Personkort bilde

Trine Stub

Forsker I (Research Professor) NAFKAM
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Risiko i komplementære og alternative behandlingstiltak
 • Risiko forbundet med å kombinere alternative og konvensjonell i kreftomsorgen
 • Pasientsikkerhet og risikoforståelse blandt forskjellige grupper av helsearbeidere
 • Direkte og indirekte risiko
 •  Samarbeid og  kommunikasjon mellom konvensjonelle og alternative behandlere
 •  Alternative medisinske konsultasjoner
 • Tradisjonel medisin
 • Tradisjonel helbredelse  I Nord-Norge
 • Kvalitative metoder/mixed methods i helsetjenesteforskning
 • Systematiske oversikter (systematic reviews)
 • Spørreundersøkelser blandt alternativebehandlere og helsepersonell

Forskningsprosjekter:

Foreldre til barn med kreft føler seg ofte presset til å prøve alternativ behandling til sine barn. Hvordan kan vi hjelpe og trygge foreldrene i deres behandlingsvalg?
Bruk av alternativ behandling blant norske barn er dårlig dokumentert. Internasjonal forskning viser at mellom 6-91% bruker en eller annen form for alternativ behandling. Mange foreldre med kreftsyke barn opplever at de står alene når de blir utsatt for råd og anbefalinger om bruk av alternativ behandling til sine barn. Det er vanskelig å navigere i et marked hvor tilbud om helbredelse og hjelp er mange og komplekse. I dette forskningsprosjektet ønsker vi å: i) Utarbeide en litteraturoversikt over utbredelsen av alternativ behandling (inkludert folke medisin/tradisjonell medisin) hos barn med kreft (studie 1). ii) undersøke hvordan foreldre med kreftsyke barn opplevde, og brukte råd om alternativ og tradisjonell behandling som de fikk da barnet var sykt. Vi vil så identifisere hvilken støtte foreldre med kreftsyke barn ville ha funnet nyttig vedrørende anbefalinger om bruk av alternativ behandling ved barnets sykdom. Denne studien er finansiert av Barnekrftforeningen Troms og Finnmark. 

Kranio-sakralterapi som supplement til psykoterapi for traumatiserte pasienter

Avdelingen for psykosomatikk ved Sørlandet sykehus i Kristiansand kontaktet NAFKAM da de ønsket en vitenskapelig evaluering av kranio-sakralterapi som supplement til psykoterapeutisk behandling av sterkt traumatiserte pasienter. Målet var å undersøke: i) Når psykologene behandler traumatiserte pasienter, når og hvorfor bestemmer de seg for å bruke kranio--sakralterapi. ii)Hvordan gjør de dette, og hvilke kriterier legger de til grunn. iii) Hvilke fordeler eller forbedringer mener psykologene denne alternative behandlingen gir. Dessuten ville vi undersøke om det finnes potensielle bivirkninger av selve behandlingen eller av kombinasjonen psykoterapi og kranio-sakralterapi. Ved å bruke kvantitative data ville vi i tillegg undersøke hvor mange pasienter som ble behandlet med kranio-sakralterapi som supplement til psykoterapi. Vi ville også hente pasientkarakteristikk, som alder og diagnose, fra pasientjournalene ved klinikken.

I dette forskningsprosjektet ville vi gjennomføre semi-strukturerte intervjuer (n=7) og fokusgruppeintervju (n=1) med psykologene og kranio-sakralterapeuten på avdelingen. Vi ville transkribere tekst-datene ordrett og analysere dem etter kriteriene for innholdsanalysen. De kvantitative dataene fra pasientjournalene er utelukkende deskriptive. Vi samler ikke data som kunne identifisere personer. Trine Stub er forskningsleder i dette prosjektet.

 

 

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Quandt, Sara A.; Stub, Trine. Use of complementary and alternative medicine in Norway: a cross-sectional survey with a modified Norwegian version of the international questionnaire to measure use of complementary and alternative medicine (I-CAM-QN). BMC Complementary Medicine and Therapies 2021.s doi: 10.1186/s12906-021-03258-6.

 • Stub, Trine; Quandt, Sara A.; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Jong, Miek; Arcury, Thomas A. Communication and information needs about complementary and alternative medicine: a qualitative study of parents of children with cancer. BMC Complementary Medicine and Therapies 2021.s doi: 10.1186/s12906-021-03253-x..

 • Stub, Trine; Quandt, Sara A.; Kristoffersen, Agnete E.; Jong, Miek C.; Arcury, Thomas A.. Communication and information needs about complementary and alternative medisine: a qualitative study of parents of children with cancer. BMC Complementary Medicine and Therapies 2021.s doi: 10.1186/s12906-021-03253-x.

 • Stub, Trine; Kiil, Mona; Lie, Birgit; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Weiss, Thomas; Hervik, Jill Angela; Musial, Frauke. Combining psychotherapy with craniosacral therapy for severe traumatized patients: A qualitative study from an outpatient clinic in Norway. Complementary Therapies in Medicine 2020; Volum 49 (2020). ISSN 0965-2299.s doi: 10.1016/j.ctim.2020.102320.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Overvåg, Grete; Jong, Miek; Musial, Frauke; Liu, Jianping. Adverse effects in homeopathy. A systematic review and meta-analysis of observational studies. Explore: The Journal of Science and Healing 2020. ISSN 1550-8307.s doi: 10.1016/j.explore.2020.11.008.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Overvåg, Grete; Jong, Miek. An integrative review on the information and communication needs of parents of children with cancer regarding the use of complementary and alternative medicine. BMC Complementary Medicine and Therapies 2020; Volum 20.s doi: https://doi.org/10.1186/s12906-020-02882-y.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Broderstad, Ann Ragnhild; Hansen, Anne Helen. Use of traditional and complementary medicine among Norwegian cancer patients in the seventh survey of the Tromsø study.. BMC Complementary Medicine and Therapies 2019; Volum 19:341.s 1 - 13.s doi: 10.1186/s12906-019-2762-7.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Broderstad, Ann Ragnhild; Musial, Frauke; Stub, Trine. Prevalence, and health- and sociodemographic associations for visits to traditional and complementary medical providers in the seventh survey of the Tromsø study. BMC Complementary Medicine and Therapies 2019; Volum 19 (1).s 305 - .s doi: 10.1186/s12906-019-2707-1.

 • Stub, Trine; Quandt, Sara A.; Arcury, Thomas A.; Sandberg, Joanne C.; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter. Attitudes and knowledge about direct and indirect risks among conventional and complementary health care providers in cancer care. BMC Complementary and Alternative Medicine 2018; Volum 18 (44). ISSN 1472-6882.s doi: 10.1186/s12906-018-2106-z.

