Personkort bilde

Eli Synnøve Skum Hanssen

Seniorrådgiver/koordinator for arbeid med samfunnsikkerhet og beredskap ved administrasjonen på UiT Seksjon for personal og organisasjon
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Kvalitetssikring av offentlige tjenester 

Kommunedirektørens internkontroll 

Kommunalt barnevern 

Rammer for samfunnsikkerhet og beredskap i kommune,- og kunnskapssektoren

Kvalitets og forbedringsarbeid

Risikoanalyser

Samfunnssikkerhet og beredskap

Beredskapsøvelser

Stabsmetodikk

CIM

Dokumentasjoner og internkontroll

 

Medlem i sentral beredskapsgruppe

Oppdatering av sentralt beredskapsplanverk og overordnet ROS

Beredskapsøvelser 

Lederstøtte og opplæring til lokale beredskapsenheter og fakulteter

Administrator for kristestøtteverktøyet CIM

Administrator for https://www.sikresiden.no UiT - kriseinfo på nett til ansatte og studenter i univeritets,- og høgskoleektoren 

Deltakelse i nasjonalt beredskapsnettverk for universitets og høgskolesektoren 

Samarbeid med eksterne beredskapsaktører og vertskommuner

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Systematisk arbeid med kulturelt perspektiv i barnevernet. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.s 204 - 224.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Mobilisering av storsamfunnets hjelp i hverdagen og ved kriser. Seminar 2020-09-09 - 2020-09-09 2020.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Møte med uønskede hendelser. Heldagsseminar med diskusjon Tema: tap, sorg, lindring 2018-03-20 - 2018-03-20 2018.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Kommuneberedskap som deler og helhet. Å jobbe med systemet. Årskonferanse 2018-06-06 - 2018-06-07 2018.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Mellomlederrollen - hvilke muligheter og begrensninger ligger i rollen?. Mellomledernettverk kommuner 2017-06-06 - 2017-06-07 2017.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Motstandsdyktige lokalsamfunn - systematisk arbeid med risiko og sårbarheter for å forebygge sosiale problemer. 4th international Indigenous social work conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Internkontroll i barneverntjenesten - kommuneri Vest Finnmark Barnevernledernettverk. Kurs 2014-11-25 - 2014-11-25 2014.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. The multi culture North of Norway - perspective on intermunicipal cooperation of child welfare services in Sápmi. 14thBiennial Conference og International Study Association on Teatchers and Teaching 2009-07-01 - 2009-07-04 2009.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Interkommunalt samarbete om kultursensitiv praksis i ett urfolksperspektiv. FIERBMI – DE SAMISKA VÄLFÄRDSNÄTVERKEN 2009-09-13 - 2009-09-14 2009.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Kulturperspektiv på barnevernets praksis. Forskningsdagene 2008-09-23 - 2008-09-23 2008.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Samiske barn og unge i barnevernet - betydningen av tilhørighet. 2004 ISBN 82-7601-0970.s 90 - 102.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Bedre tilpasning av barneverntjenesten og hjelpeapparatets møte med samisk virkelighet. oppfølgningsseminar 2001-10-31 - 2001-11-01 2001.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Mobilisering av storsamfunnets hjelp i hverdagen og ved kriser. Seminar 2020-09-09 - 2020-09-09 2020.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Møte med uønskede hendelser. Heldagsseminar med diskusjon Tema: tap, sorg, lindring 2018-03-20 - 2018-03-20 2018.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Kommuneberedskap som deler og helhet. Å jobbe med systemet. Årskonferanse 2018-06-06 - 2018-06-07 2018.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Mellomlederrollen - hvilke muligheter og begrensninger ligger i rollen?. Mellomledernettverk kommuner 2017-06-06 - 2017-06-07 2017.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Motstandsdyktige lokalsamfunn - systematisk arbeid med risiko og sårbarheter for å forebygge sosiale problemer. 4th international Indigenous social work conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Internkontroll i barneverntjenesten - kommuneri Vest Finnmark Barnevernledernettverk. Kurs 2014-11-25 - 2014-11-25 2014.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. The multi culture North of Norway - perspective on intermunicipal cooperation of child welfare services in Sápmi. 14thBiennial Conference og International Study Association on Teatchers and Teaching 2009-07-01 - 2009-07-04 2009.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Interkommunalt samarbete om kultursensitiv praksis i ett urfolksperspektiv. FIERBMI – DE SAMISKA VÄLFÄRDSNÄTVERKEN 2009-09-13 - 2009-09-14 2009.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Kulturperspektiv på barnevernets praksis. Forskningsdagene 2008-09-23 - 2008-09-23 2008.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Samiske barn og unge i barnevernet - betydningen av tilhørighet. 2004 ISBN 82-7601-0970.s 90 - 102.

 • Hanssen, Eli Synnøve Skum. Bedre tilpasning av barneverntjenesten og hjelpeapparatets møte med samisk virkelighet. oppfølgningsseminar 2001-10-31 - 2001-11-01 2001.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe