Dummy personkort bilde

Siri Amundsen

Institutt for medisinsk biologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Legemiddelbruk under graviditet og amming, med spesiell fokus på behandling av migrene.

PhD-student

  • Amundsen, Siri; Gudmestad, Torunn; Håkonsen, Netta Marie S.; Poole, Anne Christine; Nordeng, Hedvig Marie Egeland. Risk perception, beliefs about medicines and medical adherence among pregnant and breastfeeding women with migraine: findings from a cross-sectional study in Norway. BMJ Open 2019; Volum 9 (2). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2018-026690.

  • Giske, Anneli; Nymo, Linn Såve; Fuskevåg, Ole-Martin; Amundsen, Siri; Simonsen, Gunnar Skov; Lassen, Kristoffer. Systemic antibiotic prophylaxis prior to gastrointestinal surgery – is oral administration of doxycycline and metronidazole adequate?. Infectious Diseases 2017; Volum 49 (11-12). ISSN 2374-4235.s 785 - 791.s doi: 10.1080/23744235.2017.1342044.

  • Amundsen, Siri; Øvrebø, Torunn Gudmestad; Håkonsen, Netta Marie S.; Poole, Anne Christine; Nordeng, Hedvig Marie Egeland. Use of antimigraine medications and information needs during pregnancy and breastfeeding: a cross-sectional study among 401 Norwegian women. European Journal of Clinical Pharmacology 2016; Volum 72 (12). ISSN 0031-6970.s 1525 - 1535.s doi: 10.1007/s00228-016-2127-9.

  • Amundsen, Siri; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Nezvalova-Henriksen, Katerina; Stovner, Lars Jacob; Spigset, Olav. Pharmacological treatment of migraine during pregnancy and breastfeeding.. Nature Reviews Neurology 2015; Volum 11. ISSN 1759-4758.s 209 - 219.s doi: 10.1038/nrneurol.2015.29.

  • Amundsen, Siri; Poole, Anne Christine; Spigset, Olav; Nordeng, Hedvig Marie Egeland. Farmakologisk behandling av migrene. (Fulltekst: http://www.farmatid.no/artikler/vitenskap/farmakologisk-behandling-av-migrene Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; Volum 123 (11). ISSN 0029-1935.s 30 - 35.

  • [Loading...]