537208_642156695810481_1608408574_n.jpg
537208_642156695810481_1608408574_n.jpg
Sykepleie Bsc i Hammerfest grete.mehus@uit.no +4778450628 +4790511213 Hammerfest L55 - Hammerfest

Grete Mehus


1.amanuensis på Campus-Hammerfest. Forskningsgruppeleder;Rural and Remote Nursing.

Stillingsbeskrivelse

Forskningsgruppeleder og underviser i vitenskapsteori,kvalitative forskningsmetoder og sykepleieteori. Spesiellt fokus på distriktsykepleie og sykepleieutøvelse i møte med samiske pasienter. 


 • Eriksen, Liss Trine; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Urfolksperspektiv i utdanning. Sykepleierutdanninger i Norge uten urfolkskunnskap?. Nordisk sygeplejeforskning 2017; Volum 7 (3). ISSN 1892-2678.s 239 - 249.s doi: 10.18261/issn.1892-2686-2017-03-06.
  • Engnes, Janne Isaksen; Sivertsen, Nina; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Sámi language in Norwegian healthcare: “He speaks good enough Norwegian, I don’t see why he needs an interpreter”.. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2021. ISSN 0283-9318.s doi: 10.1111/scs.12986.
  • Engnes, Janne Isaksen; Sivertsen, Nina; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Sámi and Norwegian nurses’ perspectives on nursing care of Sámi patients: a focus group study on culturally safe nursing. International Journal of Circumpolar Health 2021; Volum 80. ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2021.1948246.
  • Edvardsen, Trine Lise; Lorem, Geir F; Mehus, Grete. Pallitative care in rural and remote areas. (fulltekst) Nordisk sygeplejeforskning 2020; Volum 10 (3). ISSN 1892-2678.s 150 - 163.s doi: 10.18261/issn.1892-2686-2020-03-02.
  • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete. The art of yoik in care: Sami caregivers' experiences in dementia in Northern Norway. Nordic Journal of Arts, Culture and Health 2020; Volum 2 (1).s 22 - 37.s doi: 10.18261/issn.2535-7913-2020-01-03.
  • Hämäläinen, Soile Päivikki; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete; Schirmer, Henrik; Graff, Ola; Musial, Frauke. Yoik in Sami elderly and dementia care – A potential for a culture sensitive music therapy?. Nordic journal of music therapy 2020. ISSN 0809-8131.s doi: 10.1080/08098131.2020.1849364.
  • Mehus, Grete; Bongo, Berit Andersdatter; Engnes, Janne Isaksen; Moffitt, Pertice. Exploring why and how encounters with the Norwegian health-care system can be considered culturally unsafe by North Sami-speaking patients and relatives: A qualitative study based on 11 interviews. International Journal of Circumpolar Health 2019; Volum 78 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 9.s doi: 10.1080/22423982.2019.1612703.
  • Mehus, Grete; Bongo, Berit Andersdatter; Moffitt, Pertice. Important Factors When Communicating with Sami Patients About Health, Illness and Care Issues. Nordisk sygeplejeforskning 2018; Volum 8 (4). ISSN 1892-2678.s 303 - 316.s doi: 10.18261/issn1892-2686-2018-04-04.
  • Hågensen, Gunn; Nilsen, Gudrun; Mehus, Grete; Henriksen, Nils Oddbjørn. The struggle against perceived negligence. A qualitative study of patients’ experiences of adverse events in Norwegian hospitals. BMC Health Services Research 2018; Volum 18 (1). ISSN 1472-6963.s doi: 10.1186/s12913-018-3101-2.
  • Moffitt, Pertice; Mehus, Grete. NORTHERN PARTNERSHIP BETWEEN TWO SCHOOLS OF NURSING IN NORWAY AND CANADA: A HISTORICAL PERSPECTIVE. 2018 ISBN 978-0-88880-627-7.s xx - xx.
  • De Smedt, Svenja; Mehus, Grete. Sykepleieforskning i rurale områder i Norge; en scoping review. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2017; Volum 13 (2). ISSN 1504-3614.s doi: 10.7557/14.4238.
  • Eriksen, Liss Trine; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Urfolksperspektiv i utdanning. Sykepleierutdanninger i Norge uten urfolkskunnskap?. Nordisk sygeplejeforskning 2017; Volum 7 (3). ISSN 1892-2678.s 239 - 249.s doi: 10.18261/issn.1892-2686-2017-03-06.
