Personkort bilde

Jakobsen, Per Kåre

Universitetslektor Institutt for reiseliv og nordlige studier
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Jakobsen, Per Kåre. Snømannen som destinasjonsikon - ambisjoner, snarveier og politikk i merkevarebyggingen av et nytt turistmål. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1654-3.s 213 - 232.

  • Munkejord, Mai Camilla; Jakobsen, Per Kåre. Lokalsamfunnsprofilering og merkevarebygging - viktige innsatsfaktorer i lokalt utviklingsarbeid?. utenTitteltekst 2005-06-20 - 2005-06-21 2005.

  • Rolland, Carsten Gade; Røkenes, Arild; Jakobsen, Per Kåre; Olsen, Tore. Skibyen Alta. 2005.

  • Munkejord, Mai Camilla; Jakobsen, Per Kåre. Lokalsamfunnsprofilering og merkevarebygging - viktige innsatsfaktorer i lokalt utviklingsarbeid?. utenTitteltekst 2005-06-20 - 2005-06-21 2005.

  • Rolland, Carsten Gade; Røkenes, Arild; Jakobsen, Per Kåre; Olsen, Tore. Skibyen Alta. 2005.

  • [Loading...]

    Medlem i forskergruppe