Personkort bilde

Larsen, Anette Iren Langås

PhD Stipendiat Institutt for helse- og omsorgsfag
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Brukere, “læsere” og helsesenteret: Hjelp-søking i to samisk-norske kommuner i Nord-Norge

Forskningsprosjekt; En kvalitativ studie av folk, helbredere og helsepersonells forståelse og bruk av tradisjonell helbredelse og skolemedisin i områder med stor andel samisk befolkning. Les mer

 • Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. ”We own the illness”: a qualitative study of networks in two communities with mixed ethnicity in Northern Norway. International Journal of Circumpolar Health 2018; Volum 77 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 13.s doi: 10.1080/22423982.2018.1438572.

 • Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine. "The prayer circles in the air": a qualitative study about traditional healer profiles and practice in Northern Norway.. International Journal of Circumpolar Health 2018; Volum 77. ISSN 1239-9736.s 1 - 14.s doi: 10.1080/22423982.2018.1476638.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel. International Journal of Circumpolar Health 2017; Volum 76. ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2017.1398010.

 • Larsen, Anette Langås; Hamran, Torunn; Foss, Nina. Mellom profesjonell og folkelig kunnskap. En kvalitativ studie av helsepersonell sin kunnskap om håndtering av "læsing" i en norsk-samisk kommune. Vård i Norden 2014; Volum 34 (4). ISSN 0107-4083.s 53 - 57.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Seksuelle overgrep i lulesamisk område. Behov for samisk kulturell kompetanse. Tverrprofesjonell fagdag om seksuelle overgrep mot barn 2021-01-14 - 2021-01-14 2021.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Ođđa dutkamis surgadis dieđut:Buohccidivššár ČANAI SÁPMELAŠ BUOHCCI GITTA / Tittel: Sykepleieren bandt den samiske pasienten fast fordi han/hun ikke forstod pasienten. ... så ille kan det gå, når helsepersonellet ikke har samisk kulturkompetanse, når de skal behandle den samiske pasienten.. 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Den samiske pasientens perspektiv - Hvorfor er kulturkompetanse så viktig?. åpning av samhandlingsprosjektet "helsetjenester til samisk befolkning - samisk helseteam" "helsetjenester til samisk befolkning 2020-10-21 - 2020-10-21 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Hansen, Sigrid Agnethe. Direktesendt program hver lørdag og søndag NRK P2. Helsevesenet må lære om samisk kultur. 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Hansen, Sigrid Agnethe. Helgemorgen NRK1, Direktesendt program hver lørdag og søndag. Helsevesenet må lære om samisk kultur.. 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Skreien, Ingjerd Strøm. Sjamanisme Energi og Mytologi Ordet sjaman betyr «den som vet». Sjamanens oppgave er å søke løsninger og finne kraft for å hele, skape forståelse og gi innsikt.. 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Læsertradisjon ved sykdom. VID vitenskapelige høgskole 2020-02-07 - 2020-02-07 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Sami culture and health perspective. Besøk fra Augustana University 2020-01-08 - 2020-01-08 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Betydning av kulturkompetanse i profesjonelt arbeid innenfor en samisk kontekst ”. Tverrprofesjonell fagdag ( Politi, barnevern, lærere, sykepleiere, ambulansepersonell) 2020-04-01 - 2020-04-01 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Samisk forskning ved Fakultet for Sykepleie og Helsevitenskap ( FSH) ved Nord Universitet, presentasjon for Sametinget». Frokost seminar for Sametinget 2020-02-06 - 2020-02-06 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Eriksen, Svein-Arnt. For lite kunnskap om samisk kultur i Norge. Helsearbeidere vil gjøre en bedre jobb om de kjenner samisk kultur. Forskeren Anette Iren Langås Larsen etterlyser generelt mer kunnskap om urfolk og samer i Norge.. 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Fikk feire med presidenten. Anette er lulesamisk forsker og ønsker økt kulturforståelse: - Min bakgrunn er akkurat like viktig som alle andres.. 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse». Kurs i samisk kulturforståelse. Kommunaldepartementet 5. mars 2020. 2020-03-05 - 2020-03-05 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse». Seminar 2020-03-05 - 2020-03-05 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Eriksen, Svein-Arnt. – Politi og helsevesen må ha bedre samisk kulturforståelse. Politi og helsearbeidere vil gjøre en bedre jobb om de har grunnleggende kunnskap om samisk kultur. Det mener førsteamanuensis Anette Iren Langås Larsen ved Nord universitet.. 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Eriksen, Svein-Arnt. Nord Universitet kurset Kommunaldepartementet i samisk kulturforståelse. Samisk historie, identitet og kultur var blandt temaene da Nord universitet og Árran lulesamisk senter kurset Kommunaldepartementet i samisk kulturforståelse forleden, forteller førsteamanuensis Anette Langås Larsen. 2020.

 • Larsen, Anette Langås. «Helbredelse og helsevesen, ja takk begge deler» Helsepersonell og deres erfaring, forståelse og kunnskap om tradisjonell helbredelse. Hvordan de håndterer tradisjonell helbredelse i en helsefaglig setting.. NETTVERKSSEMINAR 2019: SAMISK KULTURFORSTÅELSE I HELSE OG SOSIALTJENESTEN I DET SØRSAMISKE OMRÅDET 2019-01-24 - 2019.

 • Larsen, Anette Iren Langås. " Vad önskar samiska patienter att hälsopersonal har kunskaper om när det gäller helbrägdagörelse och andra samiska hälsostrategier". helsekonferanse 2019-10-09 - 2019-10-09 2019.

 • Larsen, Anette Iren Langås. «Tradisjonell helbredelse (Læsing/Kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse ". Samisk kultur kompetanse hevings kurs for offentlige ansatte i Narvik kommune 2019-10-15 - 2019-10-15 2019.

 • Larsen, Anette Iren Langås. «Tradisjonell helbredelse (Læsing/Kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse ". Samisk kultukompetanse hevings kurs for offentlige ansatte 2019-11-05 - 2019-11-05 2019.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Normalitetsforståelser knyttet til tro. Samisk kultukompetanse hevings kurs for fylkesmannen i Nordland 2019-12-04 - 2019-12-04 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Ekko Magi på finnskogen. 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Anette Langås Larsen, presentasjon av doktoravhandling: “Mapping the experience and use of traditional healing in Northern Norway. Among conventional health care providers, users and traditional healers. kommunestyremøte 2019-05-20 - 2019-05-20 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Pasienters forståelse av tradisjonell helbredelse. Hva ønsker de av helsepersonell. Kompetanse heving i offentlig helseapparat 2019-03-11 - 2019-03-11 2019.

 • Larsen, Anette Langås. radisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Hvordan forholder helsepersonell seg til pasienters bruk av tradisjonell helbredelse. Samisk kultur kompetanse heving i offentlige helseapparatet 2019-03-11 - 2019-03-11 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonelle helbredere», forts. v /Anette Larsen. Kompetanse heving i offentlig helseapparat Tysfjord, Hamarøy, Narvik fagdag tysfjord FOU 2019-04-09 - 2019-04-09 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helseperonell og tradisjonell helbredelse. Kompetanse heving i offentlig helseapparat Tysfjord, Hamarøy, Narvik fagdag tysfjord 2019-04-09 - 2019-04-09 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: tradisjonelle helbredere. fordypningsemner i samisk folketro V/ jaska 2019-05-07 - 2019-05-07 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse» v/Anette Larsen. Kurs i Samisk kulturforståelse 2019-05-07 - 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Forskning viser ingen effekt av healing mot kroppslige plager Mange pasienter oppgir at helbredelse, bønn og håndspåleggelse kan dempe uro og angst. Men forskningen gir ingen støtte for at sjamanisme virker mot kroppslige plager, ifølge Nasjonalt forskningssenter for alternativ medisin i Tromsø.. 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Helbredere i samisk kultur i sterk kontrast til prinsesse Martha Louise og sjaman Durek Verrett. 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Helbredere tar ikke betaling Anette Langås Larsen har møtt med 15 tradisjonelle helbredere Forskeren har også snakket med folk som oppsøker hjelp fra helbredere mot smerter og sykdom.. 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Overlege på kreftavdeling i Tromsø: - Pasienter har bedt om å få en «hjelper» på besøk på sykehuset. 2019.

 • Larsen, Anette Langås. «Helbredelse og helsevesen, ja takk begge deler» Pasienter og pårørendes forhold til tradisjonell helbredelse. Hvilken rolle har familien og det utvidede familienettverket ved alvorlig sykdom i familien.. NETTVERKSSEMINAR 2019: SAMISK KULTURFORSTÅELSE I HELSE OG SOSIALTJENESTEN DET SØRSAMISKE OMRÅDET 2019-01-24 - 2019-01-29 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Guvhlláruššan árvun / Helbredelse som verdi.. 2018.

