No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for personal og organisasjon jan.o.mortensen@uit.no +4777644977 45200014 +4745200014 Tromsø ADM A 320

Mortensen, Jan Ove


stedfortreder for seksjonsleder

Stillingsbeskrivelse

  • ledelse, økonomiforvaltning i seksjonen

Faggruppe forvaltning

  • medbestemmelse
  • lokale lønnsforhandlinger
  • personalforvaltning
  • personalsaker