Hege Anita Hansen
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Hansen, Hege Anita


Førstekonsulent

Stillingsbeskrivelse

 • Fakturahåndtering litteratur
 • Fakturering
 • Timelønn
 • Ekstern honorering
 • Interne overføringer
 • Ompostering
 • Reiseregning/forskudd
 • Innkjøp varer og tjenester drift
  • Rekvisisjoner
  • Refusjoner
 • Databriller
 • Utsending av styrepapirer bibliotekstyret