Bilde av Haugland, Randi Marie Dahl
Bilde av Haugland, Randi Marie Dahl
Institutt for barnevern og sosialt arbeid rha001@post.uit.no +4778450316 Tromsø

Randi Marie Dahl Haugland


Dosent


 • Yetebarek Hizekeal Zekareas, Ongaye Oda Orkaydo, Randi Marie Dahl Haugland :
  The contested borderland economy along the Ethiopian Mojale town and its implications for sustainable local development.
  International Journal of Critical Accounting (IJCA) 2021 DOI
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Den vanskelige forandringen
  Universitetsforlaget 2009
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Når det unevnelige trenger seg på. Om arbeid med seksuelle overgrep mot barn i tradisjonelle samfunn
  2004
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Det profesjonelle medmenneske på Utvær
  Tapir Akademisk Forlag 2001
 • Randi Marie Dahl Haugland, Sofie Nordmann, Lise Haug :
  Veiledningsstruktur i utkantfylker
  NOVA temahefte 1998
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Barnevern i små distriktskommuner. Faglige og organisatoriske utfordringer.
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Med makt til å krenke. Om makt, avmakt og motmakt i en konfliktfylt barnavernssak. 2.utgave
  Gyldendal Akademisk 2008
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Med makt til å krenke. Om makt, avmakt og motmakt i en konfliktfylt barnevernssak
  Gyldendal Akademisk 2007
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Kommuneheks på slakk line. Om barnevern i små kommuner
  Gyldendal Akademisk 2000
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Rural areas in change. What happened to the ecological approach in Rural Child protection Service?
  2019
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Barnevern i små distriktskommuner - gir sentralisering dårlige vilkår for barnevernsarbeidernes kulturforståelse?
  2017
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Interkommunale barneverntjenester - gir sentralisering dårlige vilkår for barnevernsarbeidernes kontekst og kulturforståelse?
  2017
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Kompleksitet, relasjon og dialog som kritisk perspektiv - gammel vin på nye flasker?
  Fontene forskning 2017
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Verneverdige profesjoner?
  Fontene 2014
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Vold mot barn - et tverrfaglig perspektiv
  Nordlys 13. november 2014
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Det "naturstridige" barnevernet
  Nordlys 12. oktober 2012
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Community Work, a social work dicipline
  2012
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Kan vi forenkle komplekse barnevernsfaglige spørsmål gjennom å generalisere "barnets beste"?
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2012
 • Mia Paulsen, Randi Marie Dahl Haugland :
  Konflikt om krenkelser
  12. juni 2009
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Presentation of Study plan for International Humanitarian Work at Finnmark Universityy College
  2008
 • Randi Marie Dahl Haugland, John Andreas Rønning, Kirsti Lenschow :
  Evaluering av forsøk med familiesentere i Norge
  UiT Norges arktiske universitet 2006
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Kan staten reformere fagfolks forståelse?
  2005
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Profesjonelle medmennesker - fins de?
  Embla 2001
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Det profesjonelle medmenneske på Utvær/kommuneheks på slakk line
  2001
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Kommuneheks på slakk line
  2001
 • Randi Marie Dahl Haugland, Jarmund Veland :
  Profesjonelle medme4nnesker i tette samfunn
  2001
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  I Brages klør - om formidling fra barnevernets praksis
  Seminarrapport fra nettverksforum for barnevern i samisk kontekst. 2000
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  I Brages klør - om formidling fra barnevernets praksis. Publisert i BVUNN Seminarrapport 2000
  2000
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  The impact of the Norwegian Child Protection Act on small communities in rural districts of Norway
  1997
 • Randi Marie Dahl Haugland :
  Styrking av kvaliteten i den kommunale barneverntjenesten - etablering av faglig nettverk
  1996

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →