No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for personal og organisasjon jan.i.johansen@uit.no +4777623222 97519262 Her finner du meg

Jan Ivar Johansen


Seniorrådgiver HMS

Stillingsbeskrivelse

  • Systemadministrator for det elektroniske avvikssystemet i CIM
  • Systemadministrator for det elektroniske stoffkartoteket Chess
  • Laboratoriesikkerhet, kjemikalier, farlig avfall
  • Lærer UiT sikkerhetskurs HMS-0501 i Canvas