Eidissen, Stig

Juridisk seniorrådgiver Seksjon for personal og organisasjon
Flag icon Flag icon

Juridisk rådgivning og saksbehandling innenfor avdelingens fagområder, med hovedvekt på personal- og organsisasjonssaker, herunder:

Arbeidsrett
Personalforvaltning
Reglementsforvaltning

  • Eidissen, Stig. Kortvarig tap av prostitusjonsinntekter og erstatningsrettslig vern : kommentar til HR-2017-2352-A. Lov og Rett 2019; Volum 58 (3). ISSN 0024-6980.s 133 - 145.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2019-03-02.

  • Medlem i forskergruppe

    [Loading...]