Kjerstin Elisabeth Uhre


Førsteamanuensis i landskapsarkitektur

Stillingsbeskrivelse

Kjerstin Uhre er studieprogramleder for programmet for landskapsarkitektur ved Kunstakademiet. Hun er partner i Dahl & Uhre arkitekter som har mottatt priser for sine arbeider. Hun fikk sin diplom i arkitektur på Bergen Arkitektskole. Hennes PhD prosjekt, Perforated Landscapes – contested prospects in Sápmi, var tilknyttet Future North ved Oslo Arkitektur og Designhøgskole. Gjennom studioundervisningen på kunstakademiet utforsker hun sammen med studentene hvordan arktiske og subarktiske verdenserfaringer kan fornye tilnærminger, praksiser og metoder i landskapsarkitekturfeltet.

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Kjerstin Uhre, Eli Ristin Nergård :
  The Living and Breathing Map of Sámi Reindeer Herding
  2022
 • Kjerstin Uhre :
  The Perforated Landscape
  Routledge 2018 DOI
 • Kjerstin Uhre, Knut Eirik Dahl :
  Envisioning Dialogues of New Urban Landscapes in Nuuk
  Routledge 2017
 • Kjerstin Uhre :
  Sápmi and the Fennoscandian Shield: On and Off the Map
  Moving Worlds: A Journal of Transcultural Writings 2015
 • Knut Eirik Dahl , Kjerstin Uhre :
  Appearing and Disappearing Landscapes 2.0
  2012
 • Knut Eirik Dahl, Kjerstin Uhre :
  En ny kartografi
  Arkitektur N 2010
 • Trude Kristin Borch, Kathrine Ivsett Johnsen, Inger Marie Gaup Eira, Kjerstin Uhre, Julia Lutz :
  Det ene året er ikke det andre årets bror
  Ottar 2022 FULLTEKST
 • Kjerstin Uhre :
  Critical Futures, Prospective Landscapes
  2022
 • Kjerstin Elisabeth Uhre :
  Motprospektering
  2020
 • Kjerstin Elisabeth Uhre :
  The Perforated Landscape. Contested prospects in Sápmi
  Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 2020 FULLTEKST
 • Kjerstin Elisabeth Uhre :
  Oceanic Openings–Counter Prospecting
  2019
 • Kjerstin Elisabeth Uhre :
  Counter Prospecting
  2019
 • Kjerstin Uhre :
  The Circannual Arctic
  2018
 • Ben Stringer, Ben Stringer, Kjerstin Uhre :
  Rurality Re-imagined: Villagers, Farmers, Wanderers and Wild Things
  2018
 • Kjerstin Uhre :
  When the Migratory Route is Home
  2018
 • Kjerstin Uhre :
  Contested Landscapes
  2017
 • Kjerstin Uhre :
  Framtiden på spill?
  2017
 • Kjerstin Uhre :
  Det perforerte landskap/ Suokkisin ráigojuvvon duovdagat
  2017
 • Kjerstin Uhre :
  Gruvedrift og landskapsendringer i Sápmi
  2016
 • Kjerstin Uhre :
  Borgermedvirkning og urban transformasjon i Nuuk
  2016
 • Kjerstin Uhre :
  Nasjonal kartlegging av nordlige landskap
  2016
 • Reni Jasinski Wright, Tatiana Wara, Kjerstin Uhre, Thor Eirik Eriksen :
  Tall og trengsel på UiT
  Nordlys 07. november 2016
 • Kjerstin Uhre :
  Sketches of Fennoscandia
  2015
 • Kjerstin Uhre :
  When the migratory route is home
  2015
 • Kjerstin Uhre :
  Ambassadør for det ufødte liv
  Tidsskrift for jordmødre 2014
 • Kjerstin Uhre :
  Det fysiske rommets betydning for kulturen og den psykiske helsa
  2014
 • Kjerstin Uhre :
  Berekraftssamfunnets periferiutfordringer i Nordområdene
  2014
 • Kjerstin Uhre :
  ...gruvedrift i nord
  2014
 • Andrew Morrison, Henry Mainsah, Peter Hemmersam , Aileen Aseron Espiritu, Kjerstin Uhre, Cheryl Ball m.fl.:
  Re-fictioning Arctic Exploratory Narrative
  2014
 • Kjerstin Uhre :
  Sápmi and the Fennoscandian shield – on and off the map
  2014
 • Kjerstin Uhre :
  Contending Aspirations - the extractive industries looks north
  2013
 • Tanya Busse, Emilija Skarnulyte, Kjerstin Uhre :
  Introduction text v/ Kjerstin Uhre: Mapping, tracking and finding a path
 • Kjerstin Elisabeth Uhre :
  Eksistens og sameksistens; Byggjer minerala samfunn?
  2013
 • Kjerstin Elisabeth Uhre :
  Mineralstrategien tømmer språket for mening
  21. mars 2013 DATA
 • Janike Kampevold Larsen, Andrew Morrison, Peter Hemmersam , Aileen Aseron Espiritu, Kjerstin Uhre :
  Northern arrival
  2013 DATA
 • Kjerstin Uhre :
  Anmeldelse af Possible Greenland: Hjemme i verden men hvor blev »kritiske revy« af
  Sermitsiaq.AG 30. november 2012
 • Kjerstin Uhre :
  La Byen Synges
  Nordlys 12. januar 2012
 • Knut Eirik Dahl , Kjerstin Uhre :
  Made in the North
  2011
 • Knut Eirik Dahl , Kjerstin Uhre :
  Appearing and Disappearing Landscapes 2.0
  2011

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →  CV