Tom Stangnes


Overingeniør

Stillingsbeskrivelse

Har ansvar for bruk og vedlikehold av anatomisk avdeling. Dette innbefatter alt fra opprigging og rydding i forbindelse med ulike kurs, vedlikehold av modeller og preparater, til mottak og balsamering av legemer donert til undervisning og forskning.