Kjerstin Uhre


Førsteamanuensis i landskapsarkitektur

Stillingsbeskrivelse

Kjerstin Uhre er Førsteamanuensis i landskapsarkitektur.


 • Uhre, Kjerstin. The Perforated Landscape. Routledge 2018 ISBN 978-1-4724-8125-2.s 142 - 164.s doi: 10.4324/9781315583716-9.
 • Uhre, Kjerstin; Dahl, Knut Eirik. Envisioning Dialogues of New Urban Landscapes in Nuuk. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 173 - 189.
 • Uhre, Kjerstin. Sápmi and the Fennoscandian Shield: On and Off the Map. Moving Worlds: A Journal of Transcultural Writings 2015; Volum 15 (2). ISSN 1474-4600.s 81 - 92.
 • Dahl, Knut Eirik; Uhre, Kjerstin. Appearing and Disappearing Landscapes 2.0. 2012 ISBN 9788469566206.s 407 - 424.
 • Dahl, Knut Eirik; Uhre, Kjerstin. En ny kartografi. Arkitektur N 2010; Volum 92 (7 suppl.). ISSN 1504-7628.s 32 - 35.
 • Stringer, Ben; Stringer, Ben; Uhre, Kjerstin. Rurality Re-imagined: Villagers, Farmers, Wanderers and Wild Things. 2018 ISBN 9781940743349.s 148 - 159.
 • Uhre, Kjerstin Elisabeth. The Perforated Landscape. Contested prospects in Sápmi. (fulltekst) 2020 ISBN 978-82-547-0337-3.
 • Uhre, Kjerstin Elisabeth. Motprospektering. Layered Landscapes Lofoten 2020-02-01 - 2020-02-01 2020.
 • Uhre, Kjerstin Elisabeth. Oceanic Openings–Counter Prospecting. New Arctic & Digital Ocean, NADO 2019-06-20 - 2019-06-21 2019.
 • Uhre, Kjerstin Elisabeth. Counter Prospecting. Extractive Economies and Urbanisation 2019-03-11 - 2019-03-13 2019.
 • Uhre, Kjerstin. The Circannual Arctic. ArtEZ 2018-01-11 - 2018-01-11 2018.
 • Uhre, Kjerstin. When the Migratory Route is Home. 2018 ISBN 9781940743349.s 148 - 159.
 • Uhre, Kjerstin. Framtiden på spill?. Naturvernforbundet i Finnmarks seminar om gruvedrift 2017-03-25 - 2017-03-25 2017.
 • Uhre, Kjerstin. Det perforerte landskap/ Suokkisin ráigojuvvon duovdagat. Presentasjon, Sámi Allaskuvla 2017-03-28 - 2017-03-28 2017.
 • Uhre, Kjerstin. Contested Landscapes. Layered Landscapes Lofoten 2017-03-22 - 2017-03-22 2017.
 • Uhre, Kjerstin. Nasjonal kartlegging av nordlige landskap. Fremtidige Arktis 2016-10-25 - 2016-10-25 2016.
 • Wright, Reni Jasinski; Wara, Tatiana; Uhre, Kjerstin; Eriksen, Thor Eirik. Tall og trengsel på UiT. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Uhre, Kjerstin. Borgermedvirkning og urban transformasjon i Nuuk. Boklansering: Ed. Hamdouch, A et al. Development Insights from Small and Medium-Sized Towns in Europe, Routledge 2017 2016-09-23 - 2016.
 • Uhre, Kjerstin. Gruvedrift og landskapsendringer i Sápmi. Nordområdekonferansen 2016 2016-11-25 - 2016-11-27 2016.
 • Uhre, Kjerstin. Sketches of Fennoscandia. Arctic Frontiers/ Future North 2015-01-22 - 2015.
 • Uhre, Kjerstin. When the migratory route is home. Re-Imagining Rurality 2015-02-27 - 2015-02-28 2015.
 • Uhre, Kjerstin. Det fysiske rommets betydning for kulturen og den psykiske helsa. HIH-seminaret- Januar 2014 implementering av samisk kulturforståelse i helse- og sosialfeltet – hvor går vi? 2014-01-30 - 2014-01-31 2014.
