#
#
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE maria.f.kvamme@uit.no 97182260 Tromsø

Maria Fredriksen Kvamme


Forsker i postdoktorprosjektet STUDENTBLIKK på psykisk helse og trivsel

Stillingsbeskrivelse

Prosjektet STUDENTBLIKK utforsker forståelse og handtering av psykisk helse og trivsel blant studenter, med bruk av antropologiske deltagende og visuelle tilnærminger.


 • Kvamme, Maria Fredriksen; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. ‘Fixing my life’: young people’s everyday efforts towards recovery from persistent bodily complaints.. Anthropology & Medicine 2020; Volum 27 (4). ISSN 1364-8470.s 412 - 427.s doi: 10.1080/13648470.2020.1719456.
 • Kvamme, Maria Fredriksen; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. Careful expressions of social aspects: How local professionals in high school settings, municipal services, and general practice communicate care to youth presenting persistent bodily complaints. Health and Social Care in the community 2019. ISSN 0966-0410.s doi: 10.1111/hsc.12762.
 • Østbye, Silje Vagli; Kvamme, Maria Fredriksen; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Haavind, Hanne; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. ‘Not a film about my slackness’: Making sense of medically unexplained illness in youth using collaborative visual methods. Health 2018; Volum 24 (1). ISSN 1363-4593.s 38 - 58.s doi: 10.1177/1363459318785696.
 • Glad, Elin; Borch, Kristin Benjaminsen; Kvamme, Maria Fredriksen; Foss, Irene; Flåten, Camilla. Vi må bort fra Netflix og chill!. (fulltekst) (prosjekt) 2022.
 • Johansen, May-Lill; Kvamme, Maria Fredriksen. https://afenord.no/. 2021.
 • Kvamme, Maria Fredriksen. Når Unges liv sporer av. (fulltekst) 2021.
 • Kvamme, Maria Fredriksen. Studentblikk. Årskonferanse i Norsk Antropologisk Forening 2021-11-25 - 2021-11-25 2021.
 • Kvamme, Maria Fredriksen. Studentblikk: prosjekt og foreløpige inntrykk. Presentasjon for og dialog med studentrådgivere 2021-10-06 - 2021-10-06 2021.
 • Gaski, Margrete; Kvamme, Maria Fredriksen; Nordberg, Eva MK; Abelsen, Birgit. Utdanningsstillinger i allmennmedisin: ALIS-Vest. Delrapport 4. 2021.
 • Kvamme, Maria Fredriksen. Studentblikk. 2021.
 • Gaski, Margrete; Kvamme, Maria Fredriksen; Nordberg, Eva MK; Abelsen, Birgit. Utdanningsstillinger i allmennmedisin: ALIS-Vest. Delrapport 3. 2020.
 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Fosse, Anette; Kvamme, Maria Fredriksen; Ekeland, Eilin. Tilrettelegging for ALIS i by-kommuner. Fokus og status i innledende arbeid. 2020. ISSN 0804-5135.
 • Kvamme, Maria Fredriksen; Risør, Mette Bech; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Waage, Trond. Suffering, agency and care in medically unexplained symptoms (MUS). An ethnographic study of the social course and reframing of MUS in Norwegian youth. (fulltekst) (sammendrag) (prosjekt) 2020 ISBN 978-82-7589-706-8.
 • Borch, Kristin Benjaminsen; Kvamme, Maria Fredriksen. Studenter - hvor er det skoen trykker?. Forskernatt (omtale) 2019-09-27 - 2019-09-27 2019.
 • Kvamme, Maria Fredriksen. “We know what it really is but…”Explanations, concepts and metaphors applied to medically unexplained symptoms in youth by health and other involved professionals in a Norwegian city. Symptom Research in Primary Care 2017 2017-09-22 - 2017-09-23 2017.
 • Østbye, SV; Kvamme, Maria Fredriksen. Case study: a visual narrative of living with CFS/ME. Patient stories in context. Patient stories in context 2017-01-23 - 2017-01-24 2017.
 • Kvamme, Maria Fredriksen; Risør, Mette Bech. “We know what it really is but…” Explanations, concepts and metaphors applied to medically unexplained symptoms in youth by health and other involved professionals in a Norwegian city. SYMPCA 2017 Symposium on Symptom Research in Primary Care 2017-09-22 - 2017-09-23 2017.
 • Østbye, Silje Vagli; Kvamme, Maria Fredriksen. Case-study: a visual narrative of living with CFS/ME. Patient Stories in Context 2017-01-23 - 2017-01-24 2017.
 • Kvamme, Maria Fredriksen; Risør, Mette Bech; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Østbye, Silje Vagli. Vil ha ungdommenes historier. 2015.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Suffering, agency and care in medically unexplained symptoms (MUS). An ethnographic study of the social course and reframing of MUS in Norwegian youth (2020) Doctoral thesis, https://hdl.handle.net/10037/18056

  Margrete Gaski, Maria Fredriksen Kvamme, Eva MK Nordberg og Birgit Abelsen (2020) UTDANNINGSSTILLINGER I
  ALLMENNMEDISIN: ALIS-VEST, Delrapport 3, Nasjonalt senter for distriktsmedisin / Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš, UiT Norges arktiske universitet

  Maria Fredriksen Kvamme, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Trond Waage and Mette Bech Risør (forthcoming, 2020) ‘Fixing my Life’: Young People’s Everyday Efforts towards Recovery from Persistent Bodily Complaints. Anthropology & Medicine

  Utekontakten i Tromsø. (2014). Årsrapport, Utekontakten i Tromsø 2013. Utekontakten, Rus –og psykiatritjenesten, Tromsø Kommune https://losu.no/file/download/17

  Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (2012) Oppsøkende sosialt ungdomsarbeid, Kommunal veileder – en introduksjon https://losu.no/file/download/3

  Steinsvik, Maria Kvamme (2004) «Innføringa holdt sæ uttaførr»: sosiale mønstre blant ungdommer på en skole med en innføringsklasse for minoritetsspråklige elever. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi. Universitetet i Tromsø. (ikke digitalisert)

  Steinsvik, Maria Kvamme (2002) «What are you using in your hair?» hovedfagsfilm om integrasjon fra et elevperspektiv, Visual Cultural Studies, University of Tromsø https://en.uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=167611&p_dimension_id=88153


  Forskningsinteresser

  Medisinsk Antropologi

  Visuelle tilnærminger

  Ungdom

  Helsetjenester

  Helsekommunikasjon

  Medisinsk uforklarte symptomer

  Psykisk helse og trivsel