Bilde av Olsen, Ragnar Ludvig
Bilde av Olsen, Ragnar Ludvig
Fakultetsadministrasjonen ved BFE-fak ragnar.olsen@uit.no +4777646126 Her finner du meg

Ragnar Ludvig Olsen


Professor Dr. Philos, nesteleder Norges fiskerihøgskole

Stillingsbeskrivelse

 • Ansvar for kurs: Næringsmiddelkjemi FSK-3004 (høst)

 • K Saruga, K Sivashanthini, Ragnar Ludvig Olsen :
  Amino acid and fatty acid profile of whole-dried and minced-dried discards (Leiognathus sp.) from shrimp trawl fishery in Jaffna, Sri-Lanka
  Vingnanam Journal of Science 2023
 • Pauke C. Schots, Guro Kristine Edvinsen, Ragnar Ludvig Olsen :
  A simple method to isolate fatty acids and fatty alcohols from wax esters in a wax-ester rich marine oil
  PLOS ONE 2023 ARKIV / DOI
 • Lars Dalheim, Jon Brage Svenning, Ragnar Ludvig Olsen :
  In vitro intestinal digestion of lipids from the marine diatom Porosira glacialis compared to commercial LC n-3 PUFA products
  PLOS ONE 2021 ARKIV / DOI
 • Vetle Skjold, Joan Karl Joensen, Margrethe Esaiassen, Ragnar Ludvig Olsen :
  Determination of pH in pre rigor fish muscle - method matters
  Journal of Aquatic Food Product Technology 2020 ARKIV / DOI
 • Lars Dalheim, Jon Brage Svenning, Terje Vasskog, Hans Christian Eilertsen, Ragnar Ludvig Olsen :
  Stability of lipids during wet storage of the marine diatom Porosira glacialis under semi-preserved conditions at 4 and 20 °C
  Journal of Applied Phycology 2020 ARKIV / DOI
 • Pauke C. Schots, Kirsten Maria Jansen, Jakub Mrazek, Alice Marie Pedersen, Ragnar Ludvig Olsen, Terje Larsen :
  Obesity-induced alterations in the gut microbiome in female mice fed a high-fat diet are antagonized by dietary supplementation with a novel, wax ester–rich, marine oil
  Nutrition Research 2020 ARKIV / DOI
 • Jon Brage Svenning, Lars Dalheim, Terje Vasskog, Lucie Matricon, Birthe Vang, Ragnar Ludvig Olsen :
  Lipid yield from the diatom Porosira glacialis is determined by solvent choice and number of extractions, independent of cell disruption
  Scientific Reports 17. desember 2020 ARKIV / DOI
 • Pauke C. Schots, Alice Marie Pedersen, Karl-Erik Eilertsen, Ragnar Ludvig Olsen, Terje Larsen :
  Possible Health Effects of a Wax Ester Rich Marine Oil
  Frontiers in Pharmacology 2020 ARKIV / DOI
 • Tore Seternes, Gunhild Seljehaug Johansson, Iselin Evje, Ragnar Ludvig Olsen :
  The level of eicosapentaenoic acid (EPA), but not docosahexaenoic acid (DHA), in blood of Atlantic salmon (Salmo salar L.) is related to formulation and concentration of EPA or DHA in feed
  Aquaculture 2020 ARKIV / DOI
 • Esther Garrido Gamarro, John Ryder, Edel O. Elvevoll, Ragnar Ludvig Olsen :
  Microplastics in fish and shellfish - A threat to seafood safety?
  Journal of Aquatic Food Product Technology 2020 ARKIV / DOI
 • Tatiana Nikolaevna Ageeva, Ragnar Ludvig Olsen, Sjurdur Joensen, Margrethe Esaiassen :
  Quality aspects of fillet, loin and tail products made from live-stored feed-deprived Atlantic cod (Gadus morhua L.) at different times post mortem
  Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2018 ARKIV / DOI
 • Tatiana Nikolaevna Ageeva, Ragnar Ludvig Olsen, Sjurdur Joensen, Margrethe Esaiassen :
  Effects of long-term feed deprivation on the development of rigor mortis and aspects of muscle quality in live-stored mature Atlantic cod (Gadus Morhua L.)
  Journal of Aquatic Food Product Technology 2018 ARKIV / DOI
 • Ragnar Ludvig Olsen, Jogeir Toppe :
  Fish silage hydrolysates: Not only a feed nutrient, but also a useful feed additive
  Trends in Food Science & Technology 2017 ARKIV / DOI
 • Tatiana Nikolaevna Ageeva, Malcolm Jobling, Ragnar Ludvig Olsen, Margrethe Esaiassen :
  Gender-specific responses of mature Atlantic cod (Gadus morhua L.) to feed deprivation
  Fisheries Research 2017 ARKIV / DOI
 • Oihane Erdaide, Xabier Lekube, Ragnar Ludvig Olsen, Unai Ganzedo, iciar Martinez :
  Comparative study of muscle proteins in relation to the development of yake in three tropical tuna species yellowfin (Thunnus albacares), big eye (Thunnus obesus) and skipjack (Katsuwonus pelamis)
  Food Chemistry 2016 DOI
 • Grete Elisabeth Lorentzen, Mette Serine Wesmajervi Breiland, Jens Østli, Jarle Wang-Andersen, Ragnar Ludvig Olsen :
  Growth of halophilic microorganisms and histamine content in dried salt-cured cod (Gadus morhua L.) stored at elevated temperature
  Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2015 DOI
 • Amalie Celise Aanesen Skogvold, Ragnar Ludvig Olsen :
  Optimization of oil extraction from Calanus finmarchicus
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Maren Lootz Aarthun, Ragnar Ludvig Olsen :
  Restråstoffer fra videreforedling av sløyd laks (Salmo salar L.)
