jeanette.png
jeanette.png
Sykepleie Bsc i Hammerfest jeanette.e.huemer@uit.no +4778450623 Hammerfest L55 - Hammerfest

Huemer, Jeanette Elise


førstelektor, sykepleie campus Hammerfest

Stillingsbeskrivelse

 

 utdanning, veiledning, forskning


 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette Elise. The contribution of decentralized nursing education to social responsibility in rural arctic Norway. International Journal of Circumpolar Health 2019; Volum 78:1 (1691706). ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2019.1691706.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Teknologi i Samhandlingsreformen. Utfordringer ved implementering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i kommunehelsetjenesten.. Nordisk sygeplejeforskning 2017; Volum 7 (1). ISSN 1892-2678.s 48 - 62.s doi: 10.18261/issn.1892-2686-2017-01-05.
 • Eriksen, Liss; Huemer, Jeanette. Dialogkonferanse i klasserommet - bro til bedre læring. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 (1). ISSN 0029-2052.s 4 - 16.
 • Eriksen, Liss; Huemer, Jeanette. Fra ringpermer til mobil-produktutvikling for sykepleieprosedyrer i samarbeid mellom utdanning og næringsliv. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-35020-8.s 223 - 240.
 • Nilsen, Gudrun; Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss. Bachelor studies for nurses organised in rural contexts - a tool for improving health care services in circumpolar region?. International Journal of Circumpolar Health 2012; Volum 71. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v71i0.17902.
 • Jensen, Catrine Buck; Huemer, Jeanette Elise; Furu, Rigmor; Iversen, Anita. Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis.. Tidsskriftet sykepleien 2019. ISSN 0806-7511.
 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette Elise. Intervju NRK Sogn- og fjordane om desentralisert sykepleie. 2019.
 • Huemer, Jeanette Elise. Samhandling og undervisning i videokonferanse.. Videokonferanse 2018-09-13 - 2018-09-13 2018.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Sykepleiere utdannet i Finnmark. Programseminar 2018-09-04 - 2018-09-05 2018.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Bachelor studies for nurses organised in rural contexts - a tool for improving the health care services in circumpolar region?. Internasjonal sykepleierkonferanse 2018-09-17 - 2018-09-20 2018.
 • Huemer, Jeanette Elise; Eriksen, Liss Trine. Teknologi i samhandlingsreformen.. NSFs 5. utdannings og forskningskonferanse 2018-10-17 - 2018-10-19 2018.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Samler Vest-Finnmark til helsekonferanse. Samler helse-Finnmark. 2017.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Teknologi i Samhandlingsreformen. EHelsekonferanse med poster 2017-02-16 - 2017-02-17 2017.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. IKT støttet bachelorutdanning i sykepleie.. NSDMs Jubileumsseminar 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Hvor jobber sykepleierne som utdannes i Finnmark?. Konferanse: Helse i Finnmark 2017-11-27 - 2017-11-27 2017.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Sykepleierne blir værende i fylket.. 2017.
 • Grongstad, Marta; Henriksen, Kirsti; Edvardsen, Trine Lise; Huemer, Jeanette Elise; Øien, Lisa; Pedersen, Karin Ravn; Kristiansen, Elin; Johansen, Lisbeth Gaustad; Olsen, Kari Birkelund. Rapport fra arbeidsgruppa fusjon bachelorutdanning i sykepleie. Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik. 2016.
 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette. Kan desentralisert IKT støttet bachelorutdanning i sykepleie bidra til å fremme kunnskapsutvikling og kompetanse i små fagmiljø i distriktene?. Programseminar 2016-05-24 - 2016-05-24 2016.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine; Nilsen, Gudrun. Bachelor studies for nurses organized in rural contexts- a tool for improving the Healthcare services in circumpolar region?. 5th European Conference on Interprofessional Practice & Education 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.
 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette. Dialogue Conference in the Classroom - a Bridge to Better Learning. 5th European Conference on Interprofessional Practice and Education 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine; Nilsen, Gudrun. Desentralisert utdanning fungerer.. 2014.
 • Nilsen, Gudrun; Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Desentralisert utdanning gir sykepleiere i distriktet.. 2014.
 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette; Nilsen, Gudrun. Desentralisert utdanning gir sykepleiere i distriktet.. 2014.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine; Nilsen, Gudrun. Desentralisert sykepleierutdanning: Tilhørighet er viktig.. 2014.
 • Nilsen, Gudrun; Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss. Decentralized nurse education in Finnmark. Sykepleie under nordlyset. Jubileumskonferanse, sykepleieutdanningen i Finnmark 50 år 2010-09-30 - 2010-10-01 2010.
 • Huemer, Jeanette. Aksjonslæring i sykepleierutdanningen: En bro mellom skole og arbeidsliv? Kan aksjonslæring i utdanningen bidra til å utdanne endringsorienterte sykepleiere?. (fulltekst) 2009.
 • Eriksen, Liss; Huemer, Jeanette. "Sykepleieprosedyrer for små, mobile skjermer". 2007.
 • Bratland, Randi C.; Huemer, Jeanette. Kommunen som klasserom : erfaringer med feltarbeid som metode i sykepleierutdanningens samfunnsvitenskapelige fagområde. Høgskole og samfunn i samhandling 2005 (omtale) 2005-06-01 - 2005-06-03 2005.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  utdanning, helsetjenester, IKT, implementering, aksjonsforskning

  Undervisning

  anatomi, helsepolitikk, lovgivning, ledelse, 
  L55 - Hammerfest