Bilde av Kvamme, Maria Fredriksen
Bilde av Kvamme, Maria Fredriksen
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE maria.f.kvamme@uit.no 97182260

Maria Fredriksen Kvamme


Forsker i postdoktorprosjektet STUDENTBLIKK på psykisk helse og trivsel

Stillingsbeskrivelse

Prosjektet STUDENTBLIKK utforsker forståelse og handtering av psykisk helse og trivsel blant studenter, med bruk av antropologiske deltagende og visuelle tilnærminger.


 • Maria Fredriksen Kvamme, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Trond Waage, Mette Bech Risør :
  ‘Fixing my life’: young people’s everyday efforts towards recovery from persistent bodily complaints.
  Anthropology & Medicine 2020 ARKIV / DOI
 • Maria Fredriksen Kvamme, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Trond Waage, Mette Bech Risør :
  Careful expressions of social aspects: How local professionals in high school settings, municipal services, and general practice communicate care to youth presenting persistent bodily complaints
  Health and Social Care in the Community 2019 DOI
 • Silje Vagli Østbye, Maria Fredriksen Kvamme, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Hanne Haavind, Trond Waage, Mette Bech Risør :
  ‘Not a film about my slackness’: Making sense of medically unexplained illness in youth using collaborative visual methods
  Health 2018 ARKIV / DOI
 • Maria Fredriksen Kvamme :
  “The discomfort with the discomfort”: Student gazes on mental health and wellbeing in Norwegian higher education
  2023
 • Iris Helene Borch, Rannveig Grøm Sæle, Torstein Låg, Oda Bjørnsdatter, Anita Iversen, Maria Fredriksen Kvamme m.fl.:
  Strengthening first-year medical and health profession students' learning  
  2023
 • Kristin Benjaminsen Borch, Maria Fredriksen Kvamme, Anita Iversen, Rannveig Grøm Sæle, Iris Helene Borch :
  Relationship-rich education learning for transitions in higher education. Students as partners in teaching, learning and research
  2023
 • Elin Glad, Kristin Benjaminsen Borch, Maria Fredriksen Kvamme, Irene Foss, Camilla Flåten :
  Vi må bort fra Netflix og chill!
  07. april 2022 PROSJEKT / FULLTEKST
 • Margrete Gaski, Maria Fredriksen Kvamme, Eva MK Nordberg, Birgit Abelsen :
  Utdanningsstillinger i allmennmedisin: ALIS-Vest. Delrapport 4
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Maria Fredriksen Kvamme :
  Studentblikk
  01. juni 2021
 • Maria Fredriksen Kvamme :
  Studentblikk
  2021
 • Maria Fredriksen Kvamme :
  Studentblikk: prosjekt og foreløpige inntrykk
  2021
 • Maria Fredriksen Kvamme :
  Når Unges liv sporer av
  01. mars 2021 FULLTEKST
 • May-Lill Johansen, Maria Fredriksen Kvamme :
  https://afenord.no/
  2021
 • Margrete Gaski, Maria Fredriksen Kvamme, Eva MK Nordberg, Birgit Abelsen :
  Utdanningsstillinger i allmennmedisin: ALIS-Vest. Delrapport 3
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Anette Fosse, Maria Fredriksen Kvamme, Eilin Ekeland :
  Tilrettelegging for ALIS i by-kommuner. Fokus og status i innledende arbeid
  2020
 • Maria Fredriksen Kvamme, Mette Bech Risør, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Trond Waage :
  Suffering, agency and care in medically unexplained symptoms (MUS). An ethnographic study of the social course and reframing of MUS in Norwegian youth
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST / PROSJEKT / SAMMENDRAG
 • Kristin Benjaminsen Borch, Maria Fredriksen Kvamme :
  Studenter - hvor er det skoen trykker?
  2019 OMTALE
 • Silje Vagli Østbye, Maria Fredriksen Kvamme :
  Case-study: a visual narrative of living with CFS/ME
  2017
 • Maria Fredriksen Kvamme :
  “We know what it really is but…”Explanations, concepts and metaphors applied to medically unexplained symptoms in youth by health and other involved professionals in a Norwegian city
  2017
 • Maria Fredriksen Kvamme, Mette Bech Risør :
  “We know what it really is but…” Explanations, concepts and metaphors applied to medically unexplained symptoms in youth by health and other involved professionals in a Norwegian city
  2017
 • SV Østbye, Maria Fredriksen Kvamme :
  Case study: a visual narrative of living with CFS/ME. Patient stories in context
  2017
 • Maria Fredriksen Kvamme, Mette Bech Risør, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Silje Vagli Østbye :
  Vil ha ungdommenes historier
  20. mai 2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Suffering, agency and care in medically unexplained symptoms (MUS). An ethnographic study of the social course and reframing of MUS in Norwegian youth (2020) Doctoral thesis, https://hdl.handle.net/10037/18056

  Margrete Gaski, Maria Fredriksen Kvamme, Eva MK Nordberg og Birgit Abelsen (2020) UTDANNINGSSTILLINGER I
  ALLMENNMEDISIN: ALIS-VEST, Delrapport 3, Nasjonalt senter for distriktsmedisin / Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš, UiT Norges arktiske universitet

  Maria Fredriksen Kvamme, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Trond Waage and Mette Bech Risør (forthcoming, 2020) ‘Fixing my Life’: Young People’s Everyday Efforts towards Recovery from Persistent Bodily Complaints. Anthropology & Medicine

  Utekontakten i Tromsø. (2014). Årsrapport, Utekontakten i Tromsø 2013. Utekontakten, Rus –og psykiatritjenesten, Tromsø Kommune https://losu.no/file/download/17

  Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (2012) Oppsøkende sosialt ungdomsarbeid, Kommunal veileder – en introduksjon https://losu.no/file/download/3

  Steinsvik, Maria Kvamme (2004) «Innføringa holdt sæ uttaførr»: sosiale mønstre blant ungdommer på en skole med en innføringsklasse for minoritetsspråklige elever. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi. Universitetet i Tromsø. (ikke digitalisert)

  Steinsvik, Maria Kvamme (2002) «What are you using in your hair?» hovedfagsfilm om integrasjon fra et elevperspektiv, Visual Cultural Studies, University of Tromsø https://en.uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=167611&p_dimension_id=88153