Dummy personkort bilde

Jenssen, Martin Alexander Øien

Universitetslektor Institutt for psykologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Aasen, Karianne; Jenssen, Martin Alexander Øien; Hegseth, Marit Nøst. Arbeidsmedisinerens rolle i det helsefremmende arbeidet. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2015; Volum 22 (4). ISSN 0805-5238.s 10 - 11.

  • Aasen, Karianne; Jenssen, Martin Alexander Øien; Hegseth, Marit Nøst. Arbeidsmedisinerens rolle i det helsefremmende arbeidet. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2015; Volum 22 (4). ISSN 0805-5238.s 10 - 11.

  • [Loading...]

    Medlem i forskergruppe