  • Mehus, Grete; Mehus, Alf Gunnar; Germeten, Sidsel; Henriksen, Nils Oddbjørn. Young people and snowmobiling in northern Norway: accidents, injury prevention and safety strategies. (fulltekst) Rural and remote health 2016; Volum 16:3713 (4). ISSN 1445-6354.s 1 - 13.s doi: 10.22605/RRH3713.
  • Mehus, Grete. Kritisk blikk på IKT i undervisning innenfor profesjonsutdanninger. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-35020-8.s 51 - 65.
  • Mehus, Grete; Henriksen, Nils Oddbjørn. Ungdom og snøscooterkjøring:kjørevaner,risikovurdering og ulykker. Tidsskrift for ungdomsforskning 2011; Volum 11 (1). ISSN 1502-7759.s 87 - 96.
  • Mehus, Grete; Germeten, Sidsel; Henriksen, Nils Oddbjørn. How young people comminicate risks of snowmobiling in northern Norway:a focus group study. (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2011; Volum 70 (2). ISSN 1239-9736.s 205 - 214.
  • Mehus, Grete; Germeten, Sidsel; Henriksen, Nils Oddbjørn. Snøscooterkjøring og scooterfeelingen. Tidsskrift for ungdomsforskning 2010; Volum 10 (2). ISSN 1502-7759.s 39 - 55.
 • Munkejord, Mai Camilla; Hætta, Susanne; Eira, June Brita; Giæver, Anne; Henriksen, Jan Erik; Mehus, Grete; Ness, Tove Synnøve Mentsen; Silan, Wasiq I-An Gao. Coming of age in indigenous societies. 2021 ISBN 978-82-690678-5-9.
 • Munkejord, Mai Camilla; Henriksen, Jan-Erik; Eira, June Brita; Giæver, Anne; Mehus, Grete; Ness, Tove Synnøve Mentsen; Hætta, Susanne; Silan, Wasig. Coming of age in indigenous societies. 26th Nordic Congress of Gerontology (data) 2022-06-08 - 2022-06-10 2022.
 • Mehus, Grete. Samiske pasienters utfordringer i møte med helsetjenestene. Fagmøte for pasientombud i Norge 2022-01-27 - 2022-01-27 2022.
 • Eira, June Brita; Mehus, Grete. Reindriftssamer har pleie- og omsorgsbehov i to kommuner.. (fulltekst) Sykepleien 2022. ISSN 0802-9768.s 1 - 11.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2022.88154.
 • Munkejord, Mai Camilla; Hætta, Susanne; Eira, June Brita; Giæver, Anne; Henriksen, Jan-Erik; Mehus, Grete; Ness, Tove Synnøve Mentsen; Silan, Wasiq I-An Gao. Coming of Age in Indigenous Societies. Power Point slynge med utdrag av fotovoice boken i anledning Februar 6.2022 2022-02-06 - 2022-03-06 2022.
 • Mehus, Grete; Giæver, Anne. Informal caregiving:A qualitative study from Sae-Sami communities in Northern Norway. 26th Nordic Congress of Gerontology 2022-06-08 - 2022-06-10 2022.
 • Munkejord, Mai Camilla; Henriksen, Jan Erik; Eira, June Brita; Mehus, Grete; Ness, Tove Synnøve Mentsen; Silan, Wasiq. Coming of age in indigenous societies - lansering av FOTOBOK og digital fotoutstilling - laget og presentert i samarbeid med Susanne Hætta. Boklansering av Fotobok og digital fotoutstilling 2021-08-24 - 2021.
 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete. The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway. 20th Nordic migration research conference and 17th ETMU conference – Colonial/racial histories, national narratives and transnational migration 2021-01-11 - 2021-01-14 2021.
 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete. The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway. Arctic Frontiers 2021-02-01 - 2021-02-04 2021.
 • Okstad, Linda; Klemmetsen Hætta, Anne Britt; Mehus, Grete; Emaus, Nina. Samisk sykepleier­utdanning: Målet er å utdanne kulturelt trygge sykepleiere. Tidsskriftet sykepleien 2021. ISSN 0806-7511.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.82754.
 • Hämäläinen, Soile; Mehus, Grete; Musial, Frauke; Schirmer, Henrik; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita. Kan joik være bra for helsa? En sammenfatning av våre publiserte studier. Salmer, sang og joik. Digitale foredrag 2021-03-23 - 2021-03-24 2021.
 • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete. The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway. Music, health and wellbeing 2021-09-09 - 2021-09-10 2021.
 • Mehus, Grete; Eira, June Brita. Inter-municipal collaboration as a challenge when caring for frail older Sámi in mobile reindeer herding families. Digital Seminar with Scientific Committee of SAMICARE 2021-08-26 - 2021.
 • Mehus, Grete. Samisk sykepleierutdanningen i Norge. UNN - regional arbeidsgruppe Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen 2021-09-21 - 2021-09-21 2021.
 • Mehus, Grete. Samiske perspektiver i studieplanen for samisk sykepleierutdanning. Nasjonalt råd for innvandrerhelse 2021-12-07 - 2021-12-07 2021.
 • Mehus, Grete. Samiske perspektiver i helse og omsorgsarbeid i Norge: På vei mot en helsetjeneste som samiske pasienter kan anerkjenne som kulturelt trygg?. NETTVERKSSAMLING FOR SENTER FOR OMSORGSFORSKNING (SOF NORD), USHTENE I NORDLAND, TROMS, FINNMARK, SÁPMI, KS OG FYLKESMANNEN I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK 2020-09-08 - 2020-09-09 2020.
 • Mehus, Grete. På vei mot en helsetjeneste som samiske pasienter kan anerkjenne som kulturell trygg?. Nettverkssamling for senter for omsorgsforskning og USHTENE i nord 2020-08-08 - 2020-09-09 2020.
 • Hågensen, Gunn; Nilsen, Gudrun; Mehus, Grete; Henriksen, Nils Oddbjørn. Correction to: The struggle against perceived negligence. A qualitative study of patients' experiences of adverse events in Norwegian hospitals (BMC Health Services Research (2018) DOI: 10.1186/s12913-018-3101-2). BMC Health Services Research 2019; Volum 19 (1). ISSN 1472-6963.s doi: 10.1186/s12913-019-3974-8.
 • Mehus, Grete. Sikkerhetsregler og råd for snøscooterkjøring i fjellet.. Bootleg 2019-02-07 - 2019-02-07 2019.
 • Mehus, Grete. Samisktalende pasienters forventninger til helsepersonell. Seminar om samiske perspektiver i helseutdanningene og helsetjenestene, og om samisk sykepleierutdanning 2019-02-28 - 2019-02-28 2019.
 • Mehus, Grete. Konflikten i villmarka: Friluftsentusiaster splittet om hva som er friluftsliv.. (fulltekst) 2019.
 • Mehus, Grete. Kulturell trygghet for samiskspråklige pasienter i møtet med helsepersonell. (fulltekst) Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2019; Volum 36 (3). ISSN 0800-7489.s 38 - 42.
 • Mehus, Grete. Skadeforebyggende seminar rettet mot ungdom og snøscooterkjøring.. årlig seminar 2018-04-11 - 2018-04-11 2018.
 • Mehus, Grete. Safe Snowmobiling in Norway. International Snowmobile Congress 2018-06-13 - 2018-06-13 2018.
 • Mehus, Grete. Youth :Injury prevention and Safety Strategies. Konferanse 2018-06-14 - 2018.
 • Mehus, Grete. Safe Snowmobiling in Norway. Konferanse 2018-06-15 - 2018-06-15 2018.
 • Mehus, Grete. Safe Snowmobiling in Norway. Konferanse 2018-06-15 - 2018-06-15 2018.
 • Eriksen, Liss Trine; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Indigenous peoples’ perspective in education Nurse education in Norway without knowledge about indigenous peoples?. ICCH 17 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.
 • Eriksen, Liss Trine; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Indigenous peoples’ perspective in education Nurse education in Norway without knowledge about indigenous peoples?. Postersession på internasjonal konferanse 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.
 • De Smedt, Svenja; Mehus, Grete. Nursing research in rural areas in Norway; a scoping review. ICCH 17 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.
 • Mehus, Grete. Sykepleierutdanningene i Norge- uten urfolkskunnskap?. Urfolk og demens:Jämnlika forutsettningar och villkor? 2018-10-03 - 2018-10-04 2018.
 • Mehus, Grete. Snøscooterkjøring:skadeforebygging og helsefremming.. Breilia ungdomsskole 2017-03-27 - 2017-03-27 2017.
