Personkort bilde

Grete Mehus

1.amanuensis på Campus-Hammerfest. Forskningsgruppeleder;Rural and Remote Nursing. Sykepleie Bsc i Hammerfest
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Om utfordringer mennesker i Nord-Norge møter i forhold til helse, levekår og livskvalitet. Med spesielt fokus på Finnmarks befolknings livsutfoldelse og samiske pasienters møte med helsevesenet.

 

Pågående prosjekt i SAMI NURSING, der cultural safety er i fokus (2016-2020).

Pågående prosjekt i samarbeid med NORCE og flere: Coming of Age in indigenous communities (2019-2022).

Forskningsgruppeleder og underviser i vitenskapsteori,kvalitative forskningsmetoder og sykepleieteori. Spesiellt fokus på distriktsykepleie og sykepleieutøvelse i møte med samiske pasienter.

 • Engnes, Janne Isaksen; Sivertsen, Nina; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Sámi language in Norwegian healthcare: “He speaks good enough Norwegian, I don’t see why he needs an interpreter”.. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2021. ISSN 0283-9318.s doi: 10.1111/scs.12986.

 • Edvardsen, Trine Lise; Lorem, Geir F; Mehus, Grete. Pallitative care in rural and remote areas. (Fulltekst: https://www.idunn.no/nsf/2020/03/palliative_care_in_rural_and_remote_areas Nordisk sygeplejeforskning 2020; Volum 10 (3). ISSN 1892-2678.s 150 - 163.s doi: https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2020-03-02.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete; Schirmer, Henrik; Graff, Ola; Musial, Frauke. Yoik in Sami elderly and dementia care – A potential for a culture sensitive music therapy?. Nordic journal of music therapy 2020. ISSN 0809-8131.s doi: 10.1080/08098131.2020.1849364.

 • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete. The art of yoik in care: Sami caregivers' experiences in dementia in Northern Norway. Nordic Journal of Arts, Culture and Health 2020; Volum 2 (1).s 22 - 37.s doi: 10.18261/issn.2535-7913-2020-01-03.

 • Mehus, Grete; Bongo, Berit Andersdatter; Engnes, Janne Isaksen; Moffitt, Pertice. Exploring why and how encounters with the Norwegian health-care system can be considered culturally unsafe by North Sami-speaking patients and relatives: A qualitative study based on 11 interviews. International Journal of Circumpolar Health 2019; Volum 78 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 9.s doi: 10.1080/22423982.2019.1612703.

 • Mehus, Grete; Bongo, Berit Andersdatter; Moffitt, Pertice. Important Factors When Communicating with Sami Patients About Health, Illness and Care Issues. Nordisk sygeplejeforskning 2018; Volum 8 (4). ISSN 1892-2678.s 303 - 316.s doi: 10.18261/issn1892-2686-2018-04-04.

 • Moffitt, Pertice; Mehus, Grete. NORTHERN PARTNERSHIP BETWEEN TWO SCHOOLS OF NURSING IN NORWAY AND CANADA: A HISTORICAL PERSPECTIVE. 2018 ISBN 978-0-88880-627-7.s xx - xx.

 • Hågensen, Gunn; Nilsen, Gudrun; Mehus, Grete; Henriksen, Nils Oddbjørn. The struggle against perceived negligence. A qualitative study of patients’ experiences of adverse events in Norwegian hospitals. BMC Health Services Research 2018; Volum 18 (1). ISSN 1472-6963.s doi: 10.1186/s12913-018-3101-2.

 • Eriksen, Liss Trine; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Urfolksperspektiv i utdanning. Sykepleierutdanninger i Norge uten urfolkskunnskap?. Nordisk sygeplejeforskning 2017; Volum 7 (3). ISSN 1892-2678.s 239 - 249.s doi: 10.18261/issn.1892-2686-2017-03-06.

 • De Smedt, Svenja; Mehus, Grete. Sykepleieforskning i rurale områder i Norge; en scoping review. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2017; Volum 13 (2). ISSN 1504-3614.s doi: 10.7557/14.4238.

 • Mehus, Grete; Mehus, Alf Gunnar; Germeten, Sidsel; Henriksen, Nils Oddbjørn. Young people and snowmobiling in northern Norway: accidents, injury prevention and safety strategies. (Fulltekst: http://www.rrh.org.au/articles/showarticlenew.asp?ArticleID=3713 Rural and remote health 2016; Volum 16:3713 (4). ISSN 1445-6354.s 1 - 13.

 • Mehus, Grete. Kritisk blikk på IKT i undervisning innenfor profesjonsutdanninger. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-35020-8.s 51 - 65.

 • Mehus, Grete; Germeten, Sidsel; Henriksen, Nils Oddbjørn. How young people comminicate risks of snowmobiling in northern Norway:a focus group study. (Fulltekst: http://www.ijch.fi/show_abstract.php?abstract_id=1084 International Journal of Circumpolar Health 2011; Volum 70 (2). ISSN 1239-9736.s 205 - 214.

 • Mehus, Grete; Henriksen, Nils Oddbjørn. Ungdom og snøscooterkjøring:kjørevaner,risikovurdering og ulykker. Tidsskrift for ungdomsforskning 2011; Volum 11 (1). ISSN 1502-7759.s 87 - 96.

 • Mehus, Grete; Germeten, Sidsel; Henriksen, Nils Oddbjørn. Snøscooterkjøring og scooterfeelingen. Tidsskrift for ungdomsforskning 2010; Volum 10 (2). ISSN 1502-7759.s 39 - 55.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete. The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway. 20th Nordic migration research conference and 17th ETMU conference – Colonial/racial histories, national narratives and transnational migration 2021-01-11 - 2021-01-14 2021.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete. The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway. Arctic Frontiers 2021-02-01 - 2021-02-04 2021.

 • Okstad, Linda Alise; Emaus, Nina; Hætta, Anne Britt Klemetsen; Mehus, Grete. Samisk sykepleierutdanning:Målet er å utdanne kulturellt trygge sykepleiere. Sykepleien 2021. ISSN 0802-9768.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.82754.

 • Mehus, Grete. Samiske perspektiver i helse og omsorgsarbeid i Norge: På vei mot en helsetjeneste som samiske pasienter kan anerkjenne som kulturelt trygg?. NETTVERKSSAMLING FOR SENTER FOR OMSORGSFORSKNING (SOF NORD), USHTENE I NORDLAND, TROMS, FINNMARK, SÁPMI, KS OG FYLKESMANNEN I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK 2020-09-08 - 2020-09-09 2020.

 • Mehus, Grete. På vei mot en helsetjeneste som samiske pasienter kan anerkjenne som kulturell trygg?. Nettverkssamling for senter for omsorgsforskning og USHTENE i nord 2020-08-08 - 2020-09-09 2020.

 • Mehus, Grete. Sikkerhetsregler og råd for snøscooterkjøring i fjellet.. Bootleg 2019-02-07 - 2019-02-07 2019.

 • Mehus, Grete. Kulturell trygghet for samiskspråklige pasienter i møtet med helsepersonell. (Fulltekst: https://reader.dbok.no/#open?book=5d8b34cc77a68a0000000a68&page=23 Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2019; Volum 36 (3). ISSN 0800-7489.s 38 - 42.

 • Mehus, Grete. Konflikten i villmarka: Friluftsentusiaster splittet om hva som er friluftsliv.. (Fulltekst: https://www.nrk.no/finnmark/_-snoskuter-er-en-naturlig-del-av-friluftslivet-1.14512579?fbclid=IwAR2n9gGoJnGekpJnHruQhF1UM6xkHDZ7aT-CZGxurGPXLj2uRZq1p8T2qCo 2019.

 • Mehus, Grete. Samisktalende pasienters forventninger til helsepersonell. Seminar om samiske perspektiver i helseutdanningene og helsetjenestene, og om samisk sykepleierutdanning 2019-02-28 - 2019-02-28 2019.

 • Mehus, Grete. Skadeforebyggende seminar rettet mot ungdom og snøscooterkjøring.. årlig seminar 2018-04-11 - 2018-04-11 2018.

 • Mehus, Grete. Sykepleierutdanningene i Norge- uten urfolkskunnskap?. Urfolk og demens:Jämnlika forutsettningar och villkor? 2018-10-03 - 2018-10-04 2018.

 • De Smedt, Svenja; Mehus, Grete. Nursing research in rural areas in Norway; a scoping review. ICCH 17 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.

 • Eriksen, Liss Trine; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Indigenous peoples’ perspective in education Nurse education in Norway without knowledge about indigenous peoples?. Postersession på internasjonal konferanse 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.

 • Eriksen, Liss Trine; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Indigenous peoples’ perspective in education Nurse education in Norway without knowledge about indigenous peoples?. ICCH 17 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.

 • Mehus, Grete. Safe Snowmobiling in Norway. Konferanse 2018-06-15 - 2018-06-15 2018.

 • Mehus, Grete. Safe Snowmobiling in Norway. Konferanse 2018-06-15 - 2018-06-15 2018.

 • Mehus, Grete. Youth :Injury prevention and Safety Strategies. Konferanse 2018-06-14 - 2018.

 • Mehus, Grete. Safe Snowmobiling in Norway. International Snowmobile Congress 2018-06-13 - 2018-06-13 2018.

 • Eriksen, Liss Trine; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Indigenous peoples perspective in education. Nurse education in Norway is without knowledge about indigenous Peoples?. Verdens urfolkskonferanse ALTA 2017 2017-06-12 - 2017-06-14 2017.

 • Mehus, Grete. Snøscooterkjøring:skadeforebygging og helsefremming.. Fjordtun ungdomsskole 2017-03-27 - 2017-03-27 2017.

 • Mehus, Grete. Snøscooterkjøring:skadeforebygging og helsefremming.. Breilia ungdomsskole 2017-03-27 - 2017-03-27 2017.

