Bilde av Hansen, Frank
Foto: FOTO:FRANK HANSEN
Bilde av Hansen, Frank
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) frank.hansen@uit.no +4777649192 Her finner du meg

Frank Hansen


Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Diverse formidlingsarbeid slik som filmproduksjon, sosiale medier, digitale kurs, formidling på nett, tekstproduksjon, grafikk, foto og forskningsformidling. 

Redaksjon i Involvert.no


 • Frank Hansen, Gro Karine Rosvold Berntsen, Anita Salamonsen :
  Medical pluralism in the aftermath of cancer: health seeking actions and cancer patients’ shaping of trajectories to healing
  Anthropology & Medicine 2020 DOI
 • Frank Hansen, Gro Karine Rosvold Berntsen, Anita Salamonsen :
  Patient pathways as social drama: A qualitative study of cancer trajectories from the patient’s perspective
  International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2019 ARKIV / DOI
 • Frank Hansen, Gro Karine Rosvold Berntsen, Anita Salamonsen :
  “What matters to you?” A longitudinal qualitative study of Norwegian patients’ perspectives on their pathways with colorectal cancer
  International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2018 ARKIV / DOI
 • Ørjan Samuelsen, Frank Hansen, Bettina Aasnæs, Henrik Hasman, Bjarte Aarmo Lund, Hanna-Kirsti S. Leiros m.fl.:
  Dissemination and Characteristics of a Novel Plasmid-Encoded Carbapenem-Hydrolyzing Class D β-Lactamase, OXA-436, Found in Isolates from Four Patients at Six Different Hospitals in Denmark
  Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2018 DOI
 • Anita Salamonsen, Yngvild Arnesen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Involvering av familier fra første kontakt i BUP: Erfaringer fra innføring av CAPA (The Choice and Partnership Approach). En undervisningsvideo med psykologspesialist Yngvild Arnesen fra INVOLVERT-seminaret 2022
  2023 FULLTEKST / DATA
 • Anita Salamonsen, Svein Arild Vis, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Å medvirke når barnevernet undersøker: Et videointervju med professor Svein Arild Vis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord
 • Frank Hansen :
  Cancer as field of anthropological research – Methodological and ontological reflections.
  2023
 • Anita Salamonsen, Frank Hansen, Mariann Schjølberg Karlsen, Ida Grepperud :
  involvert.no - versjon 1.0 og veien videre
  2022
 • Anita Salamonsen, Rolf Ahlzen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Medvirkning i psykiske helsetjenester og etiske problemstillinger: Et videointervju med Rolf Ahlzen, psykiater og dosent i medisinsk humaniora, Karlstad universitet, Sverige
  2022
 • Anita Salamonsen, Jartrud Sofie Frafjord, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Barnets stemme i familievernet. Temafilm: Hva er viktig for deg? Et videointervju med Jartrud Sofie Frafjord, psykologspesialist Tromsø Familievernkontor og leder for Det nasjonale spisskompetansemiljøet for samtaler med barn
  2022
 • Anita Salamonsen, Frank Hansen, Mariann Schjølberg Karlsen, Ida Grepperud, Monica Martinussen :
  INVOLVERT.NO - en ressurs om brukermedvirkning for deg som jobber med barn og unge
  2022
 • Anita Salamonsen, Frank Hansen :
  Introduksjon til Involvert.no og videreføring av Ungdomsvennlige velferdstjenester
  2022
 • Anita Salamonsen, Monica Martinussen, Frank Hansen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Involvertseminaret 2022: et seminar om barn og unges medvirkning
  09. november 2022 FULLTEKST / DATA
 • Anita Salamonsen, Mariann Sundstrøm, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Rett til medvirkning i spesialisthelsetjenesten: Et videointervju med Mariann Sundstrøm, koordinator for Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Gjertrud Jonassen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  "Barn i mekling"-modellen (BIM): Et videointervju med Gjertrud Jonassen - mekler, familieterapeut og spesialpedagog ved Grenland familievernkontor
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Presentasjon av demoversjon av nettstedet involvert.no