 • Uhre, Kjerstin. Ambassadør for det ufødte liv. Tidsskrift for jordmødre 2014; Volum 120 (7). ISSN 1503-3244.s 12 - 17.
 • Uhre, Kjerstin. Sápmi and the Fennoscandian shield – on and off the map. The Postcolonial Arctic Conference 2014-05-30 - 2014-06-01 2014.
 • Morrison, Andrew; Mainsah, Henry; Hemmersam, Peter; Espiritu, Aileen Aseron; Uhre, Kjerstin; Ball, Cheryl; Larsen, Janike Kampevold. Re-fictioning Arctic Exploratory Narrative. Arctic Modernities Conference 2014-09-16 - 2014-09-18 2014.
 • Uhre, Kjerstin. Berekraftssamfunnets periferiutfordringer i Nordområdene. “Bærekraftige samfunn” som 10.-stp.-emne 2014-06-04 - 2014-06-05 2014.
 • Uhre, Kjerstin. ...gruvedrift i nord. Bærekraftig by-og tettstedsutvikling 2014-02-12 - 2014-02-13 2014.
 • Uhre, Kjerstin Elisabeth. Mineralstrategien tømmer språket for mening. (data) 2013.
 • Larsen, Janike Kampevold; Morrison, Andrew; Hemmersam, Peter; Espiritu, Aileen Aseron; Uhre, Kjerstin. Northern arrival. (data) 2013.
 • Uhre, Kjerstin. Contending Aspirations - the extractive industries looks north. Internasjonalt Seminar 2013-10-17 - 2013-10-17 2013.
 • Busse, Tanya; Skarnulyte, Emilija; Uhre, Kjerstin. Introduction text v/ Kjerstin Uhre: Mapping, tracking and finding a path. (omtale) (prosjekt) 2013.
 • Uhre, Kjerstin Elisabeth. Eksistens og sameksistens; Byggjer minerala samfunn?. Framtid for fjorden 2013-06-01 - 2013-06-01 2013.
 • Uhre, Kjerstin. La Byen Synges. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Uhre, Kjerstin. Anmeldelse af Possible Greenland: Hjemme i verden men hvor blev »kritiske revy« af. Sermitsiaq.AG 2012 (49).s 46 - 49.
 • Dahl, Knut Eirik; Uhre, Kjerstin. Appearing and Disappearing Landscapes 2.0. 3rd International Conference on Art and Environment 2011-11-16 - 2011-11-18 2011.
 • Dahl, Knut Eirik; Uhre, Kjerstin. Made in the North. Forelesning 2011-11-14 - 2011.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Kjerstin Uhres forskningsinteresse er å undersøke hvordan de prospektive kapasitetene i landskapsarkitekturkunsten kan gå i dialog med tradisjonell økologisk kunnskap. Avhandlingen hennes, Perforated Landscapes, lanserer begrepet Counter Prospecting. Kontraprospektering er en praksisbasert, eksperimentell og skapende romlig metode. Kontraprospektering yter motstand mot dominerende ressursutvinningsprospekt og strekker seg utover disse i samarbeid med urfolk og lokal befolkning for en alternativ prospektering av landskapsverdier.


  CV

   Kjerstin Uhre er universitetslektor i landskapsarkitektur på Kunstakademiet i Tromsø og partner i Dahl & Uhre arkitekter. Hennes PhD er fra Oslo arkitektur og designgøgskole og hun tok sin diplom i arkitektur ved Bergen Arkitektskole. Hun har tidligere undervist i arkitektur, urbanisme g landskapsarkitektur. Hun er partner i Dahl & Uhre arkitekter som har mottatt priser for sine urbane og bygde prosjekter.

   


  KUNSTAKADEMIET 4416

  Klikk for større kart