Personkort bilde

Granerud, Øivind

Prodekan utdanning Idrettshøgskolen
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Mine ansvarsområder er todelt. Som prodekan for utdanning sitter jeg i ledergruppa på Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag med ansvar for utdanningsspørsmål som omhandler fakultetets 3 institutt. I tillegg er jeg studieleder ved idrettshøgskolen, med spesielt ansvar for studier innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ved campus Alta.

  • Granerud, Øivind. Drømmen om å bli topputøver i idrett: Momenter som påvirker muligheten til å realisere drømmen. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2020. ISSN 1652-7224.

  • Rafoss, Kolbjørn; Granerud, Øivind. FYSAK tiltak som folkehelsearbeid i Finnmark. Kroppsøving 2006; Volum 56 (6). ISSN 0333-0141.s 26 - 30.

  • Rafoss, Kolbjørn; Granerud, Øivind. Frisk og sprek i Finnmark. Konferanse om fysisk aktivitet og folkehelse 2006-11-01 - 2006-11-02 2006.

  • Granerud, Øivind. Drømmen om å bli topputøver i idrett: Momenter som påvirker muligheten til å realisere drømmen. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2020. ISSN 1652-7224.

  • Rafoss, Kolbjørn; Granerud, Øivind. FYSAK tiltak som folkehelsearbeid i Finnmark. Kroppsøving 2006; Volum 56 (6). ISSN 0333-0141.s 26 - 30.

  • Rafoss, Kolbjørn; Granerud, Øivind. Frisk og sprek i Finnmark. Konferanse om fysisk aktivitet og folkehelse 2006-11-01 - 2006-11-02 2006.

  • [Loading...]

    Medlem i forskergruppe