Kristoffersen-Solveig-johanne-Face.jpg
Kristoffersen-Solveig-johanne-Face.jpg
Sykepleie Bsc i Hammerfest solveig.kristoffersen@uit.no +4778450676 +4795886786 Hammerfest L55 - Hammerfest

Solveig Johanne Kristoffersen


Sykepleie, IHO Hammerfest

Stillingsbeskrivelse

Universitetslektor


  • Bratland, Randi Caspersen; Kristoffersen, Solveig Johanne. Simulering gjør sykepleierstudenter tryggere på å behandle meningitt. Sykepleien Forskning 2020. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleien.2020.79904.
  • Se alle arbeider i CRIStin →
    L55 - Hammerfest