 • Mehus, Grete. Trafikksikkerhets prisen i Finnmark 2015 for arbeid med sikker snøscooterbruk i kommunene, sammen med Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening.. Prisutdeling i regi av Finnmark fylkeskommune (http://www.ffk.no/nyheter/trafikksikkerhetspris-til-snoscooterforening.542380.aspx) 2016-09-24 - 2016-09-24 2016.

 • Mehus, Grete. Snøscooterkjøring og sikkerhet. (Fulltekst: http://www.altaposten.no/nyheter/2016/11/21/%E2%80%93-Med-varmeduk-hadde-utfallet-trolig-blitt-annerledes-13821126.ece 2016.

 • Mehus, Grete. Snøscooterkjøring og risiko blandt ungdom i nord. Nordområdeuken på Alta videregående skole;tema identitet. (http://norduka.medkom.no/) 2016-11-21 - 2016-11-21 2016.

 • Mehus, Grete. Young people snowmobiling in Northern Norway:risks,safety and accident precautions.. ICCH 16 2015-06-08 - 2015-06-13 2015.

 • Mehus, Grete. Snowmobiling in Arctic: An Everyday Activity Among Young People Living Rural.. ICCH 16 2015-06-08 - 2015-06-13 2015.

 • Mehus, Grete. Young People and Snowmobiling in Northern Norway and Svalbard:Accident Prevention,Focuses and Strategies. Arctic Frontiers 2014 2014-01-20 - 2014-01-24 2014.

 • Mehus, Grete. «Hvordan bidra til å forebygge snøscooterulykker, vise fjellvett og ha fine turer ved snøscooterferdsel.». Skadeforebyggende- og helsefremmende arrangement 2014-02-26 - 2014-02-26 2014.

 • Mehus, Grete. Snowmobiling in arctic-an everyday activity among young people living rural:SAFETYRULES. Arctic Frontier 2014,Living,working and staying helaty in arctic 2014-01-20 - 2014-01-24 2014.

 • Mehus, Grete. Ungdoms risikotaking ved snøscooterkjøring og utsatthet for snøskred. Seminar om snøskred og redning 2013-02-14 - 2013-02-14 2013.

 • Mehus, Grete. Norwegian doctor preaches snowmobile safety. http://www.nnsl.com/frames/newspapers/2013-10/oct11_13sno.html. (http://www.nnsl.com/frames/newspapers/2013-10/oct11_13sno.html) 2013.

 • Mehus, Grete. Forebygging av snøscooterulykker på fjellet!. Konferanse med workshop 2013-10-30 - 2013-10-31 2013.

 • Mehus, Grete. Living in Northern Norway. Living in Northern Norway 2013-10-03 - 2013-10-03 2013.

 • Mehus, Grete. Snowmobiling in Northern Norway. Snowmobiling in Northern Norway 2013-10-09 - 2013-10-09 2013.

 • Mehus, Grete. Stereotypt snøskuterliv. (http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=84091) 2013.

 • Mehus, Grete. Youth,riskcommunication and snowmobiling. Åre Risk Event. 2012-03-13 - 2012-03-15 2012.

 • Mehus, Grete. Ungdom, risiko og snøscooterkjøring: en studie av ungdoms forhold til snøscooterkjøring, risikotaking , ulykker og uhell med foreslåtte forebyggingsstrategier. 2012 ISBN 978-82-7589-378-7.

 • Mehus, Grete; Aslaksen, Eilif. Skuterkjøring gjør livet verd å leve i nord. 2012.

 • Korneliussen, Ida; Mehus, Grete. Ungdom vil ha mer scooterpoliti. 2012.

 • Mehus, Grete; Reginiussen, Arne. Fritt fram for scooterkjøring i fylla. 2012.

 • Mehus, Grete. Skuterkjøring gjør livet verdt å leve i nord. 2012.

 • Mehus, Alf Gunnar; Mehus, Grete. Prosjektrapport med forslag til tiltak for å forbedre merking, standard og infrastruktur i snøscooterløypenettet, Kvalsund kommune. (http://www.kvalsund.kommune.no/merking-av-snescooterloeyper.5117126-29374.html) (Fulltekst: Forslagtiltiltakforåforbedremerkingavscooterløyper 2012.

 • Raatiniemi, Johanna Kristiina; Mehus, Grete. Språkvansker skaper stress på jobb. (http://www.sykepleien.no/nyheter/eavis/1036311/sykepleien-13/2012) Tidsskriftet sykepleien 2012; Volum 100 (13). ISSN 0806-7511.s 68 - 70.

 • Mehus, Grete. Balansekunstnere: risiko kontra flow?. Snøscootermessen i Porsanger 2012-11-24 - 2012-11-24 2012.

 • Mehus, Grete; Bongo, Berit Andersdatter. Litteraturstudie og kunnskapsoppsummering over samiske helse- og omsorgstjenester. Forskningsdagene 2012 2012-09-27 - 2012-09-27 2012.

 • Mehus, Grete; Bongo, Berit Andersdatter. Kunnskapsoppsummering og litteraturgjennomgang av samiske helse- og omsorgstjenester- med spesielt fokus på demens, terminalomsorg og kulturens betydning i pleie og omsorgsutøvelse. (http://brage.bibsys.no/hif/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_35809/1/Rapport%202012-3%20komplett.Brage.pdf) 2012 (3) ISBN 978-82-7938-173-0. ISSN 0805-1062.

 • Mehus, Grete. Vis scootervett- demp risikoen. Konferanse i snøscooterkjøring og sikkerhet 2011-09-26 - 2011-09-26 2011.

 • Mehus, Grete. Snøscooterkjøring og sikkerhet. Utstilling av sikkerhetsutstyr tilknyttet snøscooterkjøring 2011-09-23 - 2011-10-30 2011.

 • Mehus, Grete. Forebygging av uønskede hendelser- en lokal utfordring. Konferanse om Snøscooterkjøring og sikkerhet. 2011-09-26 - 2011-09-26 2011.

 • Mehus, Grete. Ungdom, snøscooter og sikkerhet-scooterfeelingen. Foredrag på ungdomsklubb 2011-09-23 - 2011-09-23 2011.

 • Mehus, Grete. PP visning av anbefalte sikkerhetsråd for snøscooterkjøring. 2011.

 • Mehus, Grete. 9 Sikkerhetsråd for snøscooterkjøring, med lokalt løypekart. 2011.

 • Mehus, Grete. Distriktsending Nord Norge. 2011.

 • Mehus, Grete. Politiet ser ofte spor etter farlig klatring. 2011.

 • Mehus, Grete. "Vi ventet bare på at raset skulle gå.". 2011.

 • Mehus, Grete. Snøskuterkjøring i Finnmark og forebyggende arbeid. 2011.

 • Mehus, Grete. Ungdom og snøscooterkjøring:kjørevaner,risikovurdering og ulykker. Helseforskningskonferanse 2011-04-05 - 2011-04-05 2011.

 • Mehus, Grete. Avdeling for Helsefag, HiFs forskningsstrategi for 2007-2010. 2010.

 • Mehus, Grete. Ungdom, risiko og snøscooterkjøring. 2010.

 • Mehus, Grete. Når teknologien fanger - og dialogen blir borte: et kritisk blitt på IKT. Finnmark i tet? IKT, telemedisin og utdanning 2009-09-16 - 2009-09-16 2009.

 • Mehus, Grete. Bygg sentrumsnært omsorgssenter i Hammerfest nå!. Finnmark Dagblad 2009.

 • Mehus, Grete; Yttervik, Ruth. Rapport fra besøk på tre skoler i Canada, fra 2. til 22. oktober 2009: Lakehead University i Thunder Bay, University of Northern British Colombia i Prince George og Aurora College i Yellowknife. 2009.

 • Mehus, Grete; Yttervik, Ruth. Study, research and living under the northern light in Hammerfest (71 degrees north), Northern Norway. utenTitteltekst 2009-10-16 - 2009-10-16 2009.

 • Mehus, Grete; Yttervik, Ruth. Study, research and living under the northern light in Hammerfest (71 degrees north), Northern Norway. utenTitteltekst 2009-10-13 - 2009-10-13 2009.

 • Mehus, Grete. Livsglede og risiko: ungdom, snøscooterkjøring og risiko. utenTitteltekst 2009-09-24 - 2009-09-24 2009.

 • Mehus, Alf Gunnar; Mehus, Grete; Germeten, Sidsel. Delrapport I fra prosjektet "Snøscooter og trafikksikkerhet" : litteraturgjennomgang av kunnskap knyttet til snøscooterulykker i Skandinavia, USA og Canada. (Fulltekst: http://brage.bibsys.no/hif/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_17234 2008; Volum 2008 (4) ISBN 9788279381426. ISSN 0805-1062.

 • Mehus, Grete. "HMS arbeid i risikofilosofisk perspektiv."- Filosofiske betraktninger rundt risikoanalyse. 2007.

 • Mehus, Grete. En kartlegging av studieprogresjonen til studenter i kull 2004 i forbindelse med at 40% fikk ikke bestått på bacheloroppgaven våren 2007. 2007.

 • Mehus, Grete. "Ungdoms fritidskjøring med snøscooter, sett i et risikofilosofisk perspektiv, med fokus på ulykkesforebygging." Fremlegg av prosjektskisse for doktorgradsprosjekt. 2007.

 • Mehus, Grete; Immonen, Ingrid; Tharaldsteen, Eva. Brukertilfredshetsundersøkelse i Hammerfest kommunes hjemmetjeneste våren 2006. 2006.

 • Mehus, Grete. Presentasjon av ressursfordeling tilknyttet ulike arbeidsoppgaver i sykepleierhøgskolene i Norge 2005. 2006.

 • Mehus, Grete; Bongo, Berit Andersdatter. Valgfritt emne i bachelor-utdanningen sykepleie: Alternative behandlingsmetoder og folkemedisin i Nord-Norge. 3 studiepoeng. 2006.

 • Mehus, Grete; Olsen, Petra L.. Fagplan i Tverrfaglig forebyggende arbeid. 30 studiepoeng. 2006.

 • Mehus, Grete; Skoglund, Inger. Fagplan i Akuttsykepleie 30 studiepoeng. 2006.

 • Mehus, Grete; Nilsen, Gudrun; Eriksen, Liss; Eriksen, Mette E.. Fagplan i Bachelor sykepleie 2006. 180 studiepoeng. 2006.

 • Mehus, Grete; Immonen, Ingrid; Tharaldsteen, Eva. Brukertilfredshet i Hammerfest kommunes hjemmetjeneste våren 2006. Forskningsdagen i Hammerfest, Avdeling for Helsefag, Høgskolen i Finnmark 2006-09-27 - 2006-09-27 2006.

 • Mehus, Grete; Størdal, Tove. Brukertilfredshetsundersøkelse i Hammerfets kommunes psykiatritjeneste våren 2006. 2006.

 • Mehus, Grete. Kvalitetssikring av AOI-prosjektet 2003 : arbeidsmåter. 2005.

 • Mehus, Grete. Voldskriminalitet i Hammerfest i perioden 1995-2005. 2005.

 • Mehus, Grete. Bruk av folkemedisin i Nord-Norge. 2005.

 • Mehus, Grete. Et historisk tilbakeblikk på spesialutdanningene for sykepleiere (AOIB), som Avdeling for helsefag har kjørt på oppdrag for Helse Finnmark. 2005.

 • Mehus, Grete. Den sykes bruk av "læser" i helbredelsen. Den 11. Norske kreftkongress 2003-09-04 - 2003-09-06 2003.

 • Mehus, Grete. "Læserens" betydning i Nord-Norge - innenfor en kulturell kontekst. Helse og kultur. Samisk kulturforståelse 2003-01-22 - 2003-01-23 2003.

 • Mehus, Grete. "Har du ringt nån?" : en belysning av læserens betydning for den syke, med bakgrunn i 4 fortellinger fra Nord-Norge. 2002.

 • Mehus, Grete. Introduksjonsprogram for nyansatte ved Avdelig for Helsefag. 2000.

 • Mehus, Grete. Om bruk av nylig avdøde i opplæringssammenheng. 1998.

 • Mehus, Grete. Jakten på det gode liv. 1997.

 • Mehus, Grete. Omstillingens skyggesider. 1997.

 • Blix, Siw; Mehus, Grete. Analyse av Hverdagsfilosofi Kroppen er gjenstand for mye debatt i våre dager. Gi eksempler på slike debatter, og drøft på hvilken måte de er interessante for sosiologien. 1997.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete. The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway. 20th Nordic migration research conference and 17th ETMU conference – Colonial/racial histories, national narratives and transnational migration 2021-01-11 - 2021-01-14 2021.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete. The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway. Arctic Frontiers 2021-02-01 - 2021-02-04 2021.

 • Okstad, Linda Alise; Emaus, Nina; Hætta, Anne Britt Klemetsen; Mehus, Grete. Samisk sykepleierutdanning:Målet er å utdanne kulturellt trygge sykepleiere. Sykepleien 2021. ISSN 0802-9768.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.82754.

 • Mehus, Grete. Samiske perspektiver i helse og omsorgsarbeid i Norge: På vei mot en helsetjeneste som samiske pasienter kan anerkjenne som kulturelt trygg?. NETTVERKSSAMLING FOR SENTER FOR OMSORGSFORSKNING (SOF NORD), USHTENE I NORDLAND, TROMS, FINNMARK, SÁPMI, KS OG FYLKESMANNEN I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK 2020-09-08 - 2020-09-09 2020.

 • Mehus, Grete. På vei mot en helsetjeneste som samiske pasienter kan anerkjenne som kulturell trygg?. Nettverkssamling for senter for omsorgsforskning og USHTENE i nord 2020-08-08 - 2020-09-09 2020.

 • Mehus, Grete. Sikkerhetsregler og råd for snøscooterkjøring i fjellet.. Bootleg 2019-02-07 - 2019-02-07 2019.

 • Mehus, Grete. Kulturell trygghet for samiskspråklige pasienter i møtet med helsepersonell. (Fulltekst: https://reader.dbok.no/#open?book=5d8b34cc77a68a0000000a68&page=23 Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2019; Volum 36 (3). ISSN 0800-7489.s 38 - 42.

 • Mehus, Grete. Konflikten i villmarka: Friluftsentusiaster splittet om hva som er friluftsliv.. (Fulltekst: https://www.nrk.no/finnmark/_-snoskuter-er-en-naturlig-del-av-friluftslivet-1.14512579?fbclid=IwAR2n9gGoJnGekpJnHruQhF1UM6xkHDZ7aT-CZGxurGPXLj2uRZq1p8T2qCo 2019.

