ElisabethAndersen.jpg
ElisabethAndersen.jpg
Seksjon for personal og organisasjon elisabeth.andersen@uit.no 78450141 99483033 Alta ALTA B121

Andersen, Elisabeth


Faggruppeleder fravær og refusjoner

Stillingsbeskrivelse

Saksbehandling, veiledning og rådgivning i forhold til sykepenger/omsorgspenger, overgang fra sykelønn til AAP/uføretrygd og ved foreldrepermisjon.