Granerud, Øivind


Prodekan utdanning

Stillingsbeskrivelse

Mine ansvarsområder er todelt. Som prodekan for utdanning sitter jeg i ledergruppa på Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag med ansvar for utdanningsspørsmål som omhandler fakultetets 3 institutt. I tillegg er jeg studieleder ved idrettshøgskolen, med spesielt ansvar for studier innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ved campus Alta.


  • Granerud, Øivind. Drømmen om å bli topputøver i idrett: Momenter som påvirker muligheten til å realisere drømmen. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2020. ISSN 1652-7224.
  • Rafoss, Kolbjørn; Granerud, Øivind. Frisk og sprek i Finnmark. Konferanse om fysisk aktivitet og folkehelse 2006-11-01 - 2006-11-02 2006.
  • Rafoss, Kolbjørn; Granerud, Øivind. FYSAK tiltak som folkehelsearbeid i Finnmark. Kroppsøving 2006; Volum 56 (6). ISSN 0333-0141.s 26 - 30.
  • Se alle arbeider i CRIStin →    ALTA_SVA S258

    Klikk for større kart