Bilde av Rypdal, Kristoffer
Foto: UiT
Bilde av Rypdal, Kristoffer
Institutt for matematikk og statistikk kristoffer.rypdal@uit.no +4777645149 47712863 Her finner du meg

Kristoffer Rypdal


Professor


 • Kristoffer Rypdal :
  Kausale design – Et gjennombrudd i samfunnsfagene eller keiserens nye klær?
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2023 ARKIV / DOI
 • Martin Wibe Rypdal, Niklas Boers, Hege-Beate Fredriksen, Kai-Uwe Eiselt, Andreas Johansen, Andreas Rostrup Martinsen m.fl.:
  Estimating Remaining Carbon Budgets Using Temperature Responses Informed by CMIP6
  Frontiers in Climate 2021 ARKIV / DOI
 • Kristoffer Rypdal :
  The Tipping Effect of Delayed Interventions on the Evolution of COVID-19 Incidence
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2021 ARKIV / DOI
 • Martin Wibe Rypdal, Kristoffer Rypdal, Ola Løvsletten, Sigrunn Holbek Sørbye, Elinor Ytterstad, Filippo Maria Bianchi :
  Estimation of Excess Mortality and Years of Life Lost to COVID-19 in Norway and Sweden between March and November 2020
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2021 ARKIV / DOI
 • Martin Wibe Rypdal, Veronika Gjertsen Rypdal, Per Kristen Jakobsen, Elinor Ytterstad, Ola Løvsletten, Claus Klingenberg m.fl.:
  Modelling suggests limited change in the reproduction number from reopening Norwegian kindergartens and schools during the COVID-19 pandemic
  PLOS ONE 2021 ARKIV / DOI
 • Kristoffer Rypdal, Martin Rypdal :
  A Parsimonious Description and Cross-Country Analysis of COVID-19 Epidemic Curves
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2020 ARKIV / DOI
 • Christian Franzke, Susana Barbosa, Richard Blender, Hege-Beate Fredriksen, Thomas Laepple, Fabrice Lambert m.fl.:
  The Structure of Climate Variability Across Scales
  Reviews of Geophysics 2020 ARKIV / DOI
 • Kristoffer Rypdal, Filippo Maria Bianchi, Martin Rypdal :
  Intervention Fatigue is the Primary Cause of Strong Secondary Waves in the COVID-19 Pandemic
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2020 DOI
 • Martin wibe Rypdal, Hege-Beate Fredriksen, Kristoffer Rypdal, Rebekka Steene :
  Emergent constraints on climate sensitivity
  Nature 2018 DOI
 • Martin wibe Rypdal, Hege-Beate Fredriksen, Eirik Myrvoll-Nilsen, Kristoffer Rypdal, Sigrunn Holbek Sørbye :
  Emergent scale invariance and climate sensitivity
  Climate 2018 ARKIV / DOI
 • Kristoffer Rypdal :
  The Life and Death of the Recent Global Warming Hiatus Parsimoniously Explained
  Climate 2018 ARKIV / DOI
 • Kristoffer Rypdal :
  Empirical Growth Models for the Renewable Energy Sector
  Advances in Geosciences 2018 ARKIV / DOI
 • Kristoffer Rypdal :
  Er det bare gammeldags kulturutøvelse som er beskyttet?
  nordnorskdebatt.no 14. desember 2023 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Virkningen av kraftoverskudd og utenlandskabler på strømpriser og kraftinntekter til Norge
  nordnorskdebatt.no 20. mars 2023 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Fosen-dommen fritar ingen for klimaforpliktelsene
  nordnorskdebatt.no 07. mars 2023 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Naturen som godtepose for oss superprivilegerte
  nordnorskdebatt.no 20. mars 2023 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Kjernekraft er ikke et realistisk alternativ til vindkraft i Norge
  nordnorskdebatt.no 2023 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Vindkraft + Magasinkraft + Kraftutveksling = Sant
  nordnorskdebatt.no 27. januar 2023 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Hvem bedrar hvem i kraftdebatten?
  nordnorskdebatt.no 27. januar 2023 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Hva betyr det å tape en angrepskrig?
  nordnorskdebatt.no 2023 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  EN ANALYSE AV VINDKRAFTENS OG KRAFTUTVEKSLINGENS BETYDNING FOR EFFEKTKJØRING AV NORSKE MAGASINKRAFTVERK
 • Kristoffer Rypdal :
  Er kraftmarkedet virkelig kapitalisme i sin råeste form?
  nordnorskdebatt.no 14. august 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  De nye utenlandskablene har hatt liten effekt på forholdet mellom norske og tyske kraftpriser
