Personkort bilde
Foto: Torje Jenssen

Marie Berger Nicolaysen

Permisjon juni 2021-april 2022 //Studiekonsulent arkeologi/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Eg har delt stilling mellom Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi (AHR) og Fakultetsadministrasjonen på HSL-fak.

For AHR jobbar eg som studiekonsulent for arkeologi. I fakultetsadministrasjonen jobbar eg i team for studentrekruttering og studentinformasjon, samt er leiar for timeplanleggingsgruppa på fakultetet.

 

 Som studiekonsulent for arkeologi:

 • Kvalitetssikring av studietilbudet ved AHR
 • Studierettleiar for studietilbod i arkeologi
 • Utvekslingsmoglegheiter for studentar på arkeologi
 • Realkompetansesøknadar til arkeologi
 • Sekretær for programstyret i arkeologi
 • Undervisningsplanlegging
 • Innpassing av ekstern utdanning
 • Eksamensarbeid
 • Generell saksbehandling

Som leiar for timeplanleggingsgruppa på HSL-fak:

 • Koordinering av timeplanlegging for fakultetet
 • Informasjon om timeplanlegging og fristar
 • Timeplanlegging for alle emne på HSL-fak

 Som medlem i team for studentrekruttering og studentinformasjon:

 • Studentrekruttering
 • Studentinformasjon
 • Åpen dag
 • Forskningsdagene

 • Berger, Marie Nystuen. Piratverksemd i nord - nokre døme frå Finnmark tidleg på 1600-talet. Heimen - Lokal og regional historie 2016; Volum 53 (1). ISSN 0017-9841.s 5 - 21.s doi: 10.18261/issn.1894-3195-2016-01-02.
 • Berger, Marie Nystuen. Reisebrev: På sjørøvarjakt i København. Historikeren 2015 (4). ISSN 1891-6600.
 • Nicolaysen, Marie Berger. Farar på havet for handelsfolk frå nord; Kaperfart og fribytteri i dansk-norske farvatn under trettiårskrigen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2018; Volum 30 (3/4). ISSN 0802-7005.s 93-96, 98-105 - .

 • Berger, Marie Nystuen. Piratverksemd i nord - nokre døme frå Finnmark tidleg på 1600-talet. Heimen - Lokal og regional historie 2016; Volum 53 (1). ISSN 0017-9841.s 5 - 21.s doi: 10.18261/issn.1894-3195-2016-01-02.

 • Nicolaysen, Marie Berger. Piratar og kaperfart under Kristian Kvart. Torsdagsforedrag 2020-10-22 - 2020-10-22 2020.

 • Hagen, Rune Blix; Nicolaysen, Marie Berger. Jens Munk - vår glemte polarfarer. (Fulltekst: https://nordnorskdebatt.no/article/jens-munk-var-glemte-polarfarer Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s 4 - 5.

 • Berger, Marie Nystuen. Slave i Algerie - Guds straff over Island i 1627. Norske historiedager 2017 2017-06-24 - 2017-06-24 2017.

 • Berger, Marie Nystuen. «Då sjørøvarane kom til Vardø i 1602 og 1615» – Om handel, gull, silke, marinen og ein stakkars «Weranger find». Forskningsdagene 2017 2017-09-23 - 2017-09-23 2017.

 • Nicolaysen, Marie Berger. Flåtemakt mot sjørøvari; Utsending av orlogseskadrar mot sjørøvarar, kaperar og fribyttarar under Christian IV (1588–1648). (Fulltekst: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/12977/thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Sammendrag: http://hdl.handle.net/10037/12977) 2016.

 • Berger, Marie Nystuen. Reisebrev: På sjørøvarjakt i København. Historikeren 2015 (4). ISSN 1891-6600.

 • Nicolaysen, Marie Berger. Piratar og kaperfart under Kristian Kvart. Torsdagsforedrag 2020-10-22 - 2020-10-22 2020.

 • Hagen, Rune Blix; Nicolaysen, Marie Berger. Jens Munk - vår glemte polarfarer. (Fulltekst: https://nordnorskdebatt.no/article/jens-munk-var-glemte-polarfarer Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s 4 - 5.

 • Berger, Marie Nystuen. Slave i Algerie - Guds straff over Island i 1627. Norske historiedager 2017 2017-06-24 - 2017-06-24 2017.

 • Berger, Marie Nystuen. «Då sjørøvarane kom til Vardø i 1602 og 1615» – Om handel, gull, silke, marinen og ein stakkars «Weranger find». Forskningsdagene 2017 2017-09-23 - 2017-09-23 2017.

 • Nicolaysen, Marie Berger. Flåtemakt mot sjørøvari; Utsending av orlogseskadrar mot sjørøvarar, kaperar og fribyttarar under Christian IV (1588–1648). (Fulltekst: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/12977/thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Sammendrag: http://hdl.handle.net/10037/12977) 2016.

 • Berger, Marie Nystuen. Reisebrev: På sjørøvarjakt i København. Historikeren 2015 (4). ISSN 1891-6600.

 • [Loading...]