 • Mehus, Grete. Samisktalende pasienters forventninger til helsepersonell. Seminar om samiske perspektiver i helseutdanningene og helsetjenestene, og om samisk sykepleierutdanning 2019-02-28 - 2019-02-28 2019.

 • Mehus, Grete. Skadeforebyggende seminar rettet mot ungdom og snøscooterkjøring.. årlig seminar 2018-04-11 - 2018-04-11 2018.

 • Mehus, Grete. Sykepleierutdanningene i Norge- uten urfolkskunnskap?. Urfolk og demens:Jämnlika forutsettningar och villkor? 2018-10-03 - 2018-10-04 2018.

 • De Smedt, Svenja; Mehus, Grete. Nursing research in rural areas in Norway; a scoping review. ICCH 17 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.

 • Eriksen, Liss Trine; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Indigenous peoples’ perspective in education Nurse education in Norway without knowledge about indigenous peoples?. Postersession på internasjonal konferanse 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.

 • Eriksen, Liss Trine; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Indigenous peoples’ perspective in education Nurse education in Norway without knowledge about indigenous peoples?. ICCH 17 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.

 • Mehus, Grete. Safe Snowmobiling in Norway. Konferanse 2018-06-15 - 2018-06-15 2018.

 • Mehus, Grete. Safe Snowmobiling in Norway. Konferanse 2018-06-15 - 2018-06-15 2018.

 • Mehus, Grete. Youth :Injury prevention and Safety Strategies. Konferanse 2018-06-14 - 2018.

 • Mehus, Grete. Safe Snowmobiling in Norway. International Snowmobile Congress 2018-06-13 - 2018-06-13 2018.

 • Eriksen, Liss Trine; Bongo, Berit Andersdatter; Mehus, Grete. Indigenous peoples perspective in education. Nurse education in Norway is without knowledge about indigenous Peoples?. Verdens urfolkskonferanse ALTA 2017 2017-06-12 - 2017-06-14 2017.

 • Mehus, Grete. Snøscooterkjøring:skadeforebygging og helsefremming.. Fjordtun ungdomsskole 2017-03-27 - 2017-03-27 2017.

 • Mehus, Grete. Snøscooterkjøring:skadeforebygging og helsefremming.. Breilia ungdomsskole 2017-03-27 - 2017-03-27 2017.

 • Mehus, Grete. Trafikksikkerhets prisen i Finnmark 2015 for arbeid med sikker snøscooterbruk i kommunene, sammen med Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening.. Prisutdeling i regi av Finnmark fylkeskommune (http://www.ffk.no/nyheter/trafikksikkerhetspris-til-snoscooterforening.542380.aspx) 2016-09-24 - 2016-09-24 2016.

 • Mehus, Grete. Snøscooterkjøring og sikkerhet. (Fulltekst: http://www.altaposten.no/nyheter/2016/11/21/%E2%80%93-Med-varmeduk-hadde-utfallet-trolig-blitt-annerledes-13821126.ece 2016.

 • Mehus, Grete. Snøscooterkjøring og risiko blandt ungdom i nord. Nordområdeuken på Alta videregående skole;tema identitet. (http://norduka.medkom.no/) 2016-11-21 - 2016-11-21 2016.

 • Mehus, Grete. Young people snowmobiling in Northern Norway:risks,safety and accident precautions.. ICCH 16 2015-06-08 - 2015-06-13 2015.

 • Mehus, Grete. Snowmobiling in Arctic: An Everyday Activity Among Young People Living Rural.. ICCH 16 2015-06-08 - 2015-06-13 2015.

 • Mehus, Grete. Young People and Snowmobiling in Northern Norway and Svalbard:Accident Prevention,Focuses and Strategies. Arctic Frontiers 2014 2014-01-20 - 2014-01-24 2014.

 • Mehus, Grete. «Hvordan bidra til å forebygge snøscooterulykker, vise fjellvett og ha fine turer ved snøscooterferdsel.». Skadeforebyggende- og helsefremmende arrangement 2014-02-26 - 2014-02-26 2014.

 • Mehus, Grete. Snowmobiling in arctic-an everyday activity among young people living rural:SAFETYRULES. Arctic Frontier 2014,Living,working and staying helaty in arctic 2014-01-20 - 2014-01-24 2014.

 • Mehus, Grete. Ungdoms risikotaking ved snøscooterkjøring og utsatthet for snøskred. Seminar om snøskred og redning 2013-02-14 - 2013-02-14 2013.

 • Mehus, Grete. Norwegian doctor preaches snowmobile safety. http://www.nnsl.com/frames/newspapers/2013-10/oct11_13sno.html. (http://www.nnsl.com/frames/newspapers/2013-10/oct11_13sno.html) 2013.

 • Mehus, Grete. Forebygging av snøscooterulykker på fjellet!. Konferanse med workshop 2013-10-30 - 2013-10-31 2013.

 • Mehus, Grete. Living in Northern Norway. Living in Northern Norway 2013-10-03 - 2013-10-03 2013.