  nordnorskdebatt.no 19. august 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Et veikart for det grønne skiftet
  nordnorskdebatt.no 05. august 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Har fageksperter opplysningsplikt om politisk engasjement?
  nordnorskdebatt.no 08. august 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Oslo-byrådene i ny rolle som helsefaglige rådgivere for regjeringen
  nordnorskdebatt.no 11. januar 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Bør vi regulere kraftmarkedet?
  nordnorskdebatt.no 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Vi løser ikke klima- og naturkrisen ved å dehumanisere miljøpolitikken
  nordnorskdebatt.no 18. juli 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Gårsdagens tanker om avspenning duger ikke lenger
  nordnorskdebatt.no 14. juni 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Enkle grep som kan hjelpe oss gjennom omikronbølgen
  nordnorskdebatt.no 31. januar 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Enorm gevinst hvis vi kan unngå at omikron-smitte sprer seg fritt blant eldre
  nordnorskdebatt.no 12. februar 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Det vil være et svik mot Nord-Norge å la landsdelen synke inn i en industriell bakevje
  nordnorskdebatt.no 23. april 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Derfor trenger vi overskudd og utveksling av kraft
  nordnorskdebatt.no 22. september 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Det er ikke vindkraften som framtvinger hard effektkjøring i regulerte vassdrag
  nordnorskdebatt.no 19. desember 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Vennskapsavtaler i det sikkerhetspolitiske bildet
  nordnorskdebatt.no 17. november 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Vennskapsavtaler mellom byer er ikke støtte til sittende regimer
  nordnorskdebatt.no 10. november 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Vi må snakke om hvordan vi kan bidra til en rettferdig og varig fred
  nordnorskdebatt.no 29. oktober 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  En høyprisavgift som ikke fratar kraftprodusentene incentiver til å produsere når prisen er høy
  nordnorskdebatt.no 10. oktober 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Moderne kjernekraft er ingen Sareptas krukke
  nordnorskdebatt.no 03. oktober 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  iTromsø-journalister som ikke er journalister
  nordnorskdebatt.no 13. desember 2021 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Derfor bør vi forberede oss på strenge tiltak gjennom vinteren
  nordnorskdebatt.no 17. desember 2021 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Retur til åttitallets kraftsystem er ingen løsning
  nordnorskdebatt.no 02. desember 2021 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Er det samfunnet eller sykehusene som skal håndtere pandemien?
  nordnorskdebatt.no 09. desember 2021 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  En exit-strategi gjennom smitte er en strategi for strengere tiltak
  nordnorskdebatt.no 17. november 2021 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Siste ukers smittevekst i Tromsø kan ikke stanses gjennom bygging av naturlig immunitet
  nordnorskdebatt.no 27. oktober 2021 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  En femtiåring i brytning mellom vekst og forfall
  nordnorskdebatt.no 22. september 2018 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Et enkelt argument viser at global oppvarming skyldes menneskelig aktivitet
  Forskning.no 11. oktober 2018 FULLTEKST
 • Hege-Beate Fredriksen, Martin wibe Rypdal, Kristoffer Rypdal :
  At which spatiotemporal scales, and in which climate states, can the linear temperature response hypothesis be rejected by data?
  2018
 • Kristoffer Rypdal :
  Det ugjendrivelige beviset
  Avisa Tromsø 28. juni 2017
 • Kristoffer Rypdal :
  Tone Jensens usannheter om det grønne skiftet
  Nordlys 16. januar 2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →