Personkort bilde

Haugland, Randi Marie Dahl

Dosent Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Flag icon Flag icon

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Den vanskelige forandringen. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01524-8.s 148 - 166.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Når det unevnelige trenger seg på. Om arbeid med seksuelle overgrep mot barn i tradisjonelle samfunn. 2004 ISBN 82-7601-0970.s 119 - 139.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Det profesjonelle medmenneske på Utvær. Tapir Akademisk Forlag 2001 ISBN 82-519-1653-4.s 185 - 199.

 • Haugland, Randi Marie Dahl; Nordmann, Sofie; Haug, Lise. Veiledningsstruktur i utkantfylker. NOVA temahefte 1998 (1). ISSN 1500-3183.s 91 - 108.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Barnevern i små distriktskommuner. Faglige og organisatoriske utfordringer.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205448599.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Med makt til å krenke. Om makt, avmakt og motmakt i en konfliktfylt barnavernssak. 2.utgave. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 978-82-05-38814-7.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Med makt til å krenke. Om makt, avmakt og motmakt i en konfliktfylt barnevernssak. Gyldendal Akademisk 2007 ISBN 978-82-05-36261-1.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Kommuneheks på slakk line. Om barnevern i små kommuner. Gyldendal Akademisk 2000 ISBN 82-00-45247-6.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Rural areas in change. What happened to the ecological approach in Rural Child protection Service?. Nordic Social Work Conference 2019-11-21 - 2019-11-23 2019.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Kompleksitet, relasjon og dialog som kritisk perspektiv - gammel vin på nye flasker?. Fontene forskning 2017. ISSN 1890-9868.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Barnevern i små distriktskommuner - gir sentralisering dårlige vilkår for barnevernsarbeidernes kulturforståelse?. Alta 2017 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Interkommunale barneverntjenester - gir sentralisering dårlige vilkår for barnevernsarbeidernes kontekst og kulturforståelse?. Alta 2017 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Vold mot barn - et tverrfaglig perspektiv. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Verneverdige profesjoner?. Fontene 2014 (11/2014). ISSN 0805-5432.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Kan vi forenkle komplekse barnevernsfaglige spørsmål gjennom å generalisere "barnets beste"?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2012; Volum 89 (1/2). ISSN 0800-1014.s 104 - 107.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Det "naturstridige" barnevernet. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Community Work, a social work dicipline. Lærerutveksling til NArFU 2012-02-27 - 2012-03-02 2012.

 • Paulsen, Mia; Haugland, Randi Marie Dahl. Konflikt om krenkelser. 2009.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Presentation of Study plan for International Humanitarian Work at Finnmark Universityy College. Verdenskonferanse Social work 2008-07-20 - 2008-07-25 2008.

 • Haugland, Randi Marie Dahl; Rønning, John Andreas; Lenschow, Kirsti. Evaluering av forsøk med familiesentere i Norge. 2006 ISBN 82-997387-0-9.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Kan staten reformere fagfolks forståelse?. FORSA seminar 2005 2005-11-24 - 2005-11-25 2005.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Profesjonelle medmennesker - fins de?. Embla 2001 (1). ISSN 0807-0628.s 28 - 35.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Kommuneheks på slakk line. Nordisk perspektiv på barnevernsarbeid i små kommuner. 2001-09-03 - 2001-09-05 2001.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Det profesjonelle medmenneske på Utvær/kommuneheks på slakk line. Nordisk sosialhøgskolekonferanse 2001-08-18 - 2001-08-21 2001.

 • Haugland, Randi Marie Dahl; Veland, Jarmund. Profesjonelle medme4nnesker i tette samfunn. Norsk barnevernkongress 2001-09-19 - 2001-09-21 2001.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. I Brages klør - om formidling fra barnevernets praksis. Seminarrapport fra nettverksforum for barnevern i samisk kontekst. 2000.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. I Brages klør - om formidling fra barnevernets praksis. Publisert i BVUNN Seminarrapport 2000. Nettverksforum for barnevern i samisk kontekst. 2000-01-10 - 2000-01-10 2000.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. The impact of the Norwegian Child Protection Act on small communities in rural districts of Norway. Socrates Intensive Course on Childrens Rights. 1997-09-17 - 1997-09-27 1997.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Styrking av kvaliteten i den kommunale barneverntjenesten - etablering av faglig nettverk. 1996.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Rural areas in change. What happened to the ecological approach in Rural Child protection Service?. Nordic Social Work Conference 2019-11-21 - 2019-11-23 2019.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Kompleksitet, relasjon og dialog som kritisk perspektiv - gammel vin på nye flasker?. Fontene forskning 2017. ISSN 1890-9868.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Barnevern i små distriktskommuner - gir sentralisering dårlige vilkår for barnevernsarbeidernes kulturforståelse?. Alta 2017 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Interkommunale barneverntjenester - gir sentralisering dårlige vilkår for barnevernsarbeidernes kontekst og kulturforståelse?. Alta 2017 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Vold mot barn - et tverrfaglig perspektiv. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Verneverdige profesjoner?. Fontene 2014 (11/2014). ISSN 0805-5432.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Kan vi forenkle komplekse barnevernsfaglige spørsmål gjennom å generalisere "barnets beste"?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2012; Volum 89 (1/2). ISSN 0800-1014.s 104 - 107.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Det "naturstridige" barnevernet. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Community Work, a social work dicipline. Lærerutveksling til NArFU 2012-02-27 - 2012-03-02 2012.

 • Paulsen, Mia; Haugland, Randi Marie Dahl. Konflikt om krenkelser. 2009.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Presentation of Study plan for International Humanitarian Work at Finnmark Universityy College. Verdenskonferanse Social work 2008-07-20 - 2008-07-25 2008.

 • Haugland, Randi Marie Dahl; Rønning, John Andreas; Lenschow, Kirsti. Evaluering av forsøk med familiesentere i Norge. 2006 ISBN 82-997387-0-9.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Kan staten reformere fagfolks forståelse?. FORSA seminar 2005 2005-11-24 - 2005-11-25 2005.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Profesjonelle medmennesker - fins de?. Embla 2001 (1). ISSN 0807-0628.s 28 - 35.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Kommuneheks på slakk line. Nordisk perspektiv på barnevernsarbeid i små kommuner. 2001-09-03 - 2001-09-05 2001.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Det profesjonelle medmenneske på Utvær/kommuneheks på slakk line. Nordisk sosialhøgskolekonferanse 2001-08-18 - 2001-08-21 2001.

 • Haugland, Randi Marie Dahl; Veland, Jarmund. Profesjonelle medme4nnesker i tette samfunn. Norsk barnevernkongress 2001-09-19 - 2001-09-21 2001.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. I Brages klør - om formidling fra barnevernets praksis. Seminarrapport fra nettverksforum for barnevern i samisk kontekst. 2000.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. I Brages klør - om formidling fra barnevernets praksis. Publisert i BVUNN Seminarrapport 2000. Nettverksforum for barnevern i samisk kontekst. 2000-01-10 - 2000-01-10 2000.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. The impact of the Norwegian Child Protection Act on small communities in rural districts of Norway. Socrates Intensive Course on Childrens Rights. 1997-09-17 - 1997-09-27 1997.

 • Haugland, Randi Marie Dahl. Styrking av kvaliteten i den kommunale barneverntjenesten - etablering av faglig nettverk. 1996.

 • [Loading...]