Bilde av Heimland, Gøril
Bilde av Heimland, Gøril
Enhet for administrative tjenester BFE goril.heimland@uit.no +4777646583 Her finner du meg

Gøril Heimland


Økonomi, UBW ON, UBW Prod

Stillingsbeskrivelse

OPPGAVER VED ØKONOMISEKSJON

* Ekstern finansiering

     * Oppretting (budsjett)

     * Livsløp til prosjekter

     * Avslutning

     * Rapportering

 * Utviklings arbeid 

* Service internt og eksternt