Odd-Magne Hansen


Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Odd-Magne Hansen jobber som rådgiver for Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM). Senteret er tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin. I samarbeid med forskere og andre rådgivere ved NAFKAM jobber han med å gi befolkningen i Norge pålitelig informasjon for å ta trygge helsevalg. Dette skjer gjennom produksjon av artikler og oppdatering av forskningsstatus på effekt og sikkerhet ved bruk av behandlinger beskrevet på nafkam.no. I tillegg svarer han på henvendelser fra publikum som ønsker forskningsbasert informasjon om bruk av alternativ behandling.