Mette Talseth Solnørdal


Instituttleder

Stillingsbeskrivelse

Instituttleder

Førsteamanuensis Innovasjon og bærekraft


 • Mette Talseth Solnørdal, Elin Anita Nilsen :
  From Program to Practice: Translating Energy Management in a Manufacturing Firm
  Sustainability 03. desember 2020 PROSJEKT / ARKIV / DOI
 • Mette Talseth Solnørdal, Sverre Braathen Thyholdt :
  Absorptive capacity and energy efficiency in manufacturing firms – An empirical analysis in Norway
  Energy Policy 29. juni 2019 ARKIV / DOI
 • Mette Talseth Solnørdal, Lene Foss :
  Closing the Energy Efficiency Gap—A Systematic Review of Empirical Articles on Drivers to Energy Efficiency in Manufacturing Firms
  Energies 28. februar 2018 ARKIV / DOI
 • Mette Talseth Solnørdal, Sverre Braathen Thyholdt :
  Drivers for energy efficiency: an empirical analysis of Norwegian manufacturing firms
  Energy Procedia 2017 ARKIV / DOI
 • Lene Foss, Mette Talseth Solnørdal :
  You should not underestimate the importance of relations…” Linking science, capital and business in commercialising knowledge
  2008
 • Mette Talseth Solnørdal :
  Presentation om Include og sosialt inkluderende omstilling. Gjesteforelesning i fordypningskurs på masternivå ved UiT
  2022
 • Mette Talseth Solnørdal :
  Klimabudsjett som styringsverktøy i norske kommuner - et rammeverk
  2022
 • Mette Talseth Solnørdal, Hege Westskog :
  Tromsø kommune -studie bynært landbruk
  2022
 • Mette Talseth Solnørdal :
  Klimabudsjett som styringsverktøy
  2022
 • Mette Talseth Solnørdal, Hege Westskog :
  Lokalmat som klima- og miljøomstillingsstrategi.
  2022 PROSJEKT
 • Mette Talseth Solnørdal, Sigve Ysland Pedersen, Hege Westskog :
  Kommuner som pådrivere for kortreiste kretsløp. En studie om lokalmat i Tromsø kommune
 • Mette Talseth Solnørdal, Lene Foss, Elin Anita Nilsen :
  Klimabudsjett som styringsverktøy - en tvangstrøye eller et saliggjørende
  2021 PROSJEKT
 • Mette Talseth Solnørdal :
  Høring i Stortigets energi- og miljøkomité angående Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030
  2021 PROSJEKT
 • Tanja Winther, Tor Håkon Jackson Inderberg, Mette Talseth Solnørdal, Elin Anita Nilsen :
  Include - Fellesmøte med partnere i Tromsø
  2021 PROSJEKT
 • Mette Talseth Solnørdal :
  Drivers to Energy Efficiency in Manufacturing Firms
  2021 PROSJEKT
 • Mette Talseth Solnørdal :
  Klimanøytral utvikling - hvordan få det til i Tromsø?
  2021 PROSJEKT
 • Mette Talseth Solnørdal :
  Lunsjdebatt. Klimanøytral byutvikling - hvordan få det til i Tromsø?
  2021
 • Mette Talseth Solnørdal :
  Firm internal drivers for eco-process innovation. A multi-method analysis of energy efficiency in Norwegian manufacturing firms
  UiT Norges arktiske universitet 2021 PROSJEKT / FULLTEKST
 • Lene Foss, Mette Talseth Solnørdal :
  Masteroppgave med FME Include
  2020 PROSJEKT
 • Lene Foss, Mette Talseth Solnørdal :
  Include
  2020

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Innovation, bærekraftig omstilling og forretningsutvikling, eco-innovation og drivere for energi effektivisering i bedrifter

  Undervisning

  BED- 2053, Kundedrevet innovasjon