 • Mehus, Grete. Snowmobiling in Northern Norway. Snowmobiling in Northern Norway 2013-10-09 - 2013-10-09 2013.

 • Mehus, Grete. Stereotypt snøskuterliv. (http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=84091) 2013.

 • Mehus, Grete. Youth,riskcommunication and snowmobiling. Åre Risk Event. 2012-03-13 - 2012-03-15 2012.

 • Mehus, Grete. Ungdom, risiko og snøscooterkjøring: en studie av ungdoms forhold til snøscooterkjøring, risikotaking , ulykker og uhell med foreslåtte forebyggingsstrategier. 2012 ISBN 978-82-7589-378-7.

 • Mehus, Grete; Aslaksen, Eilif. Skuterkjøring gjør livet verd å leve i nord. 2012.

 • Korneliussen, Ida; Mehus, Grete. Ungdom vil ha mer scooterpoliti. 2012.

 • Mehus, Grete; Reginiussen, Arne. Fritt fram for scooterkjøring i fylla. 2012.

 • Mehus, Grete. Skuterkjøring gjør livet verdt å leve i nord. 2012.

 • Mehus, Alf Gunnar; Mehus, Grete. Prosjektrapport med forslag til tiltak for å forbedre merking, standard og infrastruktur i snøscooterløypenettet, Kvalsund kommune. (http://www.kvalsund.kommune.no/merking-av-snescooterloeyper.5117126-29374.html) (Fulltekst: Forslagtiltiltakforåforbedremerkingavscooterløyper 2012.

 • Raatiniemi, Johanna Kristiina; Mehus, Grete. Språkvansker skaper stress på jobb. (http://www.sykepleien.no/nyheter/eavis/1036311/sykepleien-13/2012) Tidsskriftet sykepleien 2012; Volum 100 (13). ISSN 0806-7511.s 68 - 70.

 • Mehus, Grete. Balansekunstnere: risiko kontra flow?. Snøscootermessen i Porsanger 2012-11-24 - 2012-11-24 2012.

 • Mehus, Grete; Bongo, Berit Andersdatter. Litteraturstudie og kunnskapsoppsummering over samiske helse- og omsorgstjenester. Forskningsdagene 2012 2012-09-27 - 2012-09-27 2012.

 • Mehus, Grete; Bongo, Berit Andersdatter. Kunnskapsoppsummering og litteraturgjennomgang av samiske helse- og omsorgstjenester- med spesielt fokus på demens, terminalomsorg og kulturens betydning i pleie og omsorgsutøvelse. (http://brage.bibsys.no/hif/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_35809/1/Rapport%202012-3%20komplett.Brage.pdf) 2012 (3) ISBN 978-82-7938-173-0. ISSN 0805-1062.

 • Mehus, Grete. Vis scootervett- demp risikoen. Konferanse i snøscooterkjøring og sikkerhet 2011-09-26 - 2011-09-26 2011.

 • Mehus, Grete. Snøscooterkjøring og sikkerhet. Utstilling av sikkerhetsutstyr tilknyttet snøscooterkjøring 2011-09-23 - 2011-10-30 2011.

 • Mehus, Grete. Forebygging av uønskede hendelser- en lokal utfordring. Konferanse om Snøscooterkjøring og sikkerhet. 2011-09-26 - 2011-09-26 2011.

 • Mehus, Grete. Ungdom, snøscooter og sikkerhet-scooterfeelingen. Foredrag på ungdomsklubb 2011-09-23 - 2011-09-23 2011.

 • Mehus, Grete. PP visning av anbefalte sikkerhetsråd for snøscooterkjøring. 2011.

 • Mehus, Grete. 9 Sikkerhetsråd for snøscooterkjøring, med lokalt løypekart. 2011.

 • Mehus, Grete. Distriktsending Nord Norge. 2011.

 • Mehus, Grete. Politiet ser ofte spor etter farlig klatring. 2011.

 • Mehus, Grete. "Vi ventet bare på at raset skulle gå.". 2011.

 • Mehus, Grete. Snøskuterkjøring i Finnmark og forebyggende arbeid. 2011.

 • Mehus, Grete. Ungdom og snøscooterkjøring:kjørevaner,risikovurdering og ulykker. Helseforskningskonferanse 2011-04-05 - 2011-04-05 2011.

 • Mehus, Grete. Avdeling for Helsefag, HiFs forskningsstrategi for 2007-2010. 2010.

 • Mehus, Grete. Ungdom, risiko og snøscooterkjøring. 2010.

 • Mehus, Grete. Når teknologien fanger - og dialogen blir borte: et kritisk blitt på IKT. Finnmark i tet? IKT, telemedisin og utdanning 2009-09-16 - 2009-09-16 2009.

 • Mehus, Grete. Bygg sentrumsnært omsorgssenter i Hammerfest nå!. Finnmark Dagblad 2009.

 • Mehus, Grete; Yttervik, Ruth. Rapport fra besøk på tre skoler i Canada, fra 2. til 22. oktober 2009: Lakehead University i Thunder Bay, University of Northern British Colombia i Prince George og Aurora College i Yellowknife. 2009.