 • Larsen, Anette Langås. Folkehelse og livsmestring. Tradisjonell helbredelse som en verdi. Verdiseminar i forbindelse med fagfornyelsen 2018-11-13 - 2018-11-13 2018.

 • Larsen, Anette Langås. Ja takk begge deler- Blodstopping og helsevesen. Samisk språk og kulturforståelse i et helseperspektiv 2018-10-30 - 2018.

 • Larsen, Anette Langås. Det er mellom himmel og jord – læsing som ressurs på mange nivå. Samisk helsetreff 2018-10-18 - 2018-10-18 2018.

 • Larsen, Anette Langås. Læsing. Ortopedisk kongress 2018-04-19 - 2018-04-19 2018.

 • Larsen, Anette Langås. Fornorskning til revitalisering i lulesamisk område Er fornorskningen over?. Niejda 2018-03-03 - 2018.

 • Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. «Vi eier sykdommen» en kvalitativ studie om nettverket til pasienten. Faglig foredrag. Niejda, forening for samiske jenter og kvinner i hele Sábme 2018-03-03 - 2018.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel. World Congress integrative Medicine & Health 2017, WCIMH 2017 2017-05-03 - 2017-05-05 2017.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice. Interviews with conventional health personnel.. International conference on patieng stories in context 2017-01-23 - 2017-01-24 2017.

 • Larsen, Anette Langås. Brukere «læsere» og helsesenteret: Hjelp søking i to samisk-norske kommuner i Nord-Norge. Fagråd 2016-02-03 - 2016-02-03 2016.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Slettli Hansen, Cristel. Intervju i forbindelse med Forskningspris 2016. For beste abstrakt for Helsefaglig- og helsetjenesteforskning: Between professional and popular knowledge and handling of traditonal spiritual healing in a Norwegian - Sami municipality. 2016.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Foss, Nina; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine. En kvalitativ studie av helsepersonell sin kunnskap om tradisjonell helbredelse (læsing). Forskningskonferansen 2016 2016-11-03 - 2016-11-03 2016.

 • Larsen, Anette Langås. Fortellinger om tap av språk om tilhørighet og mestring med utgangspunkt i det lulesamiske samfunnet. Seminar om fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte og forsoning 2016-04-13 - 2016-04-13 2016.

 • Larsen, Anette Langås. Helsepersonell og tradisjonell helbredelse. Hva forstår de, hva får de vite og hvordan forholder de seg til det?. Kurs i kulturforståelse 2014-03-18 - 2014.

 • Foss, Nina; Larsen, Anette Langås. Between bio-medical and traditional healing traditions - a qualitative study of primary health care professionals in rural North-Norway. International Research Congress on Integrative Medicine and Health 2014-05-13 - 2014-05-16 2014.

 • Larsen, Anette Langås. Helsepersonell og helbredelse. kurs i kulturforståelse 2014-03-17 - 2014.

 • Larsen, Anette Langås; Foss, Nina. Health care personnel encountering patients who combine traditional Sami healing and conventional medicine. Oovtâst – Together. New concepts, theories and methodologies on Saami studies 2013-09-25 - 2013-09-27 2013.

 • Larsen, Anette Langås; Foss, Nina. Helsepersonell i møtet med pasienter som kombinerer læsing og skolemedisin. kommunestyremøte i Tysfjord 2013-09-18 - 2013-09-18 2013.

 • Larsen, Anette Langås; Foss, Nina. Forsker på "læsing". 2013.

 • Larsen, Anette Langås; Foss, Nina. Helsepersonell i møtet med pasienter som kombinerer læsing og skolemedisin. Foredrag for helsepersonell i Kjøpsvik i tysfjord kommune 2013-09-18 - 2013-09-18 2013.

 • Larsen, Anette Langås. Helsepersonell i møtet med pasienter som kombinerer læsing og skolemedisin. 2013.

 • Larsen, Anette Langås. Health care personnel encountering patients who combine traditional Sami healing and conventional medicine. 2013.

 • Larsen, Anette Langås; Foss, Nina. Helsepersonell i møte med pasienter som kombinerer læsing og skolemedisin. Foredrag på forskningsdagan på Arran 2013-10-19 - 2013-10-19 2013.

 • Larsen, Anette Langås; Foss, Nina. Helsepersonell i møte med pasienter som kombinerer samisk tradisjonell helbredelse og skolemedisin. Fremlegg på narrativt seminar 2013-05-30 - 2013-05-30 2013.

 • Larsen, Anette Langås; Foss, Nina. Helsepersonell i møte med pasienter som kombinerer læsing og skolemedisin. foredrag for helsepersonell på Drag, i Tysfjord 2013-09-19 - 2013-09-19 2013.

 • Larsen, Anette Langås; Foss, Nina. Forsket på "Læsing" og skolemedisin. 2013.

 • Larsen, Anette Langås; Foss, Nina. Helsepersonell og “læsing” Hva forstår de, hva får de vite og hvordan forholder de seg til det?. bårjås 2013 2013.s 99 - 106.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Seksuelle overgrep i lulesamisk område. Behov for samisk kulturell kompetanse. Tverrprofesjonell fagdag om seksuelle overgrep mot barn 2021-01-14 - 2021-01-14 2021.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Ođđa dutkamis surgadis dieđut:Buohccidivššár ČANAI SÁPMELAŠ BUOHCCI GITTA / Tittel: Sykepleieren bandt den samiske pasienten fast fordi han/hun ikke forstod pasienten. ... så ille kan det gå, når helsepersonellet ikke har samisk kulturkompetanse, når de skal behandle den samiske pasienten.. 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Den samiske pasientens perspektiv - Hvorfor er kulturkompetanse så viktig?. åpning av samhandlingsprosjektet "helsetjenester til samisk befolkning - samisk helseteam" "helsetjenester til samisk befolkning 2020-10-21 - 2020-10-21 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Hansen, Sigrid Agnethe. Direktesendt program hver lørdag og søndag NRK P2. Helsevesenet må lære om samisk kultur. 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Hansen, Sigrid Agnethe. Helgemorgen NRK1, Direktesendt program hver lørdag og søndag. Helsevesenet må lære om samisk kultur.. 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Skreien, Ingjerd Strøm. Sjamanisme Energi og Mytologi Ordet sjaman betyr «den som vet». Sjamanens oppgave er å søke løsninger og finne kraft for å hele, skape forståelse og gi innsikt.. 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Læsertradisjon ved sykdom. VID vitenskapelige høgskole 2020-02-07 - 2020-02-07 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Sami culture and health perspective. Besøk fra Augustana University 2020-01-08 - 2020-01-08 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Betydning av kulturkompetanse i profesjonelt arbeid innenfor en samisk kontekst ”. Tverrprofesjonell fagdag ( Politi, barnevern, lærere, sykepleiere, ambulansepersonell) 2020-04-01 - 2020-04-01 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Samisk forskning ved Fakultet for Sykepleie og Helsevitenskap ( FSH) ved Nord Universitet, presentasjon for Sametinget». Frokost seminar for Sametinget 2020-02-06 - 2020-02-06 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Eriksen, Svein-Arnt. For lite kunnskap om samisk kultur i Norge. Helsearbeidere vil gjøre en bedre jobb om de kjenner samisk kultur. Forskeren Anette Iren Langås Larsen etterlyser generelt mer kunnskap om urfolk og samer i Norge.. 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Fikk feire med presidenten. Anette er lulesamisk forsker og ønsker økt kulturforståelse: - Min bakgrunn er akkurat like viktig som alle andres.. 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse». Kurs i samisk kulturforståelse. Kommunaldepartementet 5. mars 2020. 2020-03-05 - 2020-03-05 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse». Seminar 2020-03-05 - 2020-03-05 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Eriksen, Svein-Arnt. – Politi og helsevesen må ha bedre samisk kulturforståelse. Politi og helsearbeidere vil gjøre en bedre jobb om de har grunnleggende kunnskap om samisk kultur. Det mener førsteamanuensis Anette Iren Langås Larsen ved Nord universitet.. 2020.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Eriksen, Svein-Arnt. Nord Universitet kurset Kommunaldepartementet i samisk kulturforståelse. Samisk historie, identitet og kultur var blandt temaene da Nord universitet og Árran lulesamisk senter kurset Kommunaldepartementet i samisk kulturforståelse forleden, forteller førsteamanuensis Anette Langås Larsen. 2020.

 • Larsen, Anette Langås. «Helbredelse og helsevesen, ja takk begge deler» Helsepersonell og deres erfaring, forståelse og kunnskap om tradisjonell helbredelse. Hvordan de håndterer tradisjonell helbredelse i en helsefaglig setting.. NETTVERKSSEMINAR 2019: SAMISK KULTURFORSTÅELSE I HELSE OG SOSIALTJENESTEN I DET SØRSAMISKE OMRÅDET 2019-01-24 - 2019.

 • Larsen, Anette Iren Langås. " Vad önskar samiska patienter att hälsopersonal har kunskaper om när det gäller helbrägdagörelse och andra samiska hälsostrategier". helsekonferanse 2019-10-09 - 2019-10-09 2019.

 • Larsen, Anette Iren Langås. «Tradisjonell helbredelse (Læsing/Kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse ". Samisk kultur kompetanse hevings kurs for offentlige ansatte i Narvik kommune 2019-10-15 - 2019-10-15 2019.

 • Larsen, Anette Iren Langås. «Tradisjonell helbredelse (Læsing/Kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse ". Samisk kultukompetanse hevings kurs for offentlige ansatte 2019-11-05 - 2019-11-05 2019.

 • Larsen, Anette Iren Langås. Normalitetsforståelser knyttet til tro. Samisk kultukompetanse hevings kurs for fylkesmannen i Nordland 2019-12-04 - 2019-12-04 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Ekko Magi på finnskogen. 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Anette Langås Larsen, presentasjon av doktoravhandling: “Mapping the experience and use of traditional healing in Northern Norway. Among conventional health care providers, users and traditional healers. kommunestyremøte 2019-05-20 - 2019-05-20 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Pasienters forståelse av tradisjonell helbredelse. Hva ønsker de av helsepersonell. Kompetanse heving i offentlig helseapparat 2019-03-11 - 2019-03-11 2019.

 • Larsen, Anette Langås. radisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Hvordan forholder helsepersonell seg til pasienters bruk av tradisjonell helbredelse. Samisk kultur kompetanse heving i offentlige helseapparatet 2019-03-11 - 2019-03-11 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonelle helbredere», forts. v /Anette Larsen. Kompetanse heving i offentlig helseapparat Tysfjord, Hamarøy, Narvik fagdag tysfjord FOU 2019-04-09 - 2019-04-09 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helseperonell og tradisjonell helbredelse. Kompetanse heving i offentlig helseapparat Tysfjord, Hamarøy, Narvik fagdag tysfjord 2019-04-09 - 2019-04-09 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: tradisjonelle helbredere. fordypningsemner i samisk folketro V/ jaska 2019-05-07 - 2019-05-07 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Tradisjonell helbredelse (læsing/kurering) som en kulturell ressurs på mange nivå. «Ja takk begge deler: Helsevesen og tradisjonell helbredelse» v/Anette Larsen. Kurs i Samisk kulturforståelse 2019-05-07 - 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Forskning viser ingen effekt av healing mot kroppslige plager Mange pasienter oppgir at helbredelse, bønn og håndspåleggelse kan dempe uro og angst. Men forskningen gir ingen støtte for at sjamanisme virker mot kroppslige plager, ifølge Nasjonalt forskningssenter for alternativ medisin i Tromsø.. 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Helbredere i samisk kultur i sterk kontrast til prinsesse Martha Louise og sjaman Durek Verrett. 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Helbredere tar ikke betaling Anette Langås Larsen har møtt med 15 tradisjonelle helbredere Forskeren har også snakket med folk som oppsøker hjelp fra helbredere mot smerter og sykdom.. 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Overlege på kreftavdeling i Tromsø: - Pasienter har bedt om å få en «hjelper» på besøk på sykehuset. 2019.

 • Larsen, Anette Langås. «Helbredelse og helsevesen, ja takk begge deler» Pasienter og pårørendes forhold til tradisjonell helbredelse. Hvilken rolle har familien og det utvidede familienettverket ved alvorlig sykdom i familien.. NETTVERKSSEMINAR 2019: SAMISK KULTURFORSTÅELSE I HELSE OG SOSIALTJENESTEN DET SØRSAMISKE OMRÅDET 2019-01-24 - 2019-01-29 2019.

 • Larsen, Anette Langås. Guvhlláruššan árvun / Helbredelse som verdi.. 2018.

 • Larsen, Anette Langås. Folkehelse og livsmestring. Tradisjonell helbredelse som en verdi. Verdiseminar i forbindelse med fagfornyelsen 2018-11-13 - 2018-11-13 2018.

 • Larsen, Anette Langås. Ja takk begge deler- Blodstopping og helsevesen. Samisk språk og kulturforståelse i et helseperspektiv 2018-10-30 - 2018.

 • Larsen, Anette Langås. Det er mellom himmel og jord – læsing som ressurs på mange nivå. Samisk helsetreff 2018-10-18 - 2018-10-18 2018.

 • Larsen, Anette Langås. Læsing. Ortopedisk kongress 2018-04-19 - 2018-04-19 2018.

 • Larsen, Anette Langås. Fornorskning til revitalisering i lulesamisk område Er fornorskningen over?. Niejda 2018-03-03 - 2018.

 • Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. «Vi eier sykdommen» en kvalitativ studie om nettverket til pasienten. Faglig foredrag. Niejda, forening for samiske jenter og kvinner i hele Sábme 2018-03-03 - 2018.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel. World Congress integrative Medicine & Health 2017, WCIMH 2017 2017-05-03 - 2017-05-05 2017.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice. Interviews with conventional health personnel.. International conference on patieng stories in context 2017-01-23 - 2017-01-24 2017.

 • Larsen, Anette Langås. Brukere «læsere» og helsesenteret: Hjelp søking i to samisk-norske kommuner i Nord-Norge. Fagråd 2016-02-03 - 2016-02-03 2016.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Slettli Hansen, Cristel. Intervju i forbindelse med Forskningspris 2016. For beste abstrakt for Helsefaglig- og helsetjenesteforskning: Between professional and popular knowledge and handling of traditonal spiritual healing in a Norwegian - Sami municipality. 2016.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Foss, Nina; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine. En kvalitativ studie av helsepersonell sin kunnskap om tradisjonell helbredelse (læsing). Forskningskonferansen 2016 2016-11-03 - 2016-11-03 2016.

 • Larsen, Anette Langås. Fortellinger om tap av språk om tilhørighet og mestring med utgangspunkt i det lulesamiske samfunnet. Seminar om fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte og forsoning 2016-04-13 - 2016-04-13 2016.

 • Larsen, Anette Langås. Helsepersonell og tradisjonell helbredelse. Hva forstår de, hva får de vite og hvordan forholder de seg til det?. Kurs i kulturforståelse 2014-03-18 - 2014.

 • Foss, Nina; Larsen, Anette Langås. Between bio-medical and traditional healing traditions - a qualitative study of primary health care professionals in rural North-Norway. International Research Congress on Integrative Medicine and Health 2014-05-13 - 2014-05-16 2014.

 • Larsen, Anette Langås. Helsepersonell og helbredelse. kurs i kulturforståelse 2014-03-17 - 2014.

 • Larsen, Anette Langås; Foss, Nina. Health care personnel encountering patients who combine traditional Sami healing and conventional medicine. Oovtâst – Together. New concepts, theories and methodologies on Saami studies 2013-09-25 - 2013-09-27 2013.

 • Larsen, Anette Langås; Foss, Nina. Helsepersonell i møtet med pasienter som kombinerer læsing og skolemedisin. kommunestyremøte i Tysfjord 2013-09-18 - 2013-09-18 2013.

 • Larsen, Anette Langås; Foss, Nina. Forsker på "læsing". 2013.

 • Larsen, Anette Langås; Foss, Nina. Helsepersonell i møtet med pasienter som kombinerer læsing og skolemedisin. Foredrag for helsepersonell i Kjøpsvik i tysfjord kommune 2013-09-18 - 2013-09-18 2013.

 • Larsen, Anette Langås. Helsepersonell i møtet med pasienter som kombinerer læsing og skolemedisin. 2013.

 • Larsen, Anette Langås. Health care personnel encountering patients who combine traditional Sami healing and conventional medicine. 2013.

 • Larsen, Anette Langås; Foss, Nina. Helsepersonell i møte med pasienter som kombinerer læsing og skolemedisin. Foredrag på forskningsdagan på Arran 2013-10-19 - 2013-10-19 2013.

 • Larsen, Anette Langås; Foss, Nina. Helsepersonell i møte med pasienter som kombinerer samisk tradisjonell helbredelse og skolemedisin. Fremlegg på narrativt seminar 2013-05-30 - 2013-05-30 2013.

 • Larsen, Anette Langås; Foss, Nina. Helsepersonell i møte med pasienter som kombinerer læsing og skolemedisin. foredrag for helsepersonell på Drag, i Tysfjord 2013-09-19 - 2013-09-19 2013.

 • Larsen, Anette Langås; Foss, Nina. Forsket på "Læsing" og skolemedisin. 2013.

 • Larsen, Anette Langås; Foss, Nina. Helsepersonell og “læsing” Hva forstår de, hva får de vite og hvordan forholder de seg til det?. bårjås 2013 2013.s 99 - 106.

 • [Loading...]