Anette-Langås-Larsen.jpg
Anette-Langås-Larsen.jpg
Institutt for helse- og omsorgsfag anette.l.larsen@uit.no +4777649284 91612680 Tromsø MH2 L.11.336

Larsen, Anette Iren Langås


Førsteamanuensis, Bachelorutdanningen i sykepleie campus Tromsø


 • Mbachi Ruth Msomphora, Anette Iren Langås Larsen:
  Disease Prevention and Health Promotion Strategies: The Possible Side Effects of Their Good Intentions
  Global Journal of Health Science 01. november 2021 Ekstern lenke
 • Mbachi Ruth Msomphora, Anette Iren Langås Larsen:
  Disease Prevention and Health Promotion Strategies: The Possible Side Effects of Their Good Intentions
  Global Journal of Health Science 2021 Ekstern lenke
 • Anette Langås Larsen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Torunn Hamran, Bjørg Evjen, Trine Stub:
  ”We own the illness”: a qualitative study of networks in two communities with mixed ethnicity in Northern Norway
  International Journal of Circumpolar Health 2018 Ekstern lenke
 • Anette Langås Larsen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Trine Stub:
  "The prayer circles in the air": a qualitative study about traditional healer profiles and practice in Northern Norway.
  International Journal of Circumpolar Health 31. mai 2018 Ekstern lenke
 • Anette Iren Langås Larsen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Torunn Hamran, Bjørg Evjen, Trine Stub:
  "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel
  International Journal of Circumpolar Health 2017 Ekstern lenke
 • Anette Langås Larsen, Torunn Hamran, Nina Foss:
  Mellom profesjonell og folkelig kunnskap. En kvalitativ studie av helsepersonell sin kunnskap om håndtering av "læsing" i en norsk-samisk kommune
  Vård i Norden 2014
 • Anette Iren Langås Larsen:
  Læsertradisjonen i dag for PTU1 prestestudentene
  2022
 • Anette Iren Langås Larsen, Marte Aas:
  Et filmprosjekt som handler om blod. Filmen skal bli en kunst-essay-film som vil forsøke å spore noen av de betydningene blodet har hatt gjennom historien. Filmen skal bli en del av en utstilling på Atelier Nord i Oslo i 2023.
  01. januar 2022
 • Mbachi Ruth Msomphora, Anette Iren Langås Larsen:
  SMH- bloggen spesialgruppen for medisin og helsefag: Disease Prevention and Health Promotion Strategies: The Possible Side Effects of Their Good Intentions
  SMH-bloggen 24. januar 2022
 • Anette Iren Langås Larsen:
  Hvilke utfordringer kan løses med å øke samisk kulturkompetanse i helseutdanninger og offentlige helsetjenester
  2021
 • Anette Iren Langås Larsen:
  Seksuelle overgrep i lulesamisk område. Behov for samisk kulturell kompetanse
  2021
 • Anette Iren Langås Larsen:
  Sami culture and health perspective
  2020
 • Anette Iren Langås Larsen:
  Læsertradisjon ved sykdom
  2020
 • Anette Iren Langås Larsen:
  Samisk forskning ved Fakultet for Sykepleie og Helsevitenskap ( FSH) ved Nord Universitet, presentasjon for Sametinget»
  2020
 • Anette Iren Langås Larsen:
  Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse»
  2020
 • Anette Iren Langås Larsen:
  Ođđa dutkamis surgadis dieđut:Buohccidivššár ČANAI SÁPMELAŠ BUOHCCI GITTA / Tittel: Sykepleieren bandt den samiske pasienten fast fordi han/hun ikke forstod pasienten. ... så ille kan det gå, når helsepersonellet ikke har samisk kulturkompetanse, når de skal behandle den samiske pasienten.
  07. februar 2020
 • Anette Iren Langås Larsen, Svein-Arnt Eriksen:
  – Politi og helsevesen må ha bedre samisk kulturforståelse. Politi og helsearbeidere vil gjøre en bedre jobb om de har grunnleggende kunnskap om samisk kultur. Det mener førsteamanuensis Anette Iren Langås Larsen ved Nord universitet.
  06. februar 2020
 • Anette Iren Langås Larsen, Svein-Arnt Eriksen:
  Nord Universitet kurset Kommunaldepartementet i samisk kulturforståelse. Samisk historie, identitet og kultur var blandt temaene da Nord universitet og Árran lulesamisk senter kurset Kommunaldepartementet i samisk kulturforståelse forleden, forteller førsteamanuensis Anette Langås Larsen
  11. mars 2020
 • Anette Iren Langås Larsen, Svein-Arnt Eriksen:
  For lite kunnskap om samisk kultur i Norge. Helsearbeidere vil gjøre en bedre jobb om de kjenner samisk kultur. Forskeren Anette Iren Langås Larsen etterlyser generelt mer kunnskap om urfolk og samer i Norge.
  02. februar 2020
 • Anette Iren Langås Larsen:
  Fikk feire med presidenten. Anette er lulesamisk forsker og ønsker økt kulturforståelse: - Min bakgrunn er akkurat like viktig som alle andres.
  08. februar 2020
 • Anette Iren Langås Larsen:
  Betydning av kulturkompetanse i profesjonelt arbeid innenfor en samisk kontekst ”
  2020
 • Anette Iren Langås Larsen:
  Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse»
  2020
 • Anette Iren Langås Larsen, Sigrid Agnethe Hansen:
  Helgemorgen NRK1, Direktesendt program hver lørdag og søndag. Helsevesenet må lære om samisk kultur.
  06. september 2020
 • Anette Iren Langås Larsen, Ingjerd Strøm Skreien:
  Sjamanisme Energi og Mytologi Ordet sjaman betyr «den som vet». Sjamanens oppgave er å søke løsninger og finne kraft for å hele, skape forståelse og gi innsikt.
  01. august 2020
 • Anette Iren Langås Larsen, Sigrid Agnethe Hansen:
  Direktesendt program hver lørdag og søndag NRK P2. Helsevesenet må lære om samisk kultur
  06. september 2020
 • Anette Iren Langås Larsen:
  Den samiske pasientens perspektiv - Hvorfor er kulturkompetanse så viktig?
  2020
 • Anette Iren Langås Larsen:
  «Tradisjonell helbredelse (Læsing/Kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse "
  2019
 • Anette Iren Langås Larsen:
  «Tradisjonell helbredelse (Læsing/Kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse "
  2019
 • Anette Iren Langås Larsen:
  Normalitetsforståelser knyttet til tro
  2019
 • Anette Iren Langås Larsen:
  " Vad önskar samiska patienter att hälsopersonal har kunskaper om när det gäller helbrägdagörelse och andra samiska hälsostrategier"
  2019
 • Anette Langås Larsen:
  «Helbredelse og helsevesen, ja takk begge deler» Pasienter og pårørendes forhold til tradisjonell helbredelse. Hvilken rolle har familien og det utvidede familienettverket ved alvorlig sykdom i familien.
  2019
 • Anette Langås Larsen:
  «Helbredelse og helsevesen, ja takk begge deler» Helsepersonell og deres erfaring, forståelse og kunnskap om tradisjonell helbredelse. Hvordan de håndterer tradisjonell helbredelse i en helsefaglig setting.
  2019
 • Anette Langås Larsen:
  Ekko Magi på finnskogen
  04. juli 2019
 • Anette Langås Larsen:
  Overlege på kreftavdeling i Tromsø: - Pasienter har bedt om å få en «hjelper» på besøk på sykehuset
  15. mai 2019
 • Anette Langås Larsen:
  Helbredere tar ikke betaling Anette Langås Larsen har møtt med 15 tradisjonelle helbredere Forskeren har også snakket med folk som oppsøker hjelp fra helbredere mot smerter og sykdom.
  18. mai 2019
 • Anette Langås Larsen:
  Helbredere i samisk kultur i sterk kontrast til prinsesse Martha Louise og sjaman Durek Verrett
  18. mai 2019
 • Anette Langås Larsen:
  Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse» v/Anette Larsen
  2019
 • Anette Langås Larsen:
  Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonelle helbredere», forts. v /Anette Larsen
  2019
 • Anette Langås Larsen:
  Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Pasienters forståelse av tradisjonell helbredelse. Hva ønsker de av helsepersonell
  2019
 • Anette Langås Larsen:
  Anette Langås Larsen, presentasjon av doktoravhandling: “Mapping the experience and use of traditional healing in Northern Norway. Among conventional health care providers, users and traditional healers
  2019
 • Anette Langås Larsen:
  radisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Hvordan forholder helsepersonell seg til pasienters bruk av tradisjonell helbredelse
  2019
 • Anette Langås Larsen:
  Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: tradisjonelle helbredere
  2019
 • Anette Langås Larsen:
  Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helseperonell og tradisjonell helbredelse
  2019
 • Anette Langås Larsen:
  Forskning viser ingen effekt av healing mot kroppslige plager Mange pasienter oppgir at helbredelse, bønn og håndspåleggelse kan dempe uro og angst. Men forskningen gir ingen støtte for at sjamanisme virker mot kroppslige plager, ifølge Nasjonalt forskningssenter for alternativ medisin i Tromsø.
  18. mai 2019
 • Anette Langås Larsen:
  Læsing
  2018
 • Anette Langås Larsen:
  Det er mellom himmel og jord – læsing som ressurs på mange nivå
  2018
 • Anette Langås Larsen:
  Guvhlláruššan árvun / Helbredelse som verdi.
  15. november 2018
 • Anette Langås Larsen:
  Folkehelse og livsmestring. Tradisjonell helbredelse som en verdi
  2018
 • Anette Langås Larsen:
  Ja takk begge deler- Blodstopping og helsevesen
  2018
 • Anette Langås Larsen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Torunn Hamran, Bjørg Evjen, Trine Stub:
  «Vi eier sykdommen» en kvalitativ studie om nettverket til pasienten
  2018
 • Anette Langås Larsen:
  Fornorskning til revitalisering i lulesamisk område Er fornorskningen over?
  2018
 • Anette Iren Langås Larsen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Torunn Hamran, Bjørg Evjen, Trine Stub:
  "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel
  2017
 • Anette Iren Langås Larsen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Torunn Hamran, Bjørg Evjen, Trine Stub:
  "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice. Interviews with conventional health personnel.
  2017
 • Anette Iren Langås Larsen, Cristel Slettli Hansen:
  Intervju i forbindelse med Forskningspris 2016. For beste abstrakt for Helsefaglig- og helsetjenesteforskning: Between professional and popular knowledge and handling of traditonal spiritual healing in a Norwegian - Sami municipality
  04. november 2016
 • Anette Iren Langås Larsen, Nina Foss, Torunn Hamran, Bjørg Evjen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Trine Stub:
  En kvalitativ studie av helsepersonell sin kunnskap om tradisjonell helbredelse (læsing)
  2016
 • Anette Langås Larsen:
  Brukere «læsere» og helsesenteret: Hjelp søking i to samisk-norske kommuner i Nord-Norge
  2016
 • Anette Langås Larsen:
  Fortellinger om tap av språk om tilhørighet og mestring med utgangspunkt i det lulesamiske samfunnet
  2016
 • Nina Foss, Anette Langås Larsen:
  Between bio-medical and traditional healing traditions - a qualitative study of primary health care professionals in rural North-Norway
  2014
 • Anette Langås Larsen:
  Helsepersonell og tradisjonell helbredelse. Hva forstår de, hva får de vite og hvordan forholder de seg til det?
  2014
 • Anette Langås Larsen:
  Helsepersonell og helbredelse
  2014
 • Anette Langås Larsen, Nina Foss:
  Helsepersonell i møtet med pasienter som kombinerer læsing og skolemedisin
  2013
 • Anette Langås Larsen, Nina Foss:
  Health care personnel encountering patients who combine traditional Sami healing and conventional medicine
  2013
 • Anette Langås Larsen, Nina Foss:
  Helsepersonell i møte med pasienter som kombinerer læsing og skolemedisin
  2013
 • Anette Langås Larsen:
  Helsepersonell i møtet med pasienter som kombinerer læsing og skolemedisin
  09. oktober 2013
 • Anette Langås Larsen, Nina Foss:
  Forsker på "læsing"
  04. oktober 2013
 • Anette Langås Larsen, Nina Foss:
  Helsepersonell i møtet med pasienter som kombinerer læsing og skolemedisin
  2013
 • Anette Langås Larsen, Nina Foss:
  Forsket på "Læsing" og skolemedisin
  08. november 2013
 • Anette Langås Larsen, Nina Foss:
  Helsepersonell i møte med pasienter som kombinerer læsing og skolemedisin
  2013
 • Anette Langås Larsen, Nina Foss:
  Helsepersonell i møte med pasienter som kombinerer samisk tradisjonell helbredelse og skolemedisin
  2013
 • Anette Langås Larsen:
  Health care personnel encountering patients who combine traditional Sami healing and conventional medicine
  26. oktober 2013
 • Anette Langås Larsen, Nina Foss:
  Helsepersonell og “læsing” Hva forstår de, hva får de vite og hvordan forholder de seg til det?
  bårjås 2013 2013
 • Se alle arbeider i Cristin →


  Undervisning

  Emneansvar for SYP-2541, Bacheloroppgaven i sykepleie

  Emneansvar for SYP- 2512, Sykepleie, helse og samfunn

  Medansvar for SYP-2140, Vitenskapsteori og metode

   


  Medlem i forskningsgruppe  MH2 L.11.336

  Klikk for større kart