 • Mehus, Grete; Yttervik, Ruth. Study, research and living under the northern light in Hammerfest (71 degrees north), Northern Norway. utenTitteltekst 2009-10-16 - 2009-10-16 2009.

 • Mehus, Grete; Yttervik, Ruth. Study, research and living under the northern light in Hammerfest (71 degrees north), Northern Norway. utenTitteltekst 2009-10-13 - 2009-10-13 2009.

 • Mehus, Grete. Livsglede og risiko: ungdom, snøscooterkjøring og risiko. utenTitteltekst 2009-09-24 - 2009-09-24 2009.

 • Mehus, Alf Gunnar; Mehus, Grete; Germeten, Sidsel. Delrapport I fra prosjektet "Snøscooter og trafikksikkerhet" : litteraturgjennomgang av kunnskap knyttet til snøscooterulykker i Skandinavia, USA og Canada. (Fulltekst: http://brage.bibsys.no/hif/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_17234 2008; Volum 2008 (4) ISBN 9788279381426. ISSN 0805-1062.

 • Mehus, Grete. "HMS arbeid i risikofilosofisk perspektiv."- Filosofiske betraktninger rundt risikoanalyse. 2007.

 • Mehus, Grete. En kartlegging av studieprogresjonen til studenter i kull 2004 i forbindelse med at 40% fikk ikke bestått på bacheloroppgaven våren 2007. 2007.

 • Mehus, Grete. "Ungdoms fritidskjøring med snøscooter, sett i et risikofilosofisk perspektiv, med fokus på ulykkesforebygging." Fremlegg av prosjektskisse for doktorgradsprosjekt. 2007.

 • Mehus, Grete; Immonen, Ingrid; Tharaldsteen, Eva. Brukertilfredshetsundersøkelse i Hammerfest kommunes hjemmetjeneste våren 2006. 2006.

 • Mehus, Grete. Presentasjon av ressursfordeling tilknyttet ulike arbeidsoppgaver i sykepleierhøgskolene i Norge 2005. 2006.

 • Mehus, Grete; Bongo, Berit Andersdatter. Valgfritt emne i bachelor-utdanningen sykepleie: Alternative behandlingsmetoder og folkemedisin i Nord-Norge. 3 studiepoeng. 2006.

 • Mehus, Grete; Olsen, Petra L.. Fagplan i Tverrfaglig forebyggende arbeid. 30 studiepoeng. 2006.

 • Mehus, Grete; Skoglund, Inger. Fagplan i Akuttsykepleie 30 studiepoeng. 2006.

 • Mehus, Grete; Nilsen, Gudrun; Eriksen, Liss; Eriksen, Mette E.. Fagplan i Bachelor sykepleie 2006. 180 studiepoeng. 2006.

 • Mehus, Grete; Immonen, Ingrid; Tharaldsteen, Eva. Brukertilfredshet i Hammerfest kommunes hjemmetjeneste våren 2006. Forskningsdagen i Hammerfest, Avdeling for Helsefag, Høgskolen i Finnmark 2006-09-27 - 2006-09-27 2006.

 • Mehus, Grete; Størdal, Tove. Brukertilfredshetsundersøkelse i Hammerfets kommunes psykiatritjeneste våren 2006. 2006.

 • Mehus, Grete. Kvalitetssikring av AOI-prosjektet 2003 : arbeidsmåter. 2005.

 • Mehus, Grete. Voldskriminalitet i Hammerfest i perioden 1995-2005. 2005.

 • Mehus, Grete. Bruk av folkemedisin i Nord-Norge. 2005.

 • Mehus, Grete. Et historisk tilbakeblikk på spesialutdanningene for sykepleiere (AOIB), som Avdeling for helsefag har kjørt på oppdrag for Helse Finnmark. 2005.

 • Mehus, Grete. Den sykes bruk av "læser" i helbredelsen. Den 11. Norske kreftkongress 2003-09-04 - 2003-09-06 2003.

 • Mehus, Grete. "Læserens" betydning i Nord-Norge - innenfor en kulturell kontekst. Helse og kultur. Samisk kulturforståelse 2003-01-22 - 2003-01-23 2003.

 • Mehus, Grete. "Har du ringt nån?" : en belysning av læserens betydning for den syke, med bakgrunn i 4 fortellinger fra Nord-Norge. 2002.

 • Mehus, Grete. Introduksjonsprogram for nyansatte ved Avdelig for Helsefag. 2000.

 • Mehus, Grete. Om bruk av nylig avdøde i opplæringssammenheng. 1998.

 • Mehus, Grete. Jakten på det gode liv. 1997.

 • Mehus, Grete. Omstillingens skyggesider. 1997.

 • Blix, Siw; Mehus, Grete. Analyse av Hverdagsfilosofi Kroppen er gjenstand for mye debatt i våre dager. Gi eksempler på slike debatter, og drøft på hvilken måte de er interessante for sosiologien. 1997.

 • [Loading...]