Morten Grønnesby


Universitetslektor


 • Nikita Shvetsov, Morten Grønnesby, Edvard Pedersen, Kajsa Møllersen, Lill-Tove Rasmussen Busund, Ruth Schwienbacher m.fl.:
  A Pragmatic Machine Learning Approach to Quantify Tumor-Infiltrating Lymphocytes in Whole Slide Images
  Cancers 2022 ARKIV / DOI
 • Bjørn Fjukstad, Nina Angelvik, Morten Grønnesby, maria wulff Hauglann, Hedinn Gunhildrud, Fredrik Høisæther Rasch m.fl.:
  Teaching Electronics and Programming in Norwegian Schools Using the air:bit Sensor Kit
  Association for Computing Machinery (ACM) 2019 DOI
 • Bjørn Fjukstad, Nina Angelvik, maria wulff Hauglann, Joachim Sveia Knutsen, Morten Grønnesby, Hedinn Gunhildrud m.fl.:
  Low-Cost Programmable Air Quality Sensor Kits in Science Education
  ACM Publications 2018 ARKIV / DOI
 • Johan Ravn, Juan Carlos Aviles Solis, Morten Grønnesby, Hasse Melbye, Lars Ailo Bongo :
  Detection of Wheezes and Breathing Phases Using Deep Convolutional Neural Networks
  2017
 • Morten Grønnesby, Juan Carlos Aviles Solis, Einar Holsbø, Hasse Melbye, Lars Ailo Bongo :
  Machine Learning Based Crackle Detection
  2017
 • Bjørn Fjukstad, Nina Angelvik, Morten Grønnesby, maria wulff Hauglann, Hedinn Gunhildrud, Fredrik Høisæther Rasch m.fl.:
  Teaching Electronics and Programming in Norwegian Schools Using the Air: Bit Sensor Kit
  2019
 • Bjørn Fjukstad, Nina Angelvik, maria wulff Hauglann, Joachim Sveia Knutsen, Morten Grønnesby, Hedinn Gunhildrud m.fl.:
  Low-Cost Programmable Air Quality Sensor Kits in Science Education
  2018
 • Morten Grønnesby :
  Lung Sounds
  2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →