Dummy personkort bilde

Jørund Greibrokk

Universitetslektor Handelshøgskolen ved UiT i Alta
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Upadhyay, Thakur; Greibrokk, Jørund Haldor. Modeling the importance of biomass qualities in biomass supply chains for bioenergy production. (Fulltekst: http://www.ijee.ieefoundation.org/vol5/issue6/IJEE_03_v5n6.pdf The International Journal of Energy and Environment 2014; Volum 5 (6). ISSN 2076-2895.s 669 - 678.

 • Borgersen, Trond Arne; Greibrokk, Jørund Haldor. Reflections on LTV, risk and incentives in mortgage markets. Journal of European Real Estate Research 2012; Volum 5 (3). ISSN 1753-9269.s 199 - 210.s doi: 10.1108/17539261211282055.

 • Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund Haldor. Boligpriser, formueseffekter og endringer i boliglånsmarkedet. Beta 2011 (2). ISSN 0801-3322.s 77 - 99.

 • Mehmetoglu, Mehmet; Hines, Kjell; Graumann, Conny; Greibrokk, Jørund H.. The relationship between personal values and tourism behaviour : a segmentation approach. (Omtale: http://dx.doi.org/10.1177/1356766709356210) Journal of Vacation Marketing 2010; Volum 16 (1). ISSN 1356-7667.s 17 - 27.s doi: 10.1177/1356766709356210.

 • Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund H.; Greibrokk, Jørund H.. Boligpriser og Endogen Kredittrasjonering: Kredittsykluser, Formueseffekter og Markedsklarering. Norsk Økonomisk Tidsskrift 2005; Volum 119. ISSN 0801-9568.s 84 - 102.

 • Abrahamsen, Anders; Thomassen, Tor Oskar; Røkenes, Arild; Bull, Jon Vidar; Greibrokk, Jørund Haldor. Offroad Finnmark - fra vill ide til suksesshistorie. 2020 ISBN 978-82-90579-31-4.s 168 - 186.

 • Bertheussen, Bernt Arne; Greibrokk, Jørund Haldor; Pål Einar, Lund; Rasmussen, Egil. Høyere utdanning i omstilling: erfaringer med nettstudier i økonomi og ledelse. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2019; Volum 22 (3). ISSN 1500-0788.s 46 - 52.

 • Bertheussen, Bernt Arne; Greibrokk, Jørund Haldor; Rasmussen, Egil; Lund, Pål-Einar. En visjon om livslang læring online [Kronikk Nordlys, 15.11]. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Bertheussen, Bernt Arne; Greibrokk, Jørund Haldor; Lund, Pål-Einar; Rasmussen, Egil. Transforming Higher Education in Arctic Norway through Online Studies. World Conference on Online Learning (WCOL) 2019-11-03 - 2019-11-07 2019.

 • Bertheussen, Bernt Arne; Greibrokk, Jørund Haldor; Rasmussen, Egil; Lund, Pål Einar. En arktisk utdanningssukess på nett. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.s 29 - 29.

 • Borgersen, Trond Arne; Greibrokk, Jørund Haldor. A comment on LTV, risk and incentives in mortgage markets. (Fulltekst: http://www.nb.no/idtjeneste/URN:NBN:no-bibsys_brage_32097 2012 (4) ISBN 978-82-7825-369-4. ISSN 1503-6677.

 • Greibrokk, Jørund H.. Flytting og effekter på boligprisene. utenTitteltekst 2009-09-23 - 2009-09-23 2009.

 • Greibrokk, Jørund H.. Offroadfinnmark, multimediaframstilling. utenTitteltekst 2009-09-23 - 2009-09-23 2009.

 • Graumann, Conny; Greibrokk, Jørund H.. På fritidsferie i Finnmark. (Omtale: http://www.finnmark.org/vedlegg/Nyheter/Filer/Finnmark ferierende.pdf) 2008.

 • Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund H.; Sommervoll, Dag Einar. Påvirker flytting boligprisene? 2008:3. (Fulltekst: http://brage.bibsys.no/hiof/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_5437 (Omtale: http://www.hiof.no/index.php?ID=14904&lang=nor) 2008; Volum 2008 (3) ISBN 9788278252536. ISSN 0805-8164.

 • Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund H.; Sommervoll, Dag Einar. Påvirker flytting boligprisene?. (Fulltekst: http://brage.bibsys.no/hiof/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_5437 2008; Volum 2008 (3) ISBN 9788278252536. ISSN 0805-8164.

 • Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund H.; Greibrokk, Jørund H.. Spiller flytting en rolle for boligprisene. Samfunnsøkonomenes forskerkonferanse 2007-01-04 - 2007-01-07 2007.

 • Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund H.; Greibrokk, Jørund H.; Koekebakker, Steen. Livssykluser og priseffekter i boligmarkedet : effekter fra husholdningenes flyttetilbøyelighet. 2004 (6) ISBN 8279381066.

 • Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund H.; Greibrokk, Jørund H.; Koekebakker, Steen. Livssykluser og priseffekter i boligmarkedet: Effekter fra husholdningenes flyttetilbøyelighet. 2004 (6).

 • Andreassen, Viggo; Frick, Jan; Frick, Jan; Greibrokk, Jørund H.; Greibrokk, Jørund H.. Sluttrapport til Arbeidsgruppen for Norge Rundt. 2003.

 • Greibrokk, Jørund H.. Prising Consumption of Climate Stability. 1998 (5) ISBN 8275411750.

 • Abrahamsen, Anders; Thomassen, Tor Oskar; Røkenes, Arild; Bull, Jon Vidar; Greibrokk, Jørund Haldor. Offroad Finnmark - fra vill ide til suksesshistorie. 2020 ISBN 978-82-90579-31-4.s 168 - 186.

 • Bertheussen, Bernt Arne; Greibrokk, Jørund Haldor; Pål Einar, Lund; Rasmussen, Egil. Høyere utdanning i omstilling: erfaringer med nettstudier i økonomi og ledelse. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2019; Volum 22 (3). ISSN 1500-0788.s 46 - 52.

 • Bertheussen, Bernt Arne; Greibrokk, Jørund Haldor; Rasmussen, Egil; Lund, Pål-Einar. En visjon om livslang læring online [Kronikk Nordlys, 15.11]. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Bertheussen, Bernt Arne; Greibrokk, Jørund Haldor; Lund, Pål-Einar; Rasmussen, Egil. Transforming Higher Education in Arctic Norway through Online Studies. World Conference on Online Learning (WCOL) 2019-11-03 - 2019-11-07 2019.

 • Bertheussen, Bernt Arne; Greibrokk, Jørund Haldor; Rasmussen, Egil; Lund, Pål Einar. En arktisk utdanningssukess på nett. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.s 29 - 29.

 • Borgersen, Trond Arne; Greibrokk, Jørund Haldor. A comment on LTV, risk and incentives in mortgage markets. (Fulltekst: http://www.nb.no/idtjeneste/URN:NBN:no-bibsys_brage_32097 2012 (4) ISBN 978-82-7825-369-4. ISSN 1503-6677.

 • Greibrokk, Jørund H.. Flytting og effekter på boligprisene. utenTitteltekst 2009-09-23 - 2009-09-23 2009.

 • Greibrokk, Jørund H.. Offroadfinnmark, multimediaframstilling. utenTitteltekst 2009-09-23 - 2009-09-23 2009.

 • Graumann, Conny; Greibrokk, Jørund H.. På fritidsferie i Finnmark. (Omtale: http://www.finnmark.org/vedlegg/Nyheter/Filer/Finnmark ferierende.pdf) 2008.

 • Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund H.; Sommervoll, Dag Einar. Påvirker flytting boligprisene? 2008:3. (Fulltekst: http://brage.bibsys.no/hiof/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_5437 (Omtale: http://www.hiof.no/index.php?ID=14904&lang=nor) 2008; Volum 2008 (3) ISBN 9788278252536. ISSN 0805-8164.

 • Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund H.; Sommervoll, Dag Einar. Påvirker flytting boligprisene?. (Fulltekst: http://brage.bibsys.no/hiof/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_5437 2008; Volum 2008 (3) ISBN 9788278252536. ISSN 0805-8164.

 • Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund H.; Greibrokk, Jørund H.. Spiller flytting en rolle for boligprisene. Samfunnsøkonomenes forskerkonferanse 2007-01-04 - 2007-01-07 2007.

 • Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund H.; Greibrokk, Jørund H.; Koekebakker, Steen. Livssykluser og priseffekter i boligmarkedet : effekter fra husholdningenes flyttetilbøyelighet. 2004 (6) ISBN 8279381066.

 • Borgersen, Trond-Arne; Greibrokk, Jørund H.; Greibrokk, Jørund H.; Koekebakker, Steen. Livssykluser og priseffekter i boligmarkedet: Effekter fra husholdningenes flyttetilbøyelighet. 2004 (6).

 • Andreassen, Viggo; Frick, Jan; Frick, Jan; Greibrokk, Jørund H.; Greibrokk, Jørund H.. Sluttrapport til Arbeidsgruppen for Norge Rundt. 2003.

 • Greibrokk, Jørund H.. Prising Consumption of Climate Stability. 1998 (5) ISBN 8275411750.

 • [Loading...]