 • Mehus, Grete. Snøscooterkjøring:skadeforebygging og helsefremming.. Fjordtun ungdomsskole 2017-03-27 - 2017-03-27 2017.
 • Eriksen, Liss Trine; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Indigenous peoples perspective in education. Nurse education in Norway is without knowledge about indigenous Peoples?. Verdens urfolkskonferanse ALTA 2017 2017-06-12 - 2017-06-14 2017.
 • Mehus, Grete. Snøscooterkjøring og sikkerhet. (fulltekst) 2016.
 • Mehus, Grete. Trafikksikkerhets prisen i Finnmark 2015 for arbeid med sikker snøscooterbruk i kommunene, sammen med Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening.. Prisutdeling i regi av Finnmark fylkeskommune (data) 2016-09-24 - 2016-09-24 2016.
 • Mehus, Grete. Snøscooterkjøring og risiko blandt ungdom i nord. Nordområdeuken på Alta videregående skole;tema identitet. (data) 2016-11-21 - 2016-11-21 2016.
 • Mehus, Grete. Snowmobiling in Arctic: An Everyday Activity Among Young People Living Rural.. ICCH 16 2015-06-08 - 2015-06-13 2015.
 • Mehus, Grete. Young people snowmobiling in Northern Norway:risks,safety and accident precautions.. ICCH 16 2015-06-08 - 2015-06-13 2015.
 • Mehus, Grete. «Hvordan bidra til å forebygge snøscooterulykker, vise fjellvett og ha fine turer ved snøscooterferdsel.». Skadeforebyggende- og helsefremmende arrangement 2014-02-26 - 2014-02-26 2014.
 • Mehus, Grete. Young People and Snowmobiling in Northern Norway and Svalbard:Accident Prevention,Focuses and Strategies. Arctic Frontiers 2014 2014-01-20 - 2014-01-24 2014.
 • Mehus, Grete. Snowmobiling in arctic-an everyday activity among young people living rural:SAFETYRULES. Arctic Frontier 2014,Living,working and staying helaty in arctic 2014-01-20 - 2014-01-24 2014.
 • Mehus, Grete. Norwegian doctor preaches snowmobile safety. http://www.nnsl.com/frames/newspapers/2013-10/oct11_13sno.html. (data) 2013.
 • Mehus, Grete. Ungdoms risikotaking ved snøscooterkjøring og utsatthet for snøskred. Seminar om snøskred og redning 2013-02-14 - 2013-02-14 2013.
 • Mehus, Grete. Stereotypt snøskuterliv. (data) 2013.
 • Mehus, Grete. Snowmobiling in Northern Norway. Snowmobiling in Northern Norway 2013-10-09 - 2013-10-09 2013.
 • Mehus, Grete. Living in Northern Norway. Living in Northern Norway 2013-10-03 - 2013-10-03 2013.
 • Mehus, Grete. Forebygging av snøscooterulykker på fjellet!. Konferanse med workshop 2013-10-30 - 2013-10-31 2013.
 • Mehus, Grete. Fokus og innhold i samisk sykepleierutdanning. Fagmøte for pasientombud i Norge 2012-12-07 - 2012-12-07 2012.
 • Mehus, Grete. Ungdom, risiko og snøscooterkjøring: en studie av ungdoms forhold til snøscooterkjøring, risikotaking , ulykker og uhell med foreslåtte forebyggingsstrategier. 2012 ISBN 978-82-7589-378-7.
 • Mehus, Grete; Aslaksen, Eilif. Skuterkjøring gjør livet verd å leve i nord. 2012.
 • Korneliussen, Ida; Mehus, Grete. Ungdom vil ha mer scooterpoliti. 2012.
 • Mehus, Grete; Reginiussen, Arne. Fritt fram for scooterkjøring i fylla. 2012.
 • Mehus, Grete. Skuterkjøring gjør livet verdt å leve i nord. 2012.
 • Mehus, Alf Gunnar; Mehus, Grete. Prosjektrapport med forslag til tiltak for å forbedre merking, standard og infrastruktur i snøscooterløypenettet, Kvalsund kommune. (data) (fulltekst) 2012.
 • Raatiniemi, Johanna Kristiina; Mehus, Grete. Språkvansker skaper stress på jobb. (data) Tidsskriftet sykepleien 2012; Volum 100 (13). ISSN 0806-7511.s 68 - 70.
