Georg Elvebakk.jpg
Georg Elvebakk.jpg
Institutt for matematikk og statistikk georg.elvebakk@uit.no +4777646532 Tromsø REALF A218B

Elvebakk, Georg


Førsteamanuensis


  • Dijkstra, Noortje; Junttila, Juho; Carroll, Jolynn; Husum, Katrine; Hald, Morten; Elvebakk, Georg; Godtliebsen, Fred. Baseline benthic foraminiferal assemblages and habitat conditions in a sub-Arctic region of increasing petroleum development. Marine Environmental Research 2013; Volum 92. ISSN 0141-1136.s 178 - 196.s doi: 10.1016/j.marenvres.2013.09.014.
  • Dijkstra, Noortje; Junttila, Juho; Carroll, Jolynn; Husum, Katrine; Hald, Morten; Elvebakk, Georg; Godtliebsen, Fred. Benthic foraminifera as indicators of natural variability and anthropogenic impact – environmental change in the SW Barents Sea. Arctic Frontiers 2014-01-22 - 2014-01-24 2014.
  • Nortvedt, Guri Anne; Elvebakk, Georg; Lindstrøm, Tom Louis. Norsk matematikkråds forkunnskapstestet 2009. 2010 (12). ISSN 0806-2439.
  • Se alle arbeider i CRIStin →