 • Stub, Trine; Quandt, Sara A.; Arcury, Thomas A.; Sandberg, Joanne C.; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter. Conventional and complementary cancer treatments: where do conventional and complementary providers seek information about these modalities?. BMC Health Services Research 2018; Volum 18 (854). ISSN 1472-6963.s 1 - 9.s doi: 10.1186/s12913-018-3674-9.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Knudsen-Baas, Olav; Udal, Anne Beate Helseth; Musial, Frauke. Self-reported effects of energy healing: A prospective observational study with pre-post design. Explore: The Journal of Science and Healing 2018; Volum 15 (2). ISSN 1550-8307.s 115 - 125.s doi: 10.1016/j.explore.2018.06.009..

 • Lu, Chun-Li; Lui, Xue-han; Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Liang, Shi-bing; Wang, Xiao; Bai, Xue; Norheim, Arne Johan; Musial, Frauke; Alræk, Terje; Fønnebø, Vinjar; Liu, Jianping. Complementary and alternative medicine for treatment of atopic eczema in children under 14 years old: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Complementary and Alternative Medicine 2018; Volum 18 (1). ISSN 1472-6882.s 1 - 15.s doi: 10.1186/s12906-018-2306-6.

 • Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine. "The prayer circles in the air": a qualitative study about traditional healer profiles and practice in Northern Norway.. International Journal of Circumpolar Health 2018; Volum 77. ISSN 1239-9736.s 1 - 14.s doi: 10.1080/22423982.2018.1476638.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Musial, Frauke; Fønnebø, Vinjar; Lillenes, Ola; Norheim, Arne Johan. Prevalence and reasons for intentional use of complementary and alternative medicine as an adjunct to future visits to a medical doctor for chronic disease. BMC Complementary and Alternative Medicine 2018; Volum Mar 27 (8(1)). ISSN 1472-6882.s doi: 10.1186/s12906-018-2179-8.

 • Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. ”We own the illness”: a qualitative study of networks in two communities with mixed ethnicity in Northern Norway. International Journal of Circumpolar Health 2018; Volum 77 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 13.s doi: 10.1080/22423982.2018.1438572.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Melhus, Marita; Broderstad, Ann Ragnhild. Prevalence and associations for use of a traditional medicine provider in the SAMINOR 1 Survey: a population-based study on Health and Living Conditions in Regions with Sami and Norwegian Populations. BMC Complementary and Alternative Medicine 2017; Volum 17 (1). ISSN 1472-6882.s doi: 10.1186/s12906-017-2037-0.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel. International Journal of Circumpolar Health 2017; Volum 76. ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2017.1398010.

 • Sandberg C, Joanne; Quandt A., Sara; Graham, Alan; Stub, Trine; Mora C, Dana; Arcury A, Thomas. Medical Pluralism in the Use of Sobadores among Mexican Immigrants to North Carolina. Journal of Immigrant and Minority Health 2017. ISSN 1557-1912.s 1 - 9.s doi: 10.1007/s10903-017-0660-y.

 • Stub, Trine; Quandt, Sara A.; Arcury, Thomas A.; Sandberg, Joanne C.; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter. Complementary and conventional providers in cancer care: experience of communication with patients and step to improve communication with other providers. BMC Complementary and Alternative Medicine 2017; Volum 17 (301). ISSN 1472-6882.s doi: 10.1186/s12906-017-1814-0.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Sirois, Fuschia; Stub, Trine; Hansen, Anne Helen. Prevalence and predictors of complementary and alternative medicine use among people with coronary heart disease or at risk for this in the sixth Tromsø study: a comparative analysis using protection motivation theory.. BMC Complementary and Alternative Medicine 2017; Volum 17 (1). ISSN 1472-6882.s doi: 10.1186/s12906-017-1817-x.

 • Stub, Trine; Foss, Nina; Liodden, Ingrid Elisabeth. "Placebo effect is probably what we refer to as patient healing power": A qualitative pilot study examining how Norwegian complementary therapists reflect on their practice. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/10037/11394 BMC Complementary and Alternative Medicine 2017; Volum 12 (1). ISSN 1472-6882.s doi: 10.1186/s12906-017-1770-8.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Musial, Frauke; Hamre, Harald Johan; Björkman, Lars; Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Alræk, Terje. Use of complementary and alternative medicine in patients with health complaints attributed to former dental amalgam fillings. BMC Complementary and Alternative Medicine 2016; Volum 16 (22). ISSN 1472-6882.s doi: 10.1186/s12906-016-0996-1.

 • Hervik, Jill Angela; Stub, Trine. Adverse effects of non-hormonal pharmacological interventions in breast cancer survivors, suffering from hot flashes. A systematic review and meta-analysis. Conclusion: The odds for experiencing adverse effects was significantly higher in patients randomized to high-dose non-hormonal drugs than those randomized to controls, including placebo, low-dose medication and acupuncture. These therapies should be considered as a potential treatment alternative.. Breast Cancer Research and Treatment 2016; Volum 160 (2). ISSN 0167-6806.s 223 - 236.s doi: 10.1007/s10549-016-4002.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Alræk, Terje; Stub, Trine; Hamre, Harald Johan; Björkman, Lars; Musial, Frauke. Health complaints attributed to dental amalgam: a retrospective survey exploring perceived health changes related to amalgam Removal. Open Dentistry Journal 2016; Volum 10. ISSN 1874-2106.s 739 - 751.s doi: 10.2174/1874210601610010739.

 • Quandt, Sara A.; Sandberg, Joanne C.; Graham, Alan; Mora, Dana C.; Stub, Trine; Arcury, Thomas A.. Mexican sobadores in North Carolina: manual therapy in a new settlement context. Journal of Immigrant and Minority Health 2016; Volum Published ahead of print. ISSN 1557-1912.s 1 - 10.s doi: 10.1007/s10903-016-0466-3.

 • Hervik, Jill Angelica; Stub, Trine. Adverse effects of non-hormonal pharmacological interventions in breast cancer survivors, suffering from hot flashes: A systematic review and meta-analysis. Breast Cancer Research and Treatment 2016; Volum 160 (2). ISSN 0167-6806.s 223 - 236.s doi: 10.1007/s10549-016-4002-x.

 • Stub, Trine; Quandt, Sara A.; Arcury, Thomas A; Sandberg, Joanne C.; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Musial, Frauke; Salamonsen, Anita. Perception of risk and communication among conventional and complementary health care providers involving cancer patients' use of complementary therapies: A literature review. BMC Complementary and Alternative Medicine 2016; Volum 16 (1). ISSN 1472-6882.s 1 - 14.s doi: 10.1186/s12906-016-1326-3.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Alræk, Terje; Liu, Jianping. Adverse effects of homeopathy, what do we know? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Medicine 2016; Volum 26. ISSN 0965-2299.s 146 - 163.s doi: 10.1016/j.ctim.2016.03.013.

 • Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Berntsen, Gro Karine Rosvold. "My cancer is not my deepest concern": life course disruption influencing patient pathways  and health care needs among persons living with  colorectal cancer. (Fulltekst: https://www.dovepress.com/ldquomy-cancer-is-not-my-deepest-concernrdquo-life-course-disruption-i-peer-reviewed-fulltext-article-PPA Patient Preference and Adherence 2016; Volum 10. ISSN 1177-889X.s 1591 - 1600.s doi: 10.2147/PPA.S108422.

 • Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Musial, Frauke. How to Handle Worsening of Condition during Treatment-Risk Assessment in Homeopathic Practice. Forschende Komplementärmedizin 2015; Volum 22 (1). ISSN 1661-4119.s 30 - 35.s doi: 10.1159/00377644.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Quandt, Sara A.; Arcury, Thomas A; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Berntsen, Gro Karine Rosvold. Mapping the risk perception and communication gap between different professionals of healthcare providers in cancer care: a cross-sectional protocol. BMJ Open 2015; Volum 5 (9). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2015-008236.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Alræk, Terje; Musial, Frauke; Steinsbekk, Aslak. Risk in homeopathy: Classification of adverse events and homeopathic aggravations - A cross sectional study among Norwegian homeopath patients. Complementary Therapies in Medicine 2015; Volum 23 (4). ISSN 0965-2299.s 535 - 543.s doi: 10.1016/j.ctim.2015.06.004.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Musial, Frauke; Hamberg, Katarina. Gender differences in prevalence and associations for use of CAM in a large population study. BMC Complementary and Alternative Medicine 2014; Volum 14:463 (463). ISSN 1472-6882.s doi: 10.1186/1472-6882-14-463..

 • Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Alræk, Terje. Is It Possible to Distinguish Homeopathic Aggravation from Adverse Effects? A Qualitative Study. Forschende Komplementärmedizin 2012; Volum 19 (1). ISSN 1021-7096.s 13 - 19.s doi: 10.1159/000335827.

 • Stub, Trine; Alræk, Terje; Salamonsen, Anita. The Red flag! risk assessment among medical homeopaths in Norway: a qualitative study. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012; Volum 12. ISSN 1472-6882.s doi: 10.1186/1472-6882-12-150.

 • Tapper, Suzanne; Stub, Trine. Case report: Acupuncture Treatment for Frozen Shoulder Resulting from Traumatic Injury. Australian Journal of Acupuncture & Chinese Medicine 2011; Volum 6 (2). ISSN 1833-9735.s 36 - 42.

 • Stub, Trine; Alræk, Terje; Liu, Jianping. Acupuncture treatment for depression - A systematic review and meta-analysis. European Journal of Integrative Medicine 2011 (3). ISSN 1876-3820.s 259 - 270.s doi: 10.1016/j.eujim.2011.09.003.

 • Stub, Trine. Kraniosakralterapi i kombinasjon med psykoterapi for alvorlig traumatiserte pasienter: En kvalitativ studie fra en poliklinikk i Norge. Naturterapeuten. Tidsskrift for naturmedisin 2020; Volum 26 (2).

 • Hervik, Jill Angela; Mjåland, Odd; Stub, Trine. Bør tverrfaglig behandling av smertetilstander inkludere akupunktur?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.20.0637.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter. Hva vet vi egentlig om alternative behandlere generelt og akupunktører spesielt, og deres behandling av pasienter med kreft?. deQI, Tidsskrift for norsk akupunktur forening 2020; Volum 1.s 10 - 11.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter. Hva vet vi egentlig om alternativ behandling ved kreft?. Dynamis 2020; Volum 2 (34). ISSN 0801-6046.s 21 - 22.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter. Hva vet vi egentlig om alternativ behandling ved kreft?. 2020.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter. Hva vet vi egentlig om alternativ behandling ved kreft?. Naturterapeuten. Tidsskrift for naturmedisin 2020; Volum 1.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter. Hva vet vi egentlig om alternativ behandling ved kreft?. (Fulltekst: https://nafkam.no/hva-vet-vi-egentlig-om-alternativ-behandling-ved-kreft 2020.

 • Stub, Trine. Forskeren forteller: Kraniosakralterapi i kombinasjon med psykoterapi for alvorlig traumatiserte pasienter. En kvalitativ studie fra en poliklinikk i Norge. 2020.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Broderstad, Ann Ragnhild; Musial, Frauke; Stub, Trine. Differences and similarities between users of traditional healing and other CAM modalities in the seventh survey of the Tromsø Study. ICCMR International conference in complementary medicine reseach 2019-05-07 - 2019-05-10 2019.

 • Stub, Trine. Alternativ behandling for atopisk eksem for barn under 14 år – En systematisk oversiktsstudie og metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier. Best Practice Dermatologi 2019; Volum 10 (35).

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Broderstad, Ann Ragnhild; Hansen, Anne Helen. USE OF TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE AMONG NORWEGIAN CANCER PATIENTS IN THE 7th TROMSØ STUDY. The 16th international conference of integrative oncology 2019-10-19 - 2019-10-21 2019.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Jong, Miek C.; Thomas A., Arcury; Sara, Quandt. How can we help parents of children with cancer to handle the pressure to try complementary and alternative medicine?. 16 th International Conference in Integrative Oncology 2019-10-19 - 2019-10-21 2019.

 • Stub, Trine; Quandt, Sara A.; Arcury, Thomas A; Sandberg, Joanne C.; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter. Conventional and complementary cancer treatment: where do conventional and complementary providers seek information about these modalities?. 14th International Congress on Complementary medicine Research ICCMR, 2019 2019-05-07 - 2019-05-10 2019.

 • Liu, Xue-Han; Lu, Chun-Li; Wang, Li-qiong; Shang, Ya-xi; Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Norheim, Arne Johan; Musial, Frauke; Alræk, Terje; Fønnebø, Vinjar; Liu, Jian-Ping. Beneficial Effect and safety of homeopathic therapy for upper respiratory tract infection in children: a systematic review. ICCMR International conference in complementary medicine reseach 2019-05-07 - 2019-05-10 2019.

 • Slettli Hansen, Christel; Stub, Trine. Vil hjelpe foreldre til kreftsyke barn med å håndtere pressom å prøve alternativ behandling. 2018.

 • Stub, Trine; Quandt, Sara A.; Arcury, Thomas A; Sandberg, Joanne C.; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter. Konvensjonell og alternativ kreftbehandling: Hvor søker konvensjonelle og alternative helsearbeidere informasjon om disse behandlingsformene?. Svensk forum for integrative cancer vård 2018-09-12 - 2018-09-14 2018.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Broderstad, Ann Ragnhild. Bruk av tradisjonell og komplementær medisin blant pasienter med kreft i Tromsø. Svenskt forum för integrativ cancervård 2018-09-13 - 2018-09-14 2018.

 • Stub, Trine. Journal Club: Chae Y, Lee Y-S, Enck P: How placebo needles differ from placebo pills? Front Psychiatry 2018;9:243.. Complementary Medicine Research 2018; Volum 25. ISSN 2504-2092.s 153 - 158.s doi: 10.1159/000490755.

 • Musial, Frauke; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hervik, Jill Angela; Stub, Trine. Er smertelindring fra akupunkturbehandling en placeboeffekt?. deQI, Tidsskrift for norsk akupunktur forening 2018; Volum 1.s 4 - 12.

 • Stub, Trine. Holdninger og kunnskap om direkte og indirekte risiko blant helsepersonell og alternativbehandlere i kreftomsorgen. Naturmedisin og naturterapi til hele folket 2018-05-14 - 2018-05-14 2018.

 • Musial, Frauke; Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Fønnebø, Vinjar; Alræk, Terje; Liu, Jian-Ping; Luedtke, Rainer. Forskning på alternativ behandling - Fra et minefelt til et spennende og utfordrende forskningsfelt. Naturterapeuten. Tidsskrift for naturmedisin 2018; Volum 1 (1).s 58 - 61.

 • de Graf, Toine; Stub, Trine. Uitdagingen in de communicatie tussen hulperleners. 2018.

 • Stub, Trine; Foss, Nina; Liodden, Ingrid Elisabeth. "Placebo effect is probably what we refer to as patient healing power": A qualitative pilot study examining how Norwegian complementary therapists reflect on their practice. International Congress for Integrative Medicine and Health Biennial 2018-05-08 - 2018-05-11 2018.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Knudsen-Baas, Olav; Anne, Udal; Musial, Frauke. Self-reported effects of energy healing: A prospective cohort pilot study in the practitioner’s office. International Congress on Integrative Medicine and health 2018-05-08 - 2018-05-11 2018.

 • Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. «Vi eier sykdommen» en kvalitativ studie om nettverket til pasienten. Faglig foredrag. Niejda, forening for samiske jenter og kvinner i hele Sábme 2018-03-03 - 2018.

 • Stub, Trine; Hanger, Mari Rian. Leger skeptiske til alternativ kreftbehandling. (https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/02/28/leger-skeptiske-til-alternativ-kreftbehandling/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3) 2018.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Kristoffersen, AE; Alræk, Terje; Liu, Jianping. Systematic review of adverse effects in homeopathy. World Congress Integrative medicine & health 2017. 10Th ECIM & 12 ICCMR Congress 2017-05-03 - 2017-05-05 2017.

 • Stub, Trine. Er det vanskelig å snakke om det? Et foredrag om språklige utfordringer når alternativ medisin og skolemedisin møtes.. Pasientsikkerhet og pasient/forbrukerorganisasjonenes rolle i utviklingen av alternativ behandling, SABORG 2017-02-16 - 2017-02-16 2017.

 • Stub, Trine. Et forskningsprosjekt om pasientsikkerhet og kreft. Kreftsykepleien 2017; Volum 1. ISSN 0804-0567.

 • Stub, Trine. Er placeboeffekten og pasientens selvhelbredende krefter det samme?. Naturterapeuten. Tidsskrift for naturmedisin 2017.

 • Wiesener, Solveig; Salamonsen, Anita; Stub, Trine; Fønnebø, Vinjar. The broken link! Combining conventional and complementary medicine in a safe health care delivery chain. BMC Complementary and Alternative Medicine 2017; Volum 17. ISSN 1472-6882.s 49 - 50.s doi: 10.1186/s12906-017-1782-4.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Sirois, Fuschia; Stub, Trine; Hansen, Anne Helen. Prevalence and associations for use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) among people diagnosed with, or at risk for Coronary Heart Disease (CHD) in the 6th Tromsø Study. World Congress Integrative Medicine & health 2017, 10th ECIM & 12th ICCMR Congress 2017-05-03 - 2017-05-05 2017.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice. Interviews with conventional health personnel.. International conference on patieng stories in context 2017-01-23 - 2017-01-24 2017.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel. World Congress integrative Medicine & Health 2017, WCIMH 2017 2017-05-03 - 2017-05-05 2017.

 • Wiesener, Solveig; Salamonsen, Anita; Stub, Trine; Fønnebø, Vinjar. The broken link - Combining conventional and complementary medicine in a safe health care delivery chain.. World Congress Integrative Medicine & Health 2017 2017-05-02 - 2017-05-05 2017.

 • Stub, Trine. Risiko forbundet med homeopatisk behandling: En tverrsnittstudie blant norske homeopat pasienter. Pasientsikkerhetskonferansen 2016-09-21 - 2016-09-22 2016.

 • Stub, Trine; Røe Mathisen, Johanne. Språkproblemer når alternative medisin og skolemedisin møtes. 2016.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Foss, Nina; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine. En kvalitativ studie av helsepersonell sin kunnskap om tradisjonell helbredelse (læsing). Forskningskonferansen 2016 2016-11-03 - 2016-11-03 2016.

 • Stub, Trine. Er det vanskelig å snakke om det? En litteraturstudie. Regional forskningskonferanse 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.

 • Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Alræk, Terje. Safety of treatment provided by homeopaths. 9th European Congress for Integrative medicine 2016-09-09 - 2016-09-11 2016.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Musial, Frauke; Hamre, Harald Johan; Björkman, Lars; Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Alræk, Terje. Use of complementary and alternative medicine in patients with health complaints attributed to former dental amalgam fillings. 9th European Congress For Integrative Medicine 2016-09-09 - 2016-09-11 2016.

 • Haukaa, Karine; Stub, Trine. Er det vanskelig å snakke om det? Et forskningsprosjekt om pasientsikkerhet og kreft. Onkonytt 2016; Volum 1 (14). ISSN 1503-7886.s 58 - 60.

 • Stub, Trine. Cancer and patient safety: Bridging the communication between health care providers in cancer care. (http://trine-stub.squarespace.com/the-study/) 2016.

