Frank Otto Olsen
Frank Otto Olsen
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk frank.o.olsen@uit.no 77646530 48224914 Tromsø ILP Lærerutdanning 3.052

Olsen, Frank Otto


Arbeidstittel

Praksiskonsulent for spesialpedagogikk og logopedi. Merkantil/administrativ konsulent for all praksis, campus Tromsø.

Stillingsbeskrivelse

Praksiskonsulent for:

  • Mastergradsprogrammene i spesialpedagogikk og logopedi
  • Ansvar for attestasjon av økonomi for all praksis ved ILP (campus Tromsø)
  • Ansvar for oppfølging av politiattester for all praksis ved ILP (campus Tromsø)


Ved spørsmål om studieadministrative forhold som ikke er tilknyttet praksis, kontaktes studiekonsulent for programmet der studenten tilhører.

 


  • Brox, Ellen; Buanes, Arild; Holst, Bernt; Søreng, Siri Ulfsdatter; Finnseth, Asgeir; Skog, Knut; Olsen, Frank Otto. Geodataforvaltning i offentlig sektor. Forprosjektrapport.. 2003.
  • Se alle arbeider i CRIStin →
    ILP Lærerutdanning 3.052