  2021 PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Kamilla Sørensen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Ungdomsrådets 7 prinsipper for overgang fra barn til voksen i helsevesenet: Et videointervju med Kamilla Sørensen, medlem i Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Kamilla Sørensen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Ungdommers medvirkning i helsevesenet: Et videointervju med Kamilla Sørensen, medlem i Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Torild Elisabeth Borud, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Årshjulet - en modell for brukermedvirkning: Et videointervju med Torild E. Borud, sosionom og familieterapeut ved Indre Finnmark familievernkontor
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Tove Andersson, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Medvirkning i barnevernet: Et videointervju med Tove Andersson, seniorrådgiver ved RKBU Nord og Tjenestestøtteprogrammet for kompetanseheving i kommunalt barnevern
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Jartrud Sofie Frafjord, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Barnas stemme i familievernet: Et videointervju med Jartrud Sofie Frafjord, psykolog/mekler i familievernet og leder av det nasjonale Spisskompetansemiljøet for samtaler med barn
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Yngvild Arnesen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Brukermedvirkning i psykiske helsetjenester for barn og unge: Et videointervju med Yngvild Arnesen, psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Camilla Lauritzen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Brukermedvirkning i utdanning: Et videointervju med Camilla Lauritzen, professor ved Regionalt kompetansesenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord)
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Svein Arild Vis, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Barns medvirkning i barnevernssaker: Et videointervju med Svein Arild Vis, førsteamanuensis ved Regioalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord)
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Camilla Lauritzen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Overgang fra ideal til praksisfelt: Et videointervju med Camilla Lauritzen, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord)
  2021 PROSJEKT / DATA
 • Anita Salamonsen, Ristin R. Kemi, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Bruk av familiekart: Et videointervju med Ristin R. Kemi, seniorrådgiver i Bufetat, Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK)
  2021 PROSJEKT / DATA
 • Anita Salamonsen, Charlotte Reedtz, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Involvere brukere i forskning: Et videointervju med Charlotte Reedtz, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord)
  2021 PROSJEKT / DATA
 • Anita Salamonsen, Yngvild Arnesen, Tove Andersson, Camilla Lauritzen, Svein Arild Vis, Charlotte Reedtz m.fl.:
  Utfordringer med barn og unges medvirkning: En undervisningsfilm med refleksjonsspørsmål til fagfolk i tjenester for barn og unge
  2021 PROSJEKT / DATA
 • Anita Salamonsen, Solveig Rostøl Bakken, Frank Hansen, Gro Karine Rosvold Berntsen :
  Pasientforløp og behandlingsbehov sett fra pasienters perspektiv
  Sykepleien 19. mai 2017 DATA / FULLTEKST
 • Anita Salamonsen, Solveig Rostøl Bakken, Frank Hansen, Gro Karine Rosvold Berntsen :
  Pasientforløp og behandlingsbehov sett fra pasienters perspektiv
  Kreftsykepleien 2017 DATA / FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Masteroppgave

  "Lotusen vokser i gjørme: perspektiver på kommersialiseringen av amuletter og bruken av penger i den thailandske buddhismen"

  Doktorgradsavhandling

  On the path to healing - A qualitative longitudinal study of colorectal cancer patients’ accounts of trajectories to healing in Norway


  Forskningsinteresser

  • Sykdomsforløp
  • Behandlingsvalg
  • Medisinsk pluralisme
  • Tradisjonell medisin i moderne kontekster
  • Helse og sykdom
  • Narrativer om sykdom
  • Komplementær og alternativ behandling
  • Sosiale prosesser
  • Interaksjon/samhandling 
  • Kommunikasjon og mening
  • Ritualer
  • Pasienters mestringsstrategier i kulturell kontekst
  • Religiøse praksiser
  • Nyreligiøsitet