Bilde av Skum Hanssen, Eli Synnøve
Bilde av Skum Hanssen, Eli Synnøve
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY eli.s.hansen@uit.no +4778450325 913 74 631

Eli Synnøve Skum Hanssen


Seniorrådgiver/koordinator for arbeid med samfunnsikkerhet og beredskap ved administrasjonen på UiT

Stillingsbeskrivelse

Medlem i sentral beredskapsgruppe ved UiT Norges arktiske universitet

Oppdatering av sentralt beredskapsplanverk og overordnet ROS

Beredskapsøvelser internt og i samarbeid med eksterne beredskapsaktører

Lederstøtte og opplæring til lokale beredskapsenheter og fakulteter

Administrator for kristestøtteverktøyet CIM

Administrator for https://www.sikresiden.no UiT - kriseinfo på nett til ansatte og studenter i univeritets,- og høgskoleektoren 

Deltakelse i nasjonalt beredskapsnettverk for universitets og høgskolesektoren 

Samarbeid med vertskommuner


 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Systematisk arbeid med kulturelt perspektiv i barnevernet
  Orkana Forlag 2013
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Mobilisering av storsamfunnets hjelp i hverdagen og ved kriser
  2020
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Kommuneberedskap som deler og helhet. Å jobbe med systemet
  2018
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Møte med uønskede hendelser
  2018
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Motstandsdyktige lokalsamfunn - systematisk arbeid med risiko og sårbarheter for å forebygge sosiale problemer
  2017
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Mellomlederrollen - hvilke muligheter og begrensninger ligger i rollen?
  2017
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Internkontroll i barneverntjenesten - kommuneri Vest Finnmark Barnevernledernettverk
  2014
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Interkommunalt samarbete om kultursensitiv praksis i ett urfolksperspektiv
  2009
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  The multi culture North of Norway - perspective on intermunicipal cooperation of child welfare services in Sápmi
  2009
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Kulturperspektiv på barnevernets praksis
  2008
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Samiske barn og unge i barnevernet - betydningen av tilhørighet
  2004
 • Eli Synnøve Skum Hanssen :
  Bedre tilpasning av barneverntjenesten og hjelpeapparatets møte med samisk virkelighet
  2001

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Kvalitetssikring av offentlige tjenester 

  Internkontroll 

  Kommunalt barnevern 

  Undervisning

  Samfunnsikkerhet og beredskap i kommune,- og kunnskapssektoren

  Kvalitets,- og forbedringsarbeid av kommunale tjenester

  Risikoanalyser

  Beredskapsøvelser

  Beredskapsplaner

  Stabsmetodikk

  CIM

   


  Medlem i forskningsgruppe