IMG_2625.JPG
Foto: FOTO:FRANK HANSEN
IMG_2625.JPG
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) frank.hansen@uit.no +4777649192 Tromsø MH L10.244

Frank Hansen


Rådgiver


 • Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Salamonsen, Anita. Medical pluralism in the aftermath of cancer: health seeking actions and cancer patients’ shaping of trajectories to healing. Anthropology & Medicine 2020; Volum 27 (3). ISSN 1364-8470.s doi: 10.1080/13648470.2019.1676637.
 • Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Salamonsen, Anita. Patient pathways as social drama: A qualitative study of cancer trajectories from the patient’s perspective. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2019; Volum 14 (1). ISSN 1748-2623.s doi: 10.1080/17482631.2019.1639461.
 • Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Salamonsen, Anita. “What matters to you?” A longitudinal qualitative study of Norwegian patients’ perspectives on their pathways with colorectal cancer. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2018; Volum 13 (1). ISSN 1748-2623.s 1 - 11.s doi: 10.1080/17482631.2018.1548240.
 • Samuelsen, Ørjan; Hansen, Frank; Aasnæs, Bettina; Hasman, Henrik; Lund, Bjarte Aarmo; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Lilje, Berit; James Peter, Jessin Janice; Jakobsen, Lotte; Littauer, Pia; Søes, Lillian M; Holzknecht, Barbara J.; Andersen, Leif P; Stegger, Marc; Andersen, Paal S.; Hammerum, Anette M.. Dissemination and Characteristics of a Novel Plasmid-Encoded Carbapenem-Hydrolyzing Class D β-Lactamase, OXA-436, Found in Isolates from Four Patients at Six Different Hospitals in Denmark. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2018; Volum 62 (1). ISSN 0066-4804.s doi: 10.1128/AAC.01260-17.
 • Salamonsen, Anita; Arnesen, Yngvild; Andersson, Tove; Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Reedtz, Charlotte; Sundstrøm, Mariann; Sørensen, Kamilla; Kemi, Ristin R.; Frafjord, Jartrud Sofie; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Utfordringer med barn og unges medvirkning: En undervisningsfilm med refleksjonsspørsmål til fagfolk i tjenester for barn og unge. (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Reedtz, Charlotte; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Involvere brukere i forskning: Et videointervju med Charlotte Reedtz, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord). (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Lauritzen, Camilla; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Overgang fra ideal til praksisfelt: Et videointervju med Camilla Lauritzen, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord). (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Kemi, Ristin R.; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Bruk av familiekart: Et videointervju med Ristin R. Kemi, seniorrådgiver i Bufetat, Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK). (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Lauritzen, Camilla; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Brukermedvirkning i utdanning: Et videointervju med Camilla Lauritzen, professor ved Regionalt kompetansesenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord). (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Vis, Svein Arild; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Barns medvirkning i barnevernssaker: Et videointervju med Svein Arild Vis, førsteamanuensis ved Regioalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord). (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Arnesen, Yngvild; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Brukermedvirkning i psykiske helsetjenester for barn og unge: Et videointervju med Yngvild Arnesen, psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge. (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Frafjord, Jartrud Sofie; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Barnas stemme i familievernet: Et videointervju med Jartrud Sofie Frafjord, psykolog/mekler i familievernet og leder av det nasjonale Spisskompetansemiljøet for samtaler med barn. (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Borud, Torild Elisabeth; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Årshjulet - en modell for brukermedvirkning: Et videointervju med Torild E. Borud, sosionom og familieterapeut ved Indre Finnmark familievernkontor. (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Andersson, Tove; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Medvirkning i barnevernet: Et videointervju med Tove Andersson, seniorrådgiver ved RKBU Nord og Tjenestestøtteprogrammet for kompetanseheving i kommunalt barnevern. (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Jonassen, Gjertrud; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. "Barn i mekling"-modellen (BIM): Et videointervju med Gjertrud Jonassen - mekler, familieterapeut og spesialpedagog ved Grenland familievernkontor. (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Sørensen, Kamilla; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Ungdommers medvirkning i helsevesenet: Et videointervju med Kamilla Sørensen, medlem i Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge. (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Sørensen, Kamilla; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Ungdomsrådets 7 prinsipper for overgang fra barn til voksen i helsevesenet: Et videointervju med Kamilla Sørensen, medlem i Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge. (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Sundstrøm, Mariann; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Rett til medvirkning i spesialisthelsetjenesten: Et videointervju med Mariann Sundstrøm, koordinator for Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge. (data) (prosjekt) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank. Presentasjon av demoversjon av nettstedet involvert.no. INVOLVERT-seminaret 2021 (prosjekt) 2021-09-23 - 2021-09-23 2021.
 • Salamonsen, Anita; Bakken, Solveig Rostøl; Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold. Pasientforløp og behandlingsbehov sett fra pasienters perspektiv. (data) (fulltekst) Sykepleien 2017. ISSN 0802-9768.
 • Salamonsen, Anita; Bakken, Solveig Rostøl; Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold. Pasientforløp og behandlingsbehov sett fra pasienters perspektiv. (data) (fulltekst) Kreftsykepleien 2017; Volum 1. ISSN 0804-0567.s 12 - 19.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Masteroppgave

  "Lotusen vokser i gjørme: perspektiver på kommersialiseringen av amuletter og bruken av penger i den thailandske buddhismen"


  Forskningsinteresser

  • Sykdomsforløp
  • Behandlingsvalg
  • Medisinsk pluralisme
  • Tradisjonell medisin i moderne kontekster
  • Helse og sykdom
  • Narrativer om sykdom
  • Komplementær og alternativ behandling
  • Sosiale prosesser
  • Interaksjon/samhandling 
  • Kommunikasjon og mening
  • Ritualer
  • Pasienters mestringsstrategier i kulturell kontekst
  • Religiøse praksiser
  • Nyreligiøsitet