Elisabeth Andersen


Seniorrådgiver og faggruppeleder fravær og refusjoner

Stillingsbeskrivelse

Saksbehandling, veiledning og rådgivning i forhold til sykepenger/omsorgspenger, overgang fra sykelønn til AAP/uføretrygd og ved foreldrepermisjon.