tilbake?
  11. februar 2012
 • Jan Yngve Sand :
  Bonusskudd i foten?
  Dagens næringsliv 08. januar 2011
 • Derek J. Clark, Øystein Foros, Jan Yngve Sand :
  Foreclosure in contests
  2008 OMTALE
 • Peter Nicolai Arbo, Vladimir Didyk, Bjørn Hersoug, Inge Berg Nilssen, Vigdis Nygaard, Larissa Riabova m.fl.:
  Petrodevelopment 2030: Socio-economic consequences of an extensive oil and gas development in the Barents Sea
  2007 FULLTEKST
 • Jan Yngve Sand :
  Årets forskermøte
  Økonomisk forum 2007
 • Øystein Foros, Derek J. Clark, Jan Yngve Sand :
  Licensing technology and foreclosure
  2007 OMTALE
 • Jan Yngve Sand, Øystein Foros, Hans Jarle Kind :
  Why potential entry may increase platform sponsors' profit
  2006
 • Jan Yngve Sand :
  Efficiency in complementary partnerships with competition
  2006
 • Jan Yngve Sand :
  Excess entry in vertically related markets
  2004
 • Øystein Foros, Bjørn Hansen, Jan Yngve Sand :
  Demand-side spillovers and semi-collusion in the mobile communications market
  2001 OMTALE
 • Øystein Foros, Bjørn Hansen, Jan Yngve Sand :
  Demand-side Spillovers and Semi-collusion in the Mobile Communications Market
  2000
 • Øystein Foros, Bjørn Hansen, Jan Yngve Sand :
  Demand-side Spillovers and Semi-collusion in the Mobile Communications Market
  2000
 • Jan Yngve Sand, Øystein Foros :
  Optimal regulering av en dominant aktør
  1997

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Publiserte artikler

  Sand, J. Y. (2012), "Infrastructure quality regulation", Transport Policy.

  Sand, J.Y. (2011), "Tine-saken: Blir det lettere å være dominerende aktør nå?", Samfunnsøkonomen,nr 6, 2011

  Clark, D., Ø. Foros og J.Y. Sand (2011), "Foreclosure in contests", Public Choice.

  Sand, J.Y., S. Østbye og O. Westerlund (2011), "Management, markets and politics: Statistical screening for historical footprint In Arctic coal mining", Problems and Perspectives in Management no. 3, vol. 9.

  Clark, D. og J.Y. Sand (2010), "Endogenous Technology Sharing in R&D Intensive Industries", Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, http://www.economics-ejournal.org/ , no. 1, vol. 4, 2010.

  Foros, Ø., H.J. Kind og J.Y. Sand (2009), "Entry may increase network providers' profit", Telecommunications Policy 33, p.484-494

  Foros, Ø., H.J. Kind og J.Y. Sand (2009), "Slotting Allowances and Manufacturers' Retail Sales Effort", Southern Economic Journal 76, 266-282

  Sand, J.Y., S. Østbye og O. Westerlund (2009), "Omstilling og omstendigheter - et samfunnsøkonomisk tilbakeblikk på kulldriften", i Mikalsen og Solberg (red.), Det store kullrushet - Industriell omstilling i arktis, Gyldendal Akademiske Forlag.

  Pettersen, R. og J.Y. Sand (2009), "Nødvendig med en tøffere prisregulering av Telenor og NetCom?", Samfunnsøkonomen nr. 2, 2009

  Sand, J.Y. (2009) "Efficiency in complementary partnerships with competition", Managerial and Decision Economics, vol. 30 (1), p.57-70, Wiley & Sons

  Foros, Ø., H.J. Kind and J.Y. Sand (2005), "Do incumbents choose low interconnection quality in the internet?", Information Economics and Policy, vol. 17, p.149-164, Elsevier.

  Sand, J.Y. (2004) "Regulation with non-price discrimination", International Journal of Industrial Organization, vo.. 22, p. 1289-1307, Elsevier.

  Foros, Ø., B. Hansen and J.Y. Sand, (2002), "Demand-side spillovers and semi-collusion in the mobile communications market", in Journal of Industry, Competition and Trade, vol. 2, p.259-278, Kluwer.

  Foros, Ø., S.Jensen and J.Y. Sand (1999) "Damaging Network Subscription", Communications & Strategy, no. 33, 1st quarter 1999.

  Foros, Ø. og J.Y. Sand (1999), "Asymmetrisk regulering innen telekommunikasjon" ("Asymmetric regulation in telecommunications), i Norsk Økonomisk Tidsskrift (Norwegian Journal of Economics) no. 2, 1999.

  Foros, Ø. og J.Y. Sand (1997), "Telemarkedet: Nye regulatoriske utfordringer" ("The telecommunications market: New regulatory challenges), Sosialøkonomen nr.4 1997


  Forskningsinteresser

  Samfunnsøkonomi, reguleringsteori, næringsøkonomi, konkurransepolitikk og innovasjon.