Synne Simonsen Hansen


Førstelektor. DVM. PhD.

Stillingsbeskrivelse

Førstelektor tilknyttet fagenheten for fysiologi. Stillingen innebærer 70% undervisning og 30% forskningsarbeid. 

PhD fullført ved Kardiovaskulær forskningsgruppe på Institutt for Medisinsk Biologi, Helsevitenskaplig Fakultet ved Universtitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. 

Sentrale forskningsområder er myokardiell remodellering knyttet til ernæringsmessig og hormonelt stress. Overvekt, diabetes type II og hjertesvikt.

Tilhører Vaskulærbiologisk forskningsgruppe


 • Synne Hansen, Tina Myhre Pedersen, Julie Marin, Neoma Tove Boardman, Ajay M. Shah, Ellen Aasum m.fl.:
  Overexpression of NOX2 Exacerbates AngII‐Mediated Cardiac Dysfunction and Metabolic Remodelling
  Antioxidants 2022 ARKIV / DOI
 • Anne Dragøy Hafstad, Synne Simonsen Hansen, Jim Lund, Celio X.C. Santos, Neoma Tove Boardman, Ajay M. Shah m.fl.:
  NADPH oxidase 2 mediates myocardial oxygen wasting in obesity
  Antioxidants 2020 ARKIV / DOI
 • Matthew Hancock, Anne Dragøy Hafstad, Adam A. Nabeebaccus, Norman Catibog, Angela Logan, Ioannis Smyrnias m.fl.:
  Myocardial NADPH oxidase-4 regulates the physiological response to acute exercise
  eLIFE 2018 ARKIV / DOI
 • Synne Simonsen Hansen, Ellen Aasum, Anne Dragøy Hafstad :
  The role of NADPH oxidases in diabetic cardiomyopathy
  Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease 2018 ARKIV / DOI

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Forskningsinteresser

  PHD: 08-2014 - 06-2022 Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Grad: Doktorgrad - Helsevitenskap - Fakultet/avdeling: Helsevitenskaplig fakultet.

  Tittel: Myocardial metabolic, structural and functional remodelling following nutritional and hormonal stress.

  Link: https://munin.uit.no/handle/10037/25467

  Aim of thesis:

  The overall aim of this thesis was to increase our knowledge related to the underlying mechanisms ofdiabetes-induced cardiomyopathy. The primary objectiveof the first two papers wasto elucidate the role of the reactive oxygen species (ROS)producing enzyme, NADPH oxidase 2 (NOX2), in the development of cardiac dysfunction in obesity/diabetes. We also wanted to examine the potential link between activators of NOX2, such as Angiotensin II (AngII)and fatty acids, in mediating cellular stress, myocardial oxygenwasting and impaired energetics in the heart.

  Undervisning

  Tilhørighet: Fysiologisk fagenhet. 

  Undervisningsoppgaver og ansvar:

  Bachelor i sykepleie: Emneleder og underviser på SYD-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi

  Bachelor i sykepleie: Emneleder og underviser på SYP-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi

  Bachelor i paramedisin: Underviser på PAR-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi

  Bachelor i fysioterapi: Underviser på FYT-1110 Fysiologisk grunnlag for bevegelse og funksjon

  Bachelor i radiografi: Fagansvarlig for fysiologi og underviser på RAD-1120 Anatomi og fysiologi

  Bachelor i biomedisin: Underviser på MBI-1104 Fysilogi, anatomi og histologi

  Medisin første studieår: Delemneleder og underviser i fysiologi MED-1501

  Odontologi første studieår: Delemneleder og underviser i fysiologi ODO-2006

  Medisin andre studieår: Underviser i fysiologi MED 2501

  Odontologi andre studieår: Underviser i fysiologi ODO-2009 Biomedisin 2

  HEL-0700 Samahandling, etikk og grunnleggende akademisk ferdigheter i helse- og sosialfag. Veileder. 

  Master i biomedisin første semester. Underviser i laboratorieteknikk og teori. 

  Master i biomedisin. Underviser i fysiologi og veildning MBI-3016 Human physiologi

  Bachelor i biomedisn: Veilederansvar for bacheloroppgave. 2 kandidater som hovedveileder, 2 kandidater som biveileder. 

  Eksamensarbeid:

  Med-1501 medisin første år: Eksamenskommisjon, utarbeidelse av skriftlig eksamen og sensur. 

  MBI-1104 Utarbeidelse og sensur av skriftlig eksamen.

  RAD-1104 Utarbeidelse og sensur av skriftlig eksamen. 

  MBI-3016 Utarbeidelse og sensur, muntlig eksamen.


  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  Utdanning:

  08-2014 - 06-2022UIT - PHD , PhD , Studiepoeng/vekttall: 180 , Doktorgrad i helsevitenskap - Medisinsk biologi

  08-2004 - 01-2010København Universitet - DVM - Master in veterinary science , Veterinær medisin , Studiepoeng/vekttall: 330 , Har tatt profesjonsutdannelse innenfor veterinær medisin. 5,5 år utdannelse. Har tittel master in veterinary science og Doctor of Veterinary Medicine.

  Stillinger: 

  07-2022: Førstelektor ved institutt for medisinsk biologi. Fagenhet Fysiologi. Studieretning medisin, odontologi, sykepleie, paramedisn, fysioterapi, biomedisin, tannpleie, bioingeniør, og radiograf.

  04-2017 Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet - Universitetslektor (100%), Undervisning ved fysiologisk fagenhet. Studieretning medisin, tannlege, bioingeniør, og radiograf.

  06-2010 - 08-2014Tromsø Veterinærsenter - Veterinær (100%), Arbeidet primært som poliklinisk veterinær for hund/katt med indremedisin som hovedfokus. Har også rikelig kirurgisk erfaring. Denne jobben innebar også ambulerende jobb som stordyrsdyrlege med arbeid innenfor kveg, hest, sau, geit og gris. Også her både indremedisinsk og kirurgisk.

  Andre verv og lederansvar:

  01-2023: Fagenhetsleder for fysiologi, vikariat 1 år. 

  01-2023: Emneleder delemne 1.4 medisin og odontologi første år. MED-1501

  01-23: Emneleder desentralisert sykepleie første år. SYD-1110

  01-23: Emneleder sykepleier første år. SYP-1110

  Tillitsvalgt i veterinærforeningen for Universitetet i Tromsø.