Personkort bilde

Tove Bellika

Saksbehandling og support variabel lønn og reise Seksjon for personal og organisasjon
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Saksbehandlling, attestasjon og support
variabel lønn og reiser
  • Reiseregninger
  • Lønn- og honorarbilag
  • Reiseforskudd
  • Utbetaling til selvstendig næringsdrivende
  • Arbeidsavtaler
  • Timelønn

 

[Loading...]