 • Mehus, Grete. Balansekunstnere: risiko kontra flow?. Snøscootermessen i Porsanger 2012-11-24 - 2012-11-24 2012.
 • Mehus, Grete; Bongo, Berit Andersdatter. Litteraturstudie og kunnskapsoppsummering over samiske helse- og omsorgstjenester. Forskningsdagene 2012 2012-09-27 - 2012-09-27 2012.
 • Mehus, Grete; Bongo, Berit Andersdatter. Kunnskapsoppsummering og litteraturgjennomgang av samiske helse- og omsorgstjenester- med spesielt fokus på demens, terminalomsorg og kulturens betydning i pleie og omsorgsutøvelse. (data) 2012 (3) ISBN 978-82-7938-173-0. ISSN 0805-1062.
 • Mehus, Grete. Youth,riskcommunication and snowmobiling. Åre Risk Event. 2012-03-13 - 2012-03-15 2012.
 • Mehus, Grete. Vis scootervett- demp risikoen. Konferanse i snøscooterkjøring og sikkerhet 2011-09-26 - 2011-09-26 2011.
 • Mehus, Grete. Snøscooterkjøring og sikkerhet. Utstilling av sikkerhetsutstyr tilknyttet snøscooterkjøring 2011-09-23 - 2011-10-30 2011.
 • Mehus, Grete. Forebygging av uønskede hendelser- en lokal utfordring. Konferanse om Snøscooterkjøring og sikkerhet. 2011-09-26 - 2011-09-26 2011.
 • Mehus, Grete. Ungdom, snøscooter og sikkerhet-scooterfeelingen. Foredrag på ungdomsklubb 2011-09-23 - 2011-09-23 2011.
 • Mehus, Grete. PP visning av anbefalte sikkerhetsråd for snøscooterkjøring. 2011.
 • Mehus, Grete. 9 Sikkerhetsråd for snøscooterkjøring, med lokalt løypekart. 2011.
 • Mehus, Grete. Distriktsending Nord Norge. 2011.
 • Mehus, Grete. Politiet ser ofte spor etter farlig klatring. 2011.
 • Mehus, Grete. "Vi ventet bare på at raset skulle gå.". 2011.
 • Mehus, Grete. Snøskuterkjøring i Finnmark og forebyggende arbeid. 2011.
 • Mehus, Grete. Ungdom og snøscooterkjøring:kjørevaner,risikovurdering og ulykker. Helseforskningskonferanse 2011-04-05 - 2011-04-05 2011.
 • Mehus, Grete. Avdeling for Helsefag, HiFs forskningsstrategi for 2007-2010. 2010.
 • Mehus, Grete. Ungdom, risiko og snøscooterkjøring. 2010.
 • Mehus, Grete. Bygg sentrumsnært omsorgssenter i Hammerfest nå!. Finnmark Dagblad 2009.
 • Mehus, Grete; Yttervik, Ruth. Rapport fra besøk på tre skoler i Canada, fra 2. til 22. oktober 2009: Lakehead University i Thunder Bay, University of Northern British Colombia i Prince George og Aurora College i Yellowknife. 2009.
 • Mehus, Grete; Yttervik, Ruth. Study, research and living under the northern light in Hammerfest (71 degrees north), Northern Norway. utenTitteltekst 2009-10-16 - 2009-10-16 2009.
 • Mehus, Grete; Yttervik, Ruth. Study, research and living under the northern light in Hammerfest (71 degrees north), Northern Norway. utenTitteltekst 2009-10-13 - 2009-10-13 2009.
 • Mehus, Grete. Livsglede og risiko: ungdom, snøscooterkjøring og risiko. utenTitteltekst 2009-09-24 - 2009-09-24 2009.
 • Mehus, Grete. Når teknologien fanger - og dialogen blir borte: et kritisk blitt på IKT. Finnmark i tet? IKT, telemedisin og utdanning 2009-09-16 - 2009-09-16 2009.
 • Mehus, Alf Gunnar; Mehus, Grete; Germeten, Sidsel. Delrapport I fra prosjektet "Snøscooter og trafikksikkerhet" : litteraturgjennomgang av kunnskap knyttet til snøscooterulykker i Skandinavia, USA og Canada. (fulltekst) 2008; Volum 2008 (4) ISBN 9788279381426. ISSN 0805-1062.
 • Mehus, Grete. En kartlegging av studieprogresjonen til studenter i kull 2004 i forbindelse med at 40% fikk ikke bestått på bacheloroppgaven våren 2007. 2007.
 • Mehus, Grete. "Ungdoms fritidskjøring med snøscooter, sett i et risikofilosofisk perspektiv, med fokus på ulykkesforebygging." Fremlegg av prosjektskisse for doktorgradsprosjekt. 2007.
 • Mehus, Grete. "HMS arbeid i risikofilosofisk perspektiv."- Filosofiske betraktninger rundt risikoanalyse. 2007.
 • Mehus, Grete. Presentasjon av ressursfordeling tilknyttet ulike arbeidsoppgaver i sykepleierhøgskolene i Norge 2005. 2006.
 • Mehus, Grete; Bongo, Berit Andersdatter. Valgfritt emne i bachelor-utdanningen sykepleie: Alternative behandlingsmetoder og folkemedisin i Nord-Norge. 3 studiepoeng. 2006.
 • Mehus, Grete; Olsen, Petra L.. Fagplan i Tverrfaglig forebyggende arbeid. 30 studiepoeng. 2006.
 • Mehus, Grete; Skoglund, Inger. Fagplan i Akuttsykepleie 30 studiepoeng. 2006.
 • Mehus, Grete; Nilsen, Gudrun; Eriksen, Liss; Eriksen, Mette E.. Fagplan i Bachelor sykepleie 2006. 180 studiepoeng. 2006.
 • Mehus, Grete; Immonen, Ingrid; Tharaldsteen, Eva. Brukertilfredshet i Hammerfest kommunes hjemmetjeneste våren 2006. Forskningsdagen i Hammerfest, Avdeling for Helsefag, Høgskolen i Finnmark 2006-09-27 - 2006-09-27 2006.
 • Mehus, Grete; Størdal, Tove. Brukertilfredshetsundersøkelse i Hammerfets kommunes psykiatritjeneste våren 2006. 2006.
 • Mehus, Grete; Immonen, Ingrid; Tharaldsteen, Eva. Brukertilfredshetsundersøkelse i Hammerfest kommunes hjemmetjeneste våren 2006. 2006.
 • Mehus, Grete. Voldskriminalitet i Hammerfest i perioden 1995-2005. 2005.
 • Mehus, Grete. Bruk av folkemedisin i Nord-Norge. 2005.
 • Mehus, Grete. Et historisk tilbakeblikk på spesialutdanningene for sykepleiere (AOIB), som Avdeling for helsefag har kjørt på oppdrag for Helse Finnmark. 2005.
 • Mehus, Grete. Kvalitetssikring av AOI-prosjektet 2003 : arbeidsmåter. 2005.
 • Mehus, Grete. "Læserens" betydning i Nord-Norge - innenfor en kulturell kontekst. Helse og kultur. Samisk kulturforståelse 2003-01-22 - 2003-01-23 2003.
 • Mehus, Grete. Den sykes bruk av "læser" i helbredelsen. Den 11. Norske kreftkongress 2003-09-04 - 2003-09-06 2003.
 • Mehus, Grete. "Har du ringt nån?" : en belysning av læserens betydning for den syke, med bakgrunn i 4 fortellinger fra Nord-Norge. 2002.
 • Mehus, Grete. Introduksjonsprogram for nyansatte ved Avdelig for Helsefag. 2000.
 • Mehus, Grete. Om bruk av nylig avdøde i opplæringssammenheng. 1998.
 • Blix, Siw; Mehus, Grete. Analyse av Hverdagsfilosofi Kroppen er gjenstand for mye debatt i våre dager. Gi eksempler på slike debatter, og drøft på hvilken måte de er interessante for sosiologien. 1997.
 • Mehus, Grete. Omstillingens skyggesider. 1997.
 • Mehus, Grete. Jakten på det gode liv. 1997.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Om utfordringer mennesker i Nord-Norge møter i forhold til helse, levekår og livskvalitet. Med spesielt fokus på Finnmarks befolknings livsutfoldelse og samiske pasienters møte med helsevesenet. Herunder står samisk sykepleie, samisk sykepleierutdanning og distriktssykepleie (Rural Nusing) sentralt. 

  Pågående prosjekt i SAMI NURSING, der cultural safety er i fokus (2016-2022).

  Pågående prosjekt i samarbeid med NORCE og flere: Coming of Age in indigenous communities (2019-2022).
  L55 - Hammerfest