No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY jan.o.mortensen@uit.no +4777644977 45200014 +4745200014 Her finner du meg

Jan Ove Mortensen


stedfortreder for seksjonsleder

Stillingsbeskrivelse

  • ledelse, økonomiforvaltning i seksjonen

Faggruppe forvaltning

  • medbestemmelse
  • lokale lønnsforhandlinger
  • personalforvaltning
  • personalsaker

 

 
Medlem i prosjekt