Bilde av Stenhaug, Bente
Bilde av Stenhaug, Bente
Seksjon for studieadministrasjon bente.stenhaug@uit.no +4777644142

Bente Stenhaug


Juridisk rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Generell juridisk rådgivning innenfor Seksjon for studieadministrasjon sitt saksfelt, herunder utarbeidelse av utkast til vedtak som legges frem for Nemnda for studentsaker (tidligere Universitetets klagenemnd).

 

 

Vitenskapelige arbeidsområder
CV

UTDANNING: 

 • 1998: Advokatbevilling
 • 1997: Juristenes etterutdanning - Advokatkurset
 • 1986: Universitetet i Tromsø - Juridisk embetseksamen 

YRKESERFARING

 • 2004 - 2019: Universitetet i Tromsø. Universitetsbibliotekar/​fagreferent i juridiske fag. (100%)
 • 2004- Engasjement (tre måneder) Norges Fiskerihøgskole - Personalkonsulent (100%) engasjement.
 • 2002- 2004: Advokatfirmaet Arntzen & Co as - Partner (100%)
 • 2001 - 2002: Adv- ok atfirmaet Nilsen, Fagerholt og Arntzen DA - Ansatt advokat (100%)
 • 1996 - 2001: Advokatfirmaet Nilsen, Fagerholt og Arntzen DA - Advokatfullmektig (100%)
 • 1995- 2000:  Leder for nasjonal klagenemnd opprettet av Forbrukerrådet og Telenor. Nemden ble avviklet i 2000 ifm med avvikling av Telelenors monopol på telefontjenester.
 • 1991-1994  Troms fylkesskattekontor - Juridisk rådgiver (Førstekonsulent)
 • 1988: Universitetet i Tromsø - Studentstipendiat (50%)
 • 1985-1986:  Uni Forsikring, Hovedkontor - Saksbehandler låneportefølje finansavdelingen (100%)

VERV

 • 2010 - 2012: Universitetsbiblioteket, hovedvernombud
 • 2008- 2010:  Universitetsbiblioteket, Biblioteket for psykologi og jus,  verneombud
 • 2006- 2008:  Nasjonalbibliblioteket, Medlem i Forum for opphavsrett. 
 • 1995 -1996:  Høgskolen i Harstad, Leder av Høgskolens klagenemnd. 
 • 1992-1993:  Troms fylkesskattekontor. Verneombud

KURS/SEMINARER

Kurs i regi av International Association of Law Libraries. For nærmere informasjon se: http://iall.org/annual-c​onference-2/previous/

 • 37th Annual Course on International Law and Legal Information LAW IN LUXEMBOURG: WHERE LOCAL TRADITION MEETS EUROPEAN AND INTERNATIONAL INNOVATION Luxembourg, September 30 to October 3, 2018.
 • 35th Annual Course on International Law and Legal Information COMMON LAW PERSPECTIVES IN AN INTERNATIONAL CONTEXT Oxford, United Kingdom, July 31 to August 3, 2016.
 • 34th Annual Course on International Law and Legal Information WITHIN AND IN BETWEEN: GERMAN LEGAL TRADITION IN TIMES OF INTERNATIONALIZATION AND BEYOND Berlin, Germany, September 20th – 24th, 2015.
 • 29th Annual Course on International Law and Legal Information DUTCH GATEWAYS TO INTERNATIONAL LAW The Hague and Rotterdam, Netherlands 5th September – 8th September 2010
 • 28th Annual Course on International Law and Legal Information TURKEY IN A GLOBAL CONTEXT 11th – 15th October, 2009 Istanbul Bilgi University, Istanbul, Turkey
 • 26th Annual Course on International Law and Legal Information GLOBAL CHALLENGES & THE INDIAN LEGAL SYSTEM 1st – 5th December 2007 National Centre for the Performing Arts, Mumbai, India.

ØVRIGE KURS/ETTERUTDANNING

 • 1997: Advokatkurs. Juristforbundet Etterutdanning. 
 • 2012: Seminar for ledere og verneombud UiT: ”Rusmisbruk på arbeidsplassen” Hvordan hjelpe kollegaer som sliter medr rus? 
 • 2010: NAV Kurs. "Sees i morgen" Krise og stressmestring. Varighet: 1 dag.
 • 2010: NAV kurs "sees i morgen" Psykiske helseproblemer og konsekvenser på jobb. Varighet: 1 dag
 • 2010: NAV kurs, "Sees i morgen, Grunnkurs i arbeid og psykisk helse. Varighet: 1 dag.
 • 2008: Grunnopplæring i helse miljø og sikkerhetsarbeid. Varighet: 40 timer. Kurs i regi av Stakkevollan bedriftshelsetjeneste, 8-9 oktober og 20-21.oktober.
 • 2008: Kurs i Forhandlingsteknikk, UiT. Varighet: 4,5 timer
 • 2007: Presentasjonsteknikk UiT. Varighet: 14 timer.
 • 2007: Effektiv bruk av Windows, UiT. Varighet  4 timer
 • 2006: Webdesign med FrontPage. UiT. Varighet: 12 timer
 • 2006: Lovdata kurs i EU/EØS-rettskilder. Varighet: 8 timer
 • 2005: Lovdata kurs i norske rettskilder. Varighet: 8 timer
 • 2004: Kurs i medarbeidersamtale UiT. (Fiskerihøgskolen). Varighet: 8 timer 
 • 2003: Personskadeerstatningsre​tt trinn II. Varighet: 11 timer. Juristforbundet etterutdanning
 • 2002: Hvitvasking av penger, Varighet: 4 timer. Juristforbundet etterutdanning
 • 2001: Eurojuris Norge, kurs/årsmøte. Varighet: 8 timer. 
 • 2001: Selskapsrett- valg av selskapsform Varighet: 2 timer. Juristforbundet Etterutdanning. 
 • 2001: Sivilproess. Varighet: 6 timer. Juristforbundet Etterutdanning. 
 • 2000: Eurojuris Norge kurs/årsmøte Varighet: 7 timer
 • 1999: Datakurs for jurister Varighet: 6 timer
 • 1999: Personskadeerstatningsre​tt trinn I Varighet: 13 timer. Juristforbundet Etterutdanning.