065.jpg
065.jpg
Institutt for matematikk og statistikk tine.m.hagensen@uit.no 77644009 Tromsø FPARK B 422

Hågensen, Tine


Arbeidstittel

Kontorsjef

Stillingsbeskrivelse

Kontorsjefen er underlagt instituttleder og har et delegert ansvar for den daglige ledelsen av den administrative virksomheten ved instituttet og skal påse at denne utføres etter gjeldende lover og regler. Kontorsjefen har det daglige ansvaret for studie-, forsknings- og økonomiadministrasjon, herunder instituttets helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Kontorsjefen har også det daglige ansvaret for administrative og tekniske tjenester til ansatte og studenter. Kontorsjefen har budsjettdisponeringsfullmakt.

Kontorsjefen har følgende hovedoppgaver:

  • Oppfølging av studenter på instituttets studieprogrammer og emner
  • Forberede saker til instituttrådet
  • Utarbeide forslag til budsjetter og fordeling av bevilgninger
  • Koordinere den daglige administrative kontakten på de områder som nevnt ovenfor med Fakultetet.