#
#
Seksjon for personal og organisasjon eli.s.hansen@uit.no +4778450325 913 74 631 Alta Alta, Btr. 1-2-3

Eli Synnøve Skum Hanssen


Seniorrådgiver/koordinator for arbeid med samfunnsikkerhet og beredskap ved administrasjonen på UiT

Stillingsbeskrivelse

Medlem i sentral beredskapsgruppe

Oppdatering av sentralt beredskapsplanverk og overordnet ROS

Beredskapsøvelser 

Lederstøtte og opplæring til lokale beredskapsenheter og fakulteter

Administrator for kristestøtteverktøyet CIM

Administrator for https://www.sikresiden.no UiT - kriseinfo på nett til ansatte og studenter i univeritets,- og høgskoleektoren 

Deltakelse i nasjonalt beredskapsnettverk for universitets og høgskolesektoren 

Samarbeid med eksterne beredskapsaktører og vertskommuner


 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Systematisk arbeid med kulturelt perspektiv i barnevernet. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.s 204 - 224.
 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Mobilisering av storsamfunnets hjelp i hverdagen og ved kriser. Seminar 2020-09-09 - 2020-09-09 2020.
 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Kommuneberedskap som deler og helhet. Å jobbe med systemet. Årskonferanse 2018-06-06 - 2018-06-07 2018.
 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Møte med uønskede hendelser. Heldagsseminar med diskusjon Tema: tap, sorg, lindring 2018-03-20 - 2018-03-20 2018.
 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Motstandsdyktige lokalsamfunn - systematisk arbeid med risiko og sårbarheter for å forebygge sosiale problemer. 4th international Indigenous social work conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.
 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Mellomlederrollen - hvilke muligheter og begrensninger ligger i rollen?. Mellomledernettverk kommuner 2017-06-06 - 2017-06-07 2017.
 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Internkontroll i barneverntjenesten - kommuneri Vest Finnmark Barnevernledernettverk. Kurs 2014-11-25 - 2014-11-25 2014.
 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Interkommunalt samarbete om kultursensitiv praksis i ett urfolksperspektiv. FIERBMI – DE SAMISKA VÄLFÄRDSNÄTVERKEN 2009-09-13 - 2009-09-14 2009.
 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. The multi culture North of Norway - perspective on intermunicipal cooperation of child welfare services in Sápmi. 14thBiennial Conference og International Study Association on Teatchers and Teaching 2009-07-01 - 2009-07-04 2009.
 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Kulturperspektiv på barnevernets praksis. Forskningsdagene 2008-09-23 - 2008-09-23 2008.
 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Samiske barn og unge i barnevernet - betydningen av tilhørighet. 2004 ISBN 82-7601-0970.s 90 - 102.
 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Bedre tilpasning av barneverntjenesten og hjelpeapparatets møte med samisk virkelighet. oppfølgningsseminar 2001-10-31 - 2001-11-01 2001.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Kvalitetssikring av offentlige tjenester 

  Kommunedirektørens internkontroll 

  Kommunalt barnevern 

  Undervisning

  Rammer for samfunnsikkerhet og beredskap i kommune,- og kunnskapssektoren

  Kvalitets og forbedringsarbeid

  Risikoanalyser

  Samfunnssikkerhet og beredskap

  Beredskapsøvelser

  Stabsmetodikk

  CIM

  Dokumentasjoner og internkontroll

   


  Medlem i forskningsgruppe  Alta, Btr. 1-2-3