#
#
Handelshøgskolen ved UiT i Alta pal.e.lund@uit.no 78450155 Alta ALTA D202

Lund, Pål Einar


Arbeidstittel

Studieveileder for de nettbaserte studiene i ledelse og bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen, campus Alta

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgavene inkluderer:

  • Generell veiledning av studenter
  • Canvas og wiseflow
  • Permisjoner
  • Ansvarlig for eksamensavvikling utenfor campus Alta og Tromsø
  • Utlån og veiledning ved bruk av teknisk utstyr i forbindelse med nettstudier
  • Utarbeiding av informasjonsmateriell
  • Ansvarlig for saksbehandling av etter og videreutdanningstilbud som gis av HHT campus Alta.

 

 


  • Bertheussen, Bernt Arne; Greibrokk, Jørund Haldor; Rasmussen, Egil; Lund, Pål Einar. En arktisk utdanningssukess på nett. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.s 29 - 29.
  • Se alle arbeider i CRIStin →