No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Handelshøgskolen ved UiT i Alta ove.r.schjolberg@uit.no

Ove Roy Schjølberg


Førstelektor II


 • Ove Roy Schjølberg :
  Erfaringsbasert undervisning i økonomisk-administrativ utdanning
  Magma forskning og viten 2013
 • Ove Schjølberg, Tonny Stenheim :
  IFRS 2 - aksjebasert avlønning og bruk av verdsettingsmodeller
  Magma forskning og viten 2011 FULLTEKST
 • Ove Schjølberg :
  Forskningsbasert undervisning i bedriftsøkonomi
  Beta 2010 OMTALE
 • Ove Schjølberg :
  Finansteori anvendt i praksis: noen grunnleggende problemer illustrert av kapitalverdimodellen
  Magma forskning og viten 2009 OMTALE
 • Tonny Stenheim, Ove Schjølberg :
  Dekomponering av varige driftsmidler - en mulig løsning på klassiske regnskapsproblemer
  Praktisk økonomi & finans 2009

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →