Hermansen, Nina

Instituttleder Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Flag icon Flag icon

Instituttleder

 • Hermansen, Nina. Samiske slektskapstradisjoner, fleksibilitet og fødselsfortellinger. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.s 118 - 136.

 • Hermansen, Nina; Olsen, Kjell Ole Kjærland. Valg, ansvar, risiko og etnisk identitet i en finnmarksk modernitet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2012; Volum 96 (3). ISSN 0029-2052.s 210 - 222.

 • Bø, Bente Puntervold; Hermansen, Nina; Stenberg, Oddbjørn. Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.s 254 - 272.

 • Hanson, Toril; Hermansen, Nina. Øyemor : fødselsfortellinger fra Sápmi Calbmeeadni : riegádahttinmuitalusat Sámis = Eyemother : birth stories from Sápmi. 2010 ISBN 9788230311196.

 • Hermansen, Nina. Hvordan oppnå bred kunnskap om samiske barns rettigheter til eget språk og kultur, samt kunnskap om samenes status som urfolk.. Jubileumsseminar 2020-02-06 - 2020-02-06 2020.

 • Hermansen, Nina; Øvernes, Siv. Bokbad: med Siv Øvernes,ny publikasjon 2019: Street Khoisan.On belonging, recognition and survival. Soth Africa: Unis Press.. Bokbad. 2020-02-03 - 2020-02-03 2020.

 • Hermansen, Nina; Somby, Anja. Øyemor : fødselsfortellinger fra Sápmi Calbmeeadni : riegádahttinmuitalusat Sámis. Landsmøte i Den norske jordmorforeningen 2011 2011-09-24 - 2011.

 • Hermansen, Nina. Fødselsfortellinger - er det spesielle fødselsfortellinger i det samiske samfunnet og i vårt område?. Temakveld Samiske dager i Nord-Salten 2011-02-16 - 2011.

 • Hermansen, Nina. Øyemor- fødselsfortellinger fra Sapmi. Kulturperspektiv i helse- og sosialtjenestene 2010-09-07 - 2010-09-07 2010.

 • Hermansen, Nina. Social work and Indigenous people A presentation of Social Work Studies at Finnmark University College. Association of Social Workers in Northern Canada - annual meeting. 2010-11-06 - 2010-11-06 2010.

 • Hermansen, Nina. Dilemmaer i sosialt arbeid synliggjøres i møte med etniske minoritetsfamilier. Fontene forskning 2009 (1). ISSN 1890-9868.s 103 - 104.

 • Hermansen, Nina. Eyemother - birthstories from Sapmi. Seminar 2009-11-24 - 2009.

 • Eide, Ketil; Hermansen, Nina; Hermansen, Nina; Rugkåsa, Marianne; Braseth, Halvard; Qureshi, Naushad Ali; Qureshi, Naushad Ali; Iversen, Kjell-Ivar; Ranger, Marianne Neverland; Thronsen, Anne. Barnevern i et minoritetsperspektiv. 15 studiepoeng. Studieåret 2008/09. En samarbeidsstudie mellom Høgskolene i Finnmark, Lillehammer, Oslo og Telemark. 2007.

 • Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Giertsen, Merethe; Hermansen, Nina; Kjæmpenes, Wenche M.. Homoplan i Alta. Altaposten 2007.

 • Hermansen, Nina. Hvordan oppnå bred kunnskap om samiske barns rettigheter til eget språk og kultur, samt kunnskap om samenes status som urfolk.. Jubileumsseminar 2020-02-06 - 2020-02-06 2020.

 • Hermansen, Nina; Øvernes, Siv. Bokbad: med Siv Øvernes,ny publikasjon 2019: Street Khoisan.On belonging, recognition and survival. Soth Africa: Unis Press.. Bokbad. 2020-02-03 - 2020-02-03 2020.

 • Hermansen, Nina; Somby, Anja. Øyemor : fødselsfortellinger fra Sápmi Calbmeeadni : riegádahttinmuitalusat Sámis. Landsmøte i Den norske jordmorforeningen 2011 2011-09-24 - 2011.

 • Hermansen, Nina. Fødselsfortellinger - er det spesielle fødselsfortellinger i det samiske samfunnet og i vårt område?. Temakveld Samiske dager i Nord-Salten 2011-02-16 - 2011.

 • Hermansen, Nina. Øyemor- fødselsfortellinger fra Sapmi. Kulturperspektiv i helse- og sosialtjenestene 2010-09-07 - 2010-09-07 2010.

 • Hermansen, Nina. Social work and Indigenous people A presentation of Social Work Studies at Finnmark University College. Association of Social Workers in Northern Canada - annual meeting. 2010-11-06 - 2010-11-06 2010.

 • Hermansen, Nina. Dilemmaer i sosialt arbeid synliggjøres i møte med etniske minoritetsfamilier. Fontene forskning 2009 (1). ISSN 1890-9868.s 103 - 104.

 • Hermansen, Nina. Eyemother - birthstories from Sapmi. Seminar 2009-11-24 - 2009.

 • Eide, Ketil; Hermansen, Nina; Hermansen, Nina; Rugkåsa, Marianne; Braseth, Halvard; Qureshi, Naushad Ali; Qureshi, Naushad Ali; Iversen, Kjell-Ivar; Ranger, Marianne Neverland; Thronsen, Anne. Barnevern i et minoritetsperspektiv. 15 studiepoeng. Studieåret 2008/09. En samarbeidsstudie mellom Høgskolene i Finnmark, Lillehammer, Oslo og Telemark. 2007.

 • Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Giertsen, Merethe; Hermansen, Nina; Kjæmpenes, Wenche M.. Homoplan i Alta. Altaposten 2007.

 • [Loading...]