 • Sandberg, Joanne C.; Quandt, Sara A.; Graham, Alan M.; Mora, Dana; Stub, Trine; Thomas A., Arcury. Use of sabadores and doctors by Mexican-born adults living in North Carolina to treat musculoskeletal and non-musculoskeletal conditions. American Public Health Association (APHA) 2016-10-29 - 2016-11-02 2016.

 • Stub, Trine. Er det vanskelig å snakke om det? Et foredrag om pasientsikkerhet og kreft. Lørdagsuniversitetet 2016-03-12 - 2016-03-12 2016.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita. Use of traditional folk medicine among cancer patients in Northern Norway. . 11th International Conference of the Society for Integrative Oncology 2015-11-14 - 2015-11-16 2015.

 • Stub, Trine. Hud i harmoni. 2015.

 • Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Berntsen, Gro Karine Rosvold. Understanding patient pathways and health care needs among persons living with colorectal cancer. Society for Integrative Oncology 12th International Conference 2015-11-14 - 2015-11-16 2015.

 • Stub, Trine. Pasientsikkerhet og homeopati. 2015.

 • Stub, Trine. Pasientsikkerhet ved behandling hos homeopat. Dynamis 2015; Volum 29 (1). ISSN 0801-6046.s 16 - 17.

 • Stub, Trine; Quandt, Sara A.; Arcury, Thomas A.; Sandberg, Joanne C.; Musial, Frauke; Salamonsen, Anita. Perception of risk and communication among conventional and complementary health care providers involving cancer patients' use of complementary therapies: A literature review. 12 th International Conference "Integrative Innovation," Society for Integrative Oncology 2015-11-14 - 2015-11-16 2015.

 • Stub, Trine. Risk in homeopathy: A cross sectional study among Norwegian homeopath patients. Homeopathy in a changing world 2015-09-25 - 2015-09-27 2015.

 • Stub, Trine. A Commentary - Effectively discussing complementary and alternative medicine in a conventional oncology setting: communication recommendations for clinicians by Schofield et. al.. Forschende Komplementärmedizin und klassische Naturheilkunde 2015; Volum 22 (000). ISSN 1424-7364.s doi: 10.1159/000434740.

 • Stub, Trine. A commentary - Trine Stub, Tromsø. Quality of reporting in systematic reviews of adverse events; systematic review by Zorzela L, et al. Forschende Komplementärmedizin und klassische Naturheilkunde 2014; Volum 21 (1). ISSN 1424-7364.s 54 - 55.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Berntsen, Gro Karine Rosvold. Development of a survey and a web tool to bridge the communication gap between different professionals of health care providers and patients in cancer care. SIO 11th International Conference of the Society for Integrative Oncology, Personalized Integrative Oncology: Targeted Approaches for Optimal Outcomes, 2014-10-25 - 2014-10-28 2014.

 • Stub, Trine. Pasientjournal som forskningsverktøy. Seminar om forskningstilgjengelig journal 2014-11-10 - 2014-11-10 2014.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Alræk, Terje; Musial, Frauke; Steinsbekk, Aslak. Risk in homeopathy - A Survey among Norwegian Homeopath Patients. AIHM conference: Science and Connection: A New Era of Integrative Health and Medicine 2014-10-26 - 2014-10-30 2014.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Alræk, Terje; Aslak, Steinsbekk; Musial, Frauke; Steinsbekk, Aslak. Risk in Homeopathy - A survey among Norwegian Homeopath Patients. AHMA conference:Connection & Collaboration: Innovations in Patient-Centered Care 2014-09-18 - 2014-09-21 2014.

 • Stub, Trine. Risk in Homeopathy: Classification of Adverse Effects and Homeopathic Aggravations-A Cross Sectional Study Among Norwegian Homeopath Patients. International research congress in integrative medicine and health 2014-05-13 - 2014-05-16 2014.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Alræk, Terje; Steinsbekk, Aslak. Risk in Homeopathy:Classification of Adverse Effects and Homeopathic Aggravations-A Cross Sectional Study Among Norwegian Homeopath Patients. European Journal of Integrative Medicine 2014; Volum 20 (5). ISSN 1876-3820.

 • Stub, Trine. Safety of treatment provided by homeopaths; Homeopathic aggravations, adverse effects and risk assessment. Nordisk Homeopathisk Forskningssymposium 2013-10-12 - 2013-10-13 2013.

 • Dale, Kurt Inge; Stub, Trine. Forskningsmidler til alternativ kreftbehandling. Helsemyndighetene vil finne ut om alternativ behandling hjelper kreftsyke. Helse Nord bevilger derfor tre millioner kroner til et forskningsprosjekt. (http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/dkte99122013/20-12-2013#t=34m55s) (Sammendrag: http://www.nrk.no/telemark/1.11430854) 2013.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Alræk, Terje. Adverse Effect of Homeopathy - What do we know? A Systematic Review. The Integrative Medicine and Health Conference in Portland (ISCMR) 2012-05-16 - 2012-05-18 2012.

 • Stub, Trine. Et forskningsprosjekt om homeopati og sikkerhet. Møte i fagrådet til NAFKAM 2012-11-09 - 2012-11-09 2012.

 • Stub, Trine; Alræk, Terje; Salamonsen, Anita. The Red Flag!. 5th European Congress for Integrative Medicine 2012-09-21 - 2012-09-22 2012.

 • Stub, Trine; Alræk, Terje; Salamonsen, Anita. The Red Flag! Risk assessment among medical homeopaths in Norway. European Journal of Integrative Medicine 2012; Volum 4. ISSN 1876-3820.s 94 - 94.s doi: 10.1016/j.eujim.2012.07.694.

 • Stub, Trine. Presentasjon av en oversiktsstudie og fokusgruppeintervju med homeopater. Norske homeopaters landsforbund - forsknings workshop 2012-04-10 - 2012-04-10 2012.

 • Stub, Trine. Homeopati og sikkerhet. Dynamis 2011; Volum 1 (1). ISSN 0801-6046.

 • Kiil, Mona Anita; Slettli Hansen, Christel; Salamonsen, Anita; Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Berntsen, Gro; Emaus, Nina; Musial, Frauke; Grimsgaard, Sameline. Kvinnene leder an i forskning på alternativ behandling. (Fulltekst: http://nifab.no/aktuelt/nifab/kvinnene_leder_an_i_forskning_paa_alternativ_behandling 2011.

 • Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Alræk, Terje. Is it possible to distinguish initial homeopathic aggravations from adverse effects?. 4th European Congress for Integrative medicine 2011-10-07 - 2011-10-09 2011.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Alræk, Terje. Adverse effects and Homeopathic Aggravations - A Summary of Evidence. 4th European Congress for Integrative Medicine 2011-10-07 - 2011-10-09 2011.

 • Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Alræk, Terje. Et forskningsprosjekt om homeopati og sikkerhet. Forskningsdagene 2011 2011-09-27 - 2011-09-27 2011.

 • Stub, Trine. Homeopati og bivirkninger. Nordlys 2010 (300). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Stub, Trine; Liu, Jianping. Acupuncture Treatment for Depression -An Overview of Systematic Reviews. 2009.

 • Stub, Trine. Acupuncture Research from Experience to Evidence. deQI, Tidsskrift for norsk akupunktur forening 2008; Volum 3.

 • Stub, Trine. Chronic Fatigue Syndrome. Videreutdanningskurr for medlemmene av Akupunkturforeningen NAFO 2008-03-09 - 2008-03-09 2008.

 • Stub, Trine. Betraktinger om Masterstudiet i Sydney. deQI, Tidsskrift for norsk akupunktur forening 2007; Volum 1.

 • Stub, Trine. Osteoarthritis of the knee. deQI, Tidsskrift for norsk akupunktur forening 2007; Volum 3.

 • Stub, Trine. Chronic Fatigue Syndrome. deQI, Tidsskrift for norsk akupunktur forening 2007; Volum 2.

 • Stub, Trine. Case Study: Parkinson. deQI, Tidsskrift for norsk akupunktur forening 2006; Volum 1.

 • Stub, Trine. Multiple Sclerosis. deQI, Tidsskrift for norsk akupunktur forening 2006; Volum 3.

 • Stub, Trine. Kraniosakralterapi i kombinasjon med psykoterapi for alvorlig traumatiserte pasienter: En kvalitativ studie fra en poliklinikk i Norge. Naturterapeuten. Tidsskrift for naturmedisin 2020; Volum 26 (2).

 • Hervik, Jill Angela; Mjåland, Odd; Stub, Trine. Bør tverrfaglig behandling av smertetilstander inkludere akupunktur?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.20.0637.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter. Hva vet vi egentlig om alternative behandlere generelt og akupunktører spesielt, og deres behandling av pasienter med kreft?. deQI, Tidsskrift for norsk akupunktur forening 2020; Volum 1.s 10 - 11.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter. Hva vet vi egentlig om alternativ behandling ved kreft?. Dynamis 2020; Volum 2 (34). ISSN 0801-6046.s 21 - 22.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter. Hva vet vi egentlig om alternativ behandling ved kreft?. 2020.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter. Hva vet vi egentlig om alternativ behandling ved kreft?. Naturterapeuten. Tidsskrift for naturmedisin 2020; Volum 1.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter. Hva vet vi egentlig om alternativ behandling ved kreft?. (Fulltekst: https://nafkam.no/hva-vet-vi-egentlig-om-alternativ-behandling-ved-kreft 2020.

 • Stub, Trine. Forskeren forteller: Kraniosakralterapi i kombinasjon med psykoterapi for alvorlig traumatiserte pasienter. En kvalitativ studie fra en poliklinikk i Norge. 2020.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Broderstad, Ann Ragnhild; Musial, Frauke; Stub, Trine. Differences and similarities between users of traditional healing and other CAM modalities in the seventh survey of the Tromsø Study. ICCMR International conference in complementary medicine reseach 2019-05-07 - 2019-05-10 2019.

 • Stub, Trine. Alternativ behandling for atopisk eksem for barn under 14 år – En systematisk oversiktsstudie og metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier. Best Practice Dermatologi 2019; Volum 10 (35).

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Broderstad, Ann Ragnhild; Hansen, Anne Helen. USE OF TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE AMONG NORWEGIAN CANCER PATIENTS IN THE 7th TROMSØ STUDY. The 16th international conference of integrative oncology 2019-10-19 - 2019-10-21 2019.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Jong, Miek C.; Thomas A., Arcury; Sara, Quandt. How can we help parents of children with cancer to handle the pressure to try complementary and alternative medicine?. 16 th International Conference in Integrative Oncology 2019-10-19 - 2019-10-21 2019.

 • Stub, Trine; Quandt, Sara A.; Arcury, Thomas A; Sandberg, Joanne C.; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter. Conventional and complementary cancer treatment: where do conventional and complementary providers seek information about these modalities?. 14th International Congress on Complementary medicine Research ICCMR, 2019 2019-05-07 - 2019-05-10 2019.

 • Liu, Xue-Han; Lu, Chun-Li; Wang, Li-qiong; Shang, Ya-xi; Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Norheim, Arne Johan; Musial, Frauke; Alræk, Terje; Fønnebø, Vinjar; Liu, Jian-Ping. Beneficial Effect and safety of homeopathic therapy for upper respiratory tract infection in children: a systematic review. ICCMR International conference in complementary medicine reseach 2019-05-07 - 2019-05-10 2019.

 • Slettli Hansen, Christel; Stub, Trine. Vil hjelpe foreldre til kreftsyke barn med å håndtere pressom å prøve alternativ behandling. 2018.

 • Stub, Trine; Quandt, Sara A.; Arcury, Thomas A; Sandberg, Joanne C.; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter. Konvensjonell og alternativ kreftbehandling: Hvor søker konvensjonelle og alternative helsearbeidere informasjon om disse behandlingsformene?. Svensk forum for integrative cancer vård 2018-09-12 - 2018-09-14 2018.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Broderstad, Ann Ragnhild. Bruk av tradisjonell og komplementær medisin blant pasienter med kreft i Tromsø. Svenskt forum för integrativ cancervård 2018-09-13 - 2018-09-14 2018.

 • Stub, Trine. Journal Club: Chae Y, Lee Y-S, Enck P: How placebo needles differ from placebo pills? Front Psychiatry 2018;9:243.. Complementary Medicine Research 2018; Volum 25. ISSN 2504-2092.s 153 - 158.s doi: 10.1159/000490755.

 • Musial, Frauke; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hervik, Jill Angela; Stub, Trine. Er smertelindring fra akupunkturbehandling en placeboeffekt?. deQI, Tidsskrift for norsk akupunktur forening 2018; Volum 1.s 4 - 12.

 • Stub, Trine. Holdninger og kunnskap om direkte og indirekte risiko blant helsepersonell og alternativbehandlere i kreftomsorgen. Naturmedisin og naturterapi til hele folket 2018-05-14 - 2018-05-14 2018.

 • Musial, Frauke; Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Fønnebø, Vinjar; Alræk, Terje; Liu, Jian-Ping; Luedtke, Rainer. Forskning på alternativ behandling - Fra et minefelt til et spennende og utfordrende forskningsfelt. Naturterapeuten. Tidsskrift for naturmedisin 2018; Volum 1 (1).s 58 - 61.

 • de Graf, Toine; Stub, Trine. Uitdagingen in de communicatie tussen hulperleners. 2018.

 • Stub, Trine; Foss, Nina; Liodden, Ingrid Elisabeth. "Placebo effect is probably what we refer to as patient healing power": A qualitative pilot study examining how Norwegian complementary therapists reflect on their practice. International Congress for Integrative Medicine and Health Biennial 2018-05-08 - 2018-05-11 2018.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Knudsen-Baas, Olav; Anne, Udal; Musial, Frauke. Self-reported effects of energy healing: A prospective cohort pilot study in the practitioner’s office. International Congress on Integrative Medicine and health 2018-05-08 - 2018-05-11 2018.

 • Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. «Vi eier sykdommen» en kvalitativ studie om nettverket til pasienten. Faglig foredrag. Niejda, forening for samiske jenter og kvinner i hele Sábme 2018-03-03 - 2018.

 • Stub, Trine; Hanger, Mari Rian. Leger skeptiske til alternativ kreftbehandling. (https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/02/28/leger-skeptiske-til-alternativ-kreftbehandling/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3) 2018.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Kristoffersen, AE; Alræk, Terje; Liu, Jianping. Systematic review of adverse effects in homeopathy. World Congress Integrative medicine & health 2017. 10Th ECIM & 12 ICCMR Congress 2017-05-03 - 2017-05-05 2017.

 • Stub, Trine. Er det vanskelig å snakke om det? Et foredrag om språklige utfordringer når alternativ medisin og skolemedisin møtes.. Pasientsikkerhet og pasient/forbrukerorganisasjonenes rolle i utviklingen av alternativ behandling, SABORG 2017-02-16 - 2017-02-16 2017.

 • Stub, Trine. Et forskningsprosjekt om pasientsikkerhet og kreft. Kreftsykepleien 2017; Volum 1. ISSN 0804-0567.

 • Stub, Trine. Er placeboeffekten og pasientens selvhelbredende krefter det samme?. Naturterapeuten. Tidsskrift for naturmedisin 2017.

 • Wiesener, Solveig; Salamonsen, Anita; Stub, Trine; Fønnebø, Vinjar. The broken link! Combining conventional and complementary medicine in a safe health care delivery chain. BMC Complementary and Alternative Medicine 2017; Volum 17. ISSN 1472-6882.s 49 - 50.s doi: 10.1186/s12906-017-1782-4.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Sirois, Fuschia; Stub, Trine; Hansen, Anne Helen. Prevalence and associations for use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) among people diagnosed with, or at risk for Coronary Heart Disease (CHD) in the 6th Tromsø Study. World Congress Integrative Medicine & health 2017, 10th ECIM & 12th ICCMR Congress 2017-05-03 - 2017-05-05 2017.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice. Interviews with conventional health personnel.. International conference on patieng stories in context 2017-01-23 - 2017-01-24 2017.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel. World Congress integrative Medicine & Health 2017, WCIMH 2017 2017-05-03 - 2017-05-05 2017.

 • Wiesener, Solveig; Salamonsen, Anita; Stub, Trine; Fønnebø, Vinjar. The broken link - Combining conventional and complementary medicine in a safe health care delivery chain.. World Congress Integrative Medicine & Health 2017 2017-05-02 - 2017-05-05 2017.

 • Stub, Trine. Risiko forbundet med homeopatisk behandling: En tverrsnittstudie blant norske homeopat pasienter. Pasientsikkerhetskonferansen 2016-09-21 - 2016-09-22 2016.

 • Stub, Trine; Røe Mathisen, Johanne. Språkproblemer når alternative medisin og skolemedisin møtes. 2016.

 • Larsen, Anette Iren Langås; Foss, Nina; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine. En kvalitativ studie av helsepersonell sin kunnskap om tradisjonell helbredelse (læsing). Forskningskonferansen 2016 2016-11-03 - 2016-11-03 2016.

 • Stub, Trine. Er det vanskelig å snakke om det? En litteraturstudie. Regional forskningskonferanse 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.

 • Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Alræk, Terje. Safety of treatment provided by homeopaths. 9th European Congress for Integrative medicine 2016-09-09 - 2016-09-11 2016.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Musial, Frauke; Hamre, Harald Johan; Björkman, Lars; Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Alræk, Terje. Use of complementary and alternative medicine in patients with health complaints attributed to former dental amalgam fillings. 9th European Congress For Integrative Medicine 2016-09-09 - 2016-09-11 2016.

 • Haukaa, Karine; Stub, Trine. Er det vanskelig å snakke om det? Et forskningsprosjekt om pasientsikkerhet og kreft. Onkonytt 2016; Volum 1 (14). ISSN 1503-7886.s 58 - 60.

 • Stub, Trine. Cancer and patient safety: Bridging the communication between health care providers in cancer care. (http://trine-stub.squarespace.com/the-study/) 2016.

 • Sandberg, Joanne C.; Quandt, Sara A.; Graham, Alan M.; Mora, Dana; Stub, Trine; Thomas A., Arcury. Use of sabadores and doctors by Mexican-born adults living in North Carolina to treat musculoskeletal and non-musculoskeletal conditions. American Public Health Association (APHA) 2016-10-29 - 2016-11-02 2016.

 • Stub, Trine. Er det vanskelig å snakke om det? Et foredrag om pasientsikkerhet og kreft. Lørdagsuniversitetet 2016-03-12 - 2016-03-12 2016.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita. Use of traditional folk medicine among cancer patients in Northern Norway. . 11th International Conference of the Society for Integrative Oncology 2015-11-14 - 2015-11-16 2015.

 • Stub, Trine. Hud i harmoni. 2015.

 • Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Berntsen, Gro Karine Rosvold. Understanding patient pathways and health care needs among persons living with colorectal cancer. Society for Integrative Oncology 12th International Conference 2015-11-14 - 2015-11-16 2015.

 • Stub, Trine. Pasientsikkerhet og homeopati. 2015.

 • Stub, Trine. Pasientsikkerhet ved behandling hos homeopat. Dynamis 2015; Volum 29 (1). ISSN 0801-6046.s 16 - 17.

 • Stub, Trine; Quandt, Sara A.; Arcury, Thomas A.; Sandberg, Joanne C.; Musial, Frauke; Salamonsen, Anita. Perception of risk and communication among conventional and complementary health care providers involving cancer patients' use of complementary therapies: A literature review. 12 th International Conference "Integrative Innovation," Society for Integrative Oncology 2015-11-14 - 2015-11-16 2015.

 • Stub, Trine. Risk in homeopathy: A cross sectional study among Norwegian homeopath patients. Homeopathy in a changing world 2015-09-25 - 2015-09-27 2015.

 • Stub, Trine. A Commentary - Effectively discussing complementary and alternative medicine in a conventional oncology setting: communication recommendations for clinicians by Schofield et. al.. Forschende Komplementärmedizin und klassische Naturheilkunde 2015; Volum 22 (000). ISSN 1424-7364.s doi: 10.1159/000434740.

 • Stub, Trine. A commentary - Trine Stub, Tromsø. Quality of reporting in systematic reviews of adverse events; systematic review by Zorzela L, et al. Forschende Komplementärmedizin und klassische Naturheilkunde 2014; Volum 21 (1). ISSN 1424-7364.s 54 - 55.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Berntsen, Gro Karine Rosvold. Development of a survey and a web tool to bridge the communication gap between different professionals of health care providers and patients in cancer care. SIO 11th International Conference of the Society for Integrative Oncology, Personalized Integrative Oncology: Targeted Approaches for Optimal Outcomes, 2014-10-25 - 2014-10-28 2014.

 • Stub, Trine. Pasientjournal som forskningsverktøy. Seminar om forskningstilgjengelig journal 2014-11-10 - 2014-11-10 2014.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Alræk, Terje; Musial, Frauke; Steinsbekk, Aslak. Risk in homeopathy - A Survey among Norwegian Homeopath Patients. AIHM conference: Science and Connection: A New Era of Integrative Health and Medicine 2014-10-26 - 2014-10-30 2014.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Alræk, Terje; Aslak, Steinsbekk; Musial, Frauke; Steinsbekk, Aslak. Risk in Homeopathy - A survey among Norwegian Homeopath Patients. AHMA conference:Connection & Collaboration: Innovations in Patient-Centered Care 2014-09-18 - 2014-09-21 2014.

 • Stub, Trine. Risk in Homeopathy: Classification of Adverse Effects and Homeopathic Aggravations-A Cross Sectional Study Among Norwegian Homeopath Patients. International research congress in integrative medicine and health 2014-05-13 - 2014-05-16 2014.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Alræk, Terje; Steinsbekk, Aslak. Risk in Homeopathy:Classification of Adverse Effects and Homeopathic Aggravations-A Cross Sectional Study Among Norwegian Homeopath Patients. European Journal of Integrative Medicine 2014; Volum 20 (5). ISSN 1876-3820.

 • Stub, Trine. Safety of treatment provided by homeopaths; Homeopathic aggravations, adverse effects and risk assessment. Nordisk Homeopathisk Forskningssymposium 2013-10-12 - 2013-10-13 2013.

 • Dale, Kurt Inge; Stub, Trine. Forskningsmidler til alternativ kreftbehandling. Helsemyndighetene vil finne ut om alternativ behandling hjelper kreftsyke. Helse Nord bevilger derfor tre millioner kroner til et forskningsprosjekt. (http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/dkte99122013/20-12-2013#t=34m55s) (Sammendrag: http://www.nrk.no/telemark/1.11430854) 2013.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Alræk, Terje. Adverse Effect of Homeopathy - What do we know? A Systematic Review. The Integrative Medicine and Health Conference in Portland (ISCMR) 2012-05-16 - 2012-05-18 2012.

 • Stub, Trine. Et forskningsprosjekt om homeopati og sikkerhet. Møte i fagrådet til NAFKAM 2012-11-09 - 2012-11-09 2012.

 • Stub, Trine; Alræk, Terje; Salamonsen, Anita. The Red Flag!. 5th European Congress for Integrative Medicine 2012-09-21 - 2012-09-22 2012.

 • Stub, Trine; Alræk, Terje; Salamonsen, Anita. The Red Flag! Risk assessment among medical homeopaths in Norway. European Journal of Integrative Medicine 2012; Volum 4. ISSN 1876-3820.s 94 - 94.s doi: 10.1016/j.eujim.2012.07.694.

 • Stub, Trine. Presentasjon av en oversiktsstudie og fokusgruppeintervju med homeopater. Norske homeopaters landsforbund - forsknings workshop 2012-04-10 - 2012-04-10 2012.

 • Stub, Trine. Homeopati og sikkerhet. Dynamis 2011; Volum 1 (1). ISSN 0801-6046.

 • Kiil, Mona Anita; Slettli Hansen, Christel; Salamonsen, Anita; Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Berntsen, Gro; Emaus, Nina; Musial, Frauke; Grimsgaard, Sameline. Kvinnene leder an i forskning på alternativ behandling. (Fulltekst: http://nifab.no/aktuelt/nifab/kvinnene_leder_an_i_forskning_paa_alternativ_behandling 2011.

 • Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Alræk, Terje. Is it possible to distinguish initial homeopathic aggravations from adverse effects?. 4th European Congress for Integrative medicine 2011-10-07 - 2011-10-09 2011.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Alræk, Terje. Adverse effects and Homeopathic Aggravations - A Summary of Evidence. 4th European Congress for Integrative Medicine 2011-10-07 - 2011-10-09 2011.

 • Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Alræk, Terje. Et forskningsprosjekt om homeopati og sikkerhet. Forskningsdagene 2011 2011-09-27 - 2011-09-27 2011.

 • Stub, Trine. Homeopati og bivirkninger. Nordlys 2010 (300). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Stub, Trine; Liu, Jianping. Acupuncture Treatment for Depression -An Overview of Systematic Reviews. 2009.

 • Stub, Trine. Acupuncture Research from Experience to Evidence. deQI, Tidsskrift for norsk akupunktur forening 2008; Volum 3.

 • Stub, Trine. Chronic Fatigue Syndrome. Videreutdanningskurr for medlemmene av Akupunkturforeningen NAFO 2008-03-09 - 2008-03-09 2008.

 • Stub, Trine. Betraktinger om Masterstudiet i Sydney. deQI, Tidsskrift for norsk akupunktur forening 2007; Volum 1.

 • Stub, Trine. Osteoarthritis of the knee. deQI, Tidsskrift for norsk akupunktur forening 2007; Volum 3.

 • Stub, Trine. Chronic Fatigue Syndrome. deQI, Tidsskrift for norsk akupunktur forening 2007; Volum 2.

 • Stub, Trine. Case Study: Parkinson. deQI, Tidsskrift for norsk akupunktur forening 2006; Volum 1.

 • Stub, Trine. Multiple Sclerosis. deQI, Tidsskrift for norsk akupunktur forening 2006; Volum 3.

 • [Loading...]