Hans-Jørgen Oppi Christiansen


Virksomhetscontroller - Prosjektøkonomi  (BOA)

Stillingsbeskrivelse

Virksomhetscontroller - Prosjektøkonomi  (BOA)

 

Forvaltning, rådgivning og bistand knyttet til prosejktøkonomi. Herunder porteføljestyring, kvalitetssikring av; budsjettering og rapportering, klassifisering og kategorisering, prosjektstruktur og finansiering, relasjon- og dimensjonsbruk o.a.