Personkort bilde

Ellingsen, Kristen Albert

Dosent Institutt for reiseliv og nordlige studier
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Ellingsen, Kristen Albert. Regional merkevarebygging - bakgrunn, innhold, prosess og utfordringer. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1654-3.s 11 - 35.

 • Ellingsen, Kristen Albert; Jensen, Øystein. Tilgjengelighet og distribusjon. Fagbokforlaget 2005 ISBN 8245002496.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Markedsføringens grunnlag og historie. Fagbokforlaget 2005 ISBN 8245002496.

 • Engen, Marit; Ellingsen, Kristen Albert; Mehmetoglu, Mehmet. Betydningen av markedslæring. Fagbokforlaget 2005 ISBN 8245002496.s 394 - 408.

 • Ellingsen, Kristen Albert; Jensen, Øystein; Jensen, Øystein. Tilgjengelighet og distribusjon i reiselivet. Fagbokforlaget 2005 ISBN 8245002496.s 15 - .

 • Mehmetoglu, Mehmet; Ellingsen, Kristen Albert. Do Small-Scale Festivals Adopt 'Market Orientation' as a Management Philosophy?. Event Management 2005; Volum 9 (3). ISSN 1525-9951.s 119 - 132.

 • Ellingsen, Kristen Albert; Blindheim, Trond. Regional merkevarebygging. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1654-3.s 95 - 118.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Markedsføringsledelse for reiselivsnæringen: Verdiskaping og markedsføring. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-0926-2.

 • Ellingsen, Kristen Albert; Mehmetoglu, Mehmet. Perspektiver på markedsføring av reiseliv. Fagbokforlaget 2005 ISBN 8245002496.s 15 - 408.

 • Ellingsen, Kristen Albert; Rosendahl, Tom. Markedsføring for reiselivet. Cappelen Damm Akademisk 2001 ISBN 8202198569.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Mer enn et nummer. High North News 2014.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Omdømmebygging og merkevarebygging. Hvordan synliggjøre det positive usynlige?. Sametinget, avd. for næring Næring, kukltur og helse 2014-02-13 - 2014.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Omdømme og merkevarebygging. Ledergruppen i Sametinget 2014-02-13 - 2014.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Kulturarrangement og lokal kulturs betydning for Kautokeino - Kautokeino som merkevare.. Samisk Musikkfestival 2014-02-21 - 2014.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Branding for økt reiselysk - branding av Nord-Norge. Synliggjøring av det usynlige. Arctic Chair (i samarbeid med Nordnorsk Reiseliv) 2014-03-19 - 2014.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Merkevaren Nordlysbyen Alta - grunnalget for videre positiv vekst og utvikling. Politisk og adm. ledele i Alta Kommune 2014-03-24 - 2014.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Ved starten av Offrod Finnmark. Finnmark Dagblad 2014.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Alta som Nordlysby. Altaposten 2014.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Hvordan lykkes med reiselivet i Nord. Møte i Nordområdeutvalget 2012-01-31 - 2012.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Polaris er velkommen i Altaposten. Dagens næringsliv 2011. ISSN 0803-9372.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Arbeidet er ikke ferdig ved åpningen. 2010.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Hvordan måle kvaliteten på norsk sjømat (internasjonalt). Saltfiskakademiet (The Norwegian-Spanish salted) 2010-08-23 - 2010-08-26 2010.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Arktisk, varmt, fargerikt?. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Ellingsen, Kristen Albert. God service gir bedre lønnsomhet. Altaposten 2009.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Hvordan kan du få tak i, og bruke markedsinformasjon for å nå potensielle kunder?. Reiselivskonferansen i finnmark 2008-05-08 - 2008.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark. Finnmarkskonferansen 2007-10-05 - 2007.

 • Ellingsen, Kristen Albert. God service og brukermedvirkning i arbeidet med barn og unge og deres familier.. Lederkonferanse, Barnehager 2007-09-28 - 2007.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Hammerfest kommune - et serviceforetak. Servicekontoret, Hammerfest Kommune 2004-11-24 - 2004-11-24 2004.

 • Ellingsen, Kristen Albert. SIF som serviceleverandør. Serviceseminar, Studentsamskipnaden 2004-10-07 - 2004-10-07 2004.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Finnmark kontorsevice som servicebedrift. Finnmark kontorservice, serviceseminar 2004-11-12 - 2004-11-12 2004.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Tana - merkevare og profilering. Konferanse, merekvarebygging og profilering 2004-11-25 - 2004-11-25 2004.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Bedrifts- og servicekulturen i Alta Kommune. Lederutviklingsseminar 2004-10-11 - 2004-10-11 2004.

 • Mehmetoglu, Mehmet; Ellingsen, Kristen Albert. Do Small-Scale Festivals Adopt ‘Market Orientation’ as a Management Philosophy?. The 12th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research 2003-10-02 - 2003-10-05 2003.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Winning the service game. Reiselivet - en servicenæring. Guide- og turopplæring på Svalbard / Info Svalbard 2001.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Alle bedrifter er servicebedrifter. utenTitteltekst 2001-10-24 - 2001-10-25 2001.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Økt lønnsomhet gjennom økt markedstilpasning. Forskningsdagene 2001 2001-09-27 - 2001-09-28 2001.

 • Rosendahl, Tom; Ellingsen, Kristen Albert. Teori og praksis i reiselivsmarkedsføring. The 9th Nordic tourism research conference. 2001.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Rektor som kvalitetsleder. Rektorkonferansen for Nord-Troms og Finnmark 2001.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Markedsorientering og reiseliv. Hvordan måle reiselivsbedriftens grad av markedsorientering?. 8. Nordiske Forskersymposium i Turisme 2001.

 • Ellingsen, Kristen Albert; Mehmetoglu, Mehmet. Kan markedsorientering benyttes som organisasjonsfilosofi for festivaler?. 9th Nordic Tourism Research Conference 2000-10-12 - 2000-10-14 2000.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Kan markedsorientering benyttes som organisasjonsfilosofi for festivaler?. 9. Nordic Tourism Research Conference 2000-10-10 - 2000.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Markedsorientering og reiseliv. Hvordan måle bedriftens grad av markedsorientering?. 8th Nordic Symposium in Hospitality and Tourism Research 1999-11-19 - 1999-11-21 1999.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Markedsorientering og reiseliv. Om å forstå, og påvirke de forhold som bestemmer reiselivsbedriftens grad av markedsorientering. 1996.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Mer enn et nummer. High North News 2014.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Omdømmebygging og merkevarebygging. Hvordan synliggjøre det positive usynlige?. Sametinget, avd. for næring Næring, kukltur og helse 2014-02-13 - 2014.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Omdømme og merkevarebygging. Ledergruppen i Sametinget 2014-02-13 - 2014.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Kulturarrangement og lokal kulturs betydning for Kautokeino - Kautokeino som merkevare.. Samisk Musikkfestival 2014-02-21 - 2014.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Branding for økt reiselysk - branding av Nord-Norge. Synliggjøring av det usynlige. Arctic Chair (i samarbeid med Nordnorsk Reiseliv) 2014-03-19 - 2014.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Merkevaren Nordlysbyen Alta - grunnalget for videre positiv vekst og utvikling. Politisk og adm. ledele i Alta Kommune 2014-03-24 - 2014.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Ved starten av Offrod Finnmark. Finnmark Dagblad 2014.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Alta som Nordlysby. Altaposten 2014.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Hvordan lykkes med reiselivet i Nord. Møte i Nordområdeutvalget 2012-01-31 - 2012.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Polaris er velkommen i Altaposten. Dagens næringsliv 2011. ISSN 0803-9372.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Arbeidet er ikke ferdig ved åpningen. 2010.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Hvordan måle kvaliteten på norsk sjømat (internasjonalt). Saltfiskakademiet (The Norwegian-Spanish salted) 2010-08-23 - 2010-08-26 2010.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Arktisk, varmt, fargerikt?. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Ellingsen, Kristen Albert. God service gir bedre lønnsomhet. Altaposten 2009.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Hvordan kan du få tak i, og bruke markedsinformasjon for å nå potensielle kunder?. Reiselivskonferansen i finnmark 2008-05-08 - 2008.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark. Finnmarkskonferansen 2007-10-05 - 2007.

 • Ellingsen, Kristen Albert. God service og brukermedvirkning i arbeidet med barn og unge og deres familier.. Lederkonferanse, Barnehager 2007-09-28 - 2007.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Hammerfest kommune - et serviceforetak. Servicekontoret, Hammerfest Kommune 2004-11-24 - 2004-11-24 2004.

 • Ellingsen, Kristen Albert. SIF som serviceleverandør. Serviceseminar, Studentsamskipnaden 2004-10-07 - 2004-10-07 2004.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Finnmark kontorsevice som servicebedrift. Finnmark kontorservice, serviceseminar 2004-11-12 - 2004-11-12 2004.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Tana - merkevare og profilering. Konferanse, merekvarebygging og profilering 2004-11-25 - 2004-11-25 2004.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Bedrifts- og servicekulturen i Alta Kommune. Lederutviklingsseminar 2004-10-11 - 2004-10-11 2004.

 • Mehmetoglu, Mehmet; Ellingsen, Kristen Albert. Do Small-Scale Festivals Adopt ‘Market Orientation’ as a Management Philosophy?. The 12th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research 2003-10-02 - 2003-10-05 2003.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Winning the service game. Reiselivet - en servicenæring. Guide- og turopplæring på Svalbard / Info Svalbard 2001.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Alle bedrifter er servicebedrifter. utenTitteltekst 2001-10-24 - 2001-10-25 2001.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Økt lønnsomhet gjennom økt markedstilpasning. Forskningsdagene 2001 2001-09-27 - 2001-09-28 2001.

 • Rosendahl, Tom; Ellingsen, Kristen Albert. Teori og praksis i reiselivsmarkedsføring. The 9th Nordic tourism research conference. 2001.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Rektor som kvalitetsleder. Rektorkonferansen for Nord-Troms og Finnmark 2001.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Markedsorientering og reiseliv. Hvordan måle reiselivsbedriftens grad av markedsorientering?. 8. Nordiske Forskersymposium i Turisme 2001.

 • Ellingsen, Kristen Albert; Mehmetoglu, Mehmet. Kan markedsorientering benyttes som organisasjonsfilosofi for festivaler?. 9th Nordic Tourism Research Conference 2000-10-12 - 2000-10-14 2000.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Kan markedsorientering benyttes som organisasjonsfilosofi for festivaler?. 9. Nordic Tourism Research Conference 2000-10-10 - 2000.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Markedsorientering og reiseliv. Hvordan måle bedriftens grad av markedsorientering?. 8th Nordic Symposium in Hospitality and Tourism Research 1999-11-19 - 1999-11-21 1999.

 • Ellingsen, Kristen Albert. Markedsorientering og reiseliv. Om å forstå, og påvirke de forhold som bestemmer reiselivsbedriftens grad av markedsorientering. 1996.

 • [Loading...]