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Johnsen Camilla, Ragnar Ludvig Olsen :
  In vitro fordøyelse av fett fra kiselalgen Porosira glacialis
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Lars Dalheim, Ragnar Ludvig Olsen :
  Porosira glacialis as a possible source of lipids for human consumption and aquaculture feed
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Jon Brage Svenning, Ragnar Ludvig Olsen :
  Towards mass cultivation of diatoms as asource of marine lipids
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Pål Are Enbusk, Alice Marie Pedersen, Aaron John Christian Andersen, Ragnar Ludvig Olsen, Tor Haug, Klara Stensvåg :
  Hydrolysat fra raudåte (Calanus finmarchicus). Effekt av avsalting ved bruk av nanofilter
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Ragnar Ludvig Olsen :
  Mikroplast i sjømat - hvor farlig er det?
  2020
 • Ragnar Ludvig Olsen, Edel O. Elvevoll :
  Hva betyr mikroplast i havet for sjømaten?
  Klassekampen 16. oktober 2020
 • Ragnar Ludvig Olsen :
  Calanus finmarchicus - Harvest, processing and properties of products
  2018
 • Tatiana Nikolaevna Ageeva, Margrethe Esaiassen, Ragnar Ludvig Olsen :
  Live-Storage of Wild mature cod (Gadus morhua L.) without feed supply. Effects on biological and quality Properties. a dissertation for the degree of Philosophiae Doctor
  2018
 • Jogeir Toppe, Ragnar Ludvig Olsen, Omar R. Peñarubia, David G. James :
  Production and utilization of fish silage. A manual on how to turn fish waste into profit and a valuable feed ingredient or fertilizer.
  2018
 • Mia Brattli Guldberg, Ragnar Ludvig Olsen :
  Isolering av etylester og triacylglycerol ved hjelp av fast fase ekstraksjon.
  UiT Norges arktiske universitet 2018
 • Tatiana Nikolaevna Ageeva, Margrethe Esaiassen, Sjúrður Joensen, Ragnar Ludvig Olsen :
  Quality aspects of fresh loin, tail and fillet products obtained from feed-deprived Atlantic cod at different times post mortem
  2018
 • Ragnar Ludvig Olsen :
  Norges fiskerihøgskole - Samarbeid mellom studenter og næringsliv
  2018
 • Ragnar Ludvig Olsen :
  Oppdrettslaks som mat - nok næringsstoffer?
  2018
 • Ragnar Ludvig Olsen :
  Lønnsom utnyttelse av marine restråstoffer - nå og i framtida
  2018
 • Ragnar Ludvig Olsen :
  What are the options for marine biomass when it is not suitable as food?
  2017
 • Ragnar Ludvig Olsen :
  Havet og fremtidens mat
  2017
 • Therese Christina Udin, Alice Marie Pedersen, Ragnar Ludvig Olsen :
  Proteins and chitin in the press cake from production of oil from the copepod Calanus finmarchicus
  2017
 • Anja Sjøvoll, Alice Marie Pedersen, Ragnar Ludvig Olsen :
  Lipids in the press cake obtained during the production of oil from Calanus finmarchicus
  2017
 • Ragnar Ludvig Olsen :
  Biprodukter fra fiskeri- og havbruksnæringen: Er produksjon av biogass et alternativ?
  2017
 • Hovind kvamme Frederic, Ragnar Ludvig Olsen :
  Egenskaper til konservert grakse fra tranproduksjon basert på isoelektrisk utfelling
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Vetle Skjold, Ragnar Ludvig Olsen :
  Måling av pH i pre-rigor fiskemuskel - en analytisk utfordring
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Ragnar Ludvig Olsen :
  Lipidkjemi - med vekt på fisk, 4 utg.
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Damkær Thomsen Nicklaes, Ragnar Ludvig Olsen :
  Kvalitet av vedlikeholdsfôret levendelagret torsk sultet i opptil 12 uker
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Udin Therese Christina, Ragnar Ludvig Olsen :
  Protein og kitin i grakse fra produksjon av Calanus olje
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Anja Sjøvoll, Ragnar Ludvig Olsen :
  Biokjemiske egenskaper til grakse fra produksjon av Calanus olje
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Ragnar Ludvig Olsen :
  Realistiske muligheter for utnyttelse av restråstoffer fra foredling av hvitfisk
  2016
 • Ragnar Ludvig Olsen :
  Havet og fremtidens mat
  2016
 • Ragnar Ludvig Olsen :
  Slog og restråstoff blir til gull?
  2016
 • Andreas Habbestad Andersen, Ragnar Ludvig Olsen :
  Frie fettsyrer i olje utvunnet fra ensilert lakseslo
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Alice Marie Pedersen, Ragnar Ludvig Olsen :
  Calanus Oil. Utilization, composition and digestion.
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Snorri Halldórson, Ragnar Ludvig Olsen :
  Utilization of cod backbones
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Birthe Vang, Ragnar Ludvig Olsen :
  Recovery and properties of oil from the copepod Calanus finmarchicus
  UiT Norges arktiske universitet 2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →