Personkort bilde

Andersen, Elisabeth

Faggruppeleder fravær og refusjoner Seksjon for personal og organisasjon
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Saksbehandling, veiledning og rådgivning i forhold til sykepenger/omsorgspenger, overgang fra sykelønn til AAP/uføretrygd og ved foreldrepermisjon.

[Loading...]