#
#
Institutt for klinisk odontologi lars.m.berg@uit.no 955 53 693 Tromsø

Lars Martin Berg


Ph.d.-kandidat / Fagansvarlig gerodontologi

Stillingsbeskrivelse

Dobbeltkompetansekandidat klinisk odontologi.

Ph.d.-prosjekt: "Treatment success with continuous positive airway pressure or mandibular advancement splints in non-severe obstructive sleep apnea
A randomized controlled clinical trial on sleep quality, health related quality of life and clinical predictors of treatment success".

Fagansvarlig gerodontologi ved IKO.

Arbeidsområder

Vitenskapelige arbeidsområder


  • Berg, Lars Martin; Ankjell, Torun Karina Solheim; Sun, Yi-Qian; Trovik, Tordis A; Rikardsen, Oddveig G; Sjögren, Anders; Moen, Ketil; Hellem, Sølve; Bugten, Vegard. Health-related quality of life and sleep quality after 12 months of treatment in nonsevere obstructive sleep apnea: A randomized clinical trial with Continuous Positive Airway Pressure and Mandibular Advancement Splints. (fulltekst) International Journal of Otolaryngology 2020. ISSN 1687-9201.s doi: 10.1155/2020/2856460.
  • Berg, Lars Martin; Ankjell, Torun Karina Solheim; Trovik, Tordis A; Sjögren, Anders; Rikardsen, Oddveig G; Moen, Ketil; Sun, Yi-Qian; Bugten, Vegard. Self-reported sleep quality with mandibular advancement device or continuous positive airway pressure: A randomized clinical trial on patients with mild and moderate obstructive sleep apnea. (fulltekst) Journal of Dental Sleep Medicine (JDSM) 2020; Volum 7 (2). ISSN 2333-9756.s doi: 10.15331/jdsm.7118.
  • Berg, Lars Martin; Ankjell, Torun Karina Solheim; Sun, Yi-Qian; Trovik, Tordis A; Sjögren, Anders; Rikardsen, Oddveig G; Moen, Ketil; Hellem, Sølve; Bugten, Vegard. Friedman Score in Relation to Compliance and Treatment Response in Nonsevere Obstructive Sleep Apnea. (fulltekst) International Journal of Otolaryngology 2020. ISSN 1687-9201.s doi: 10.1155/2020/6459276.
  • Berg, Lars Martin; Sivertsen, Heidi. Oral helse i bachelorprogrammet i sykepleie, NTNU.. Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv. 2021-11-01 - 2021-11-01 2021.
  • Se alle arbeider i CRIStin →