Personkort bilde

Trine Lise Edvardsen

Studieleder Bsc i sykepleie Hammerfest Sykepleie Bsc i Hammerfest
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Onkologi, palliasjon

Generell sykepleie, Kreftsykepleie, Palliativ behandling, Smertebehandling, Barn som pårørende

  • Edvardsen, Trine Lise; Lorem, Geir F; Mehus, Grete. Pallitative care in rural and remote areas. (fulltekst) Nordisk sygeplejeforskning 2020; Volum 10 (3). ISSN 1892-2678.s 150 - 163.s doi: https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2020-03-02.

  • Edvardsen, Trine Lise; Lorem, Geir F. Palliativ omsorg til kreftpasienter i kommunehelsetjenesten «Hvilke utfordringer møter sykepleierne i små kommuner i Finnmark, i ytelsen av palliativ omsorg til kreftpasienter, og hvordan forholder de seg til disse utfordringene?». 2016.

  • Grongstad, Marta; Henriksen, Kirsti; Edvardsen, Trine Lise; Huemer, Jeanette Elise; Øien, Lisa; Pedersen, Karin Ravn; Kristiansen, Elin; Johansen, Lisbeth Gaustad; Olsen, Kari Birkelund. Rapport fra arbeidsgruppa fusjon bachelorutdanning i sykepleie. Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik. 2016.

  • Edvardsen, Trine Lise; Lorem, Geir F. Palliativ omsorg til kreftpasienter i kommunehelsetjenesten «Hvilke utfordringer møter sykepleierne i små kommuner i Finnmark, i ytelsen av palliativ omsorg til kreftpasienter, og hvordan forholder de seg til disse utfordringene?». 2016.

  • Grongstad, Marta; Henriksen, Kirsti; Edvardsen, Trine Lise; Huemer, Jeanette Elise; Øien, Lisa; Pedersen, Karin Ravn; Kristiansen, Elin; Johansen, Lisbeth Gaustad; Olsen, Kari Birkelund. Rapport fra arbeidsgruppa fusjon bachelorutdanning i sykepleie. Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik. 2016.

  • [Loading...]