#
#
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk jan.hoper@uit.no 77646666 Tromsø ILP 3.025

Höper, Jan


Arbeidstittel

Førstelektor naturfag

Stillingsbeskrivelse

 • Undervisning i biologi, kjemi og geologi for studenter i Master i lærerutdanning 5.-10. trinn
 • Naturfagansvarlig byggeprosess

 FoU-Prosjekter:

 • Medlem i ressursgruppa for talentsenteret ved Nordnorsk Vitensenter

 • Höper, Jan. Has the time come to use near-infrared spectroscopy in your science classroom?. School Science Review 2020 (376). ISSN 0036-6811.s 60 - 66.
 • Remmen, Kari Beate; Jegstad, Kirsti Marie; Höper, Jan. Preservice teachers’ reflections on outdoor science activities following an outdoor chemistry unit. Journal of Science Teacher Education 2020. ISSN 1046-560X.s 1 - 20.s doi: 10.1080/1046560X.2020.1847967.
 • Höper, Jan; Køller, Hans-Georg. Outdoor chemistry in teacher education – a case study about finding carbohydrates in nature. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education 2018. ISSN 2323-7104.s doi: 10.31129/LUMAT.6.2.314.
 • Popov, Oleg; Höper, Jan. Exploring outdoor science in teacher education from a comparative Scandinavian perspective. Conexão Ciência 2017; Volum 12 (2). ISSN 1980-7058.s 125 - 130.
 • Höper, Jan; Janssen, Mareike; Spitzer, Philipp. Chemie und Natur - ein Gegensatz für Lehramtsstudierende?. (fulltekst) 2017 ISBN 978-3936533-94-1.s 277 - 288.
 • Höper, Jan. Towards integrated science education by using mobile technologies outdoors. 2020 ISBN 978-3-96182-079-5.s 55 - 74.
 • Höper, Jan. Case-based Health and Safety Education. ASE annual conference 2019 (data) 2019-01-10 - 2019.
 • Jegstad, Kirsti Marie; Höper, Jan; Remmen, Kari Beate. The outdoors as a setting for learning chemistry in teacher education. European Science Education Research Association Conference 2019-08-26 - 2019-08-30 2019.
 • Jegstad, Kirsti Marie; Höper, Jan; Remmen, Kari Beate. The outdoors as a setting for talking chemistry in teacher education. ATEE Winter Conference “Science and Mathematics Education in the 21st century” 2019-04-15 - 2019-04-17 2019.
 • Höper, Jan. Towards integrated science education by using mobile techniques outdoors - Experiences from chemistry education above the polar circle. Cultural appropiation of spaces and things 2019-10-28 - 2019-10-30 2019.
 • Höper, Jan. Naturwissenschaften in Deutschland - Naturfag i Tyskland. Tyskdag for Tysk-elever 2019-06-04 - 2019-06-05 2019.
 • Höper, Jan. Den mobile kjemikeren i kjøkkenhagen – Nye metoder for å påvise næringsstoffer i matvarer. Nordnorsk skolehagekurs for lærere 2018-03-09 - 2018.
 • Höper, Jan. Uteundervisning i kjemi ved NTNU. PPU4626 Fagdidaktikk 1 - kjemi og Workshop for lærere og lærerutdannere 2018-10-18 - 2018-10-19 2018.
 • Höper, Jan. Ta naturfag ut av laben. Regionsamling Lektor 2 Finnmark, Troms og Nordland 2017-03-22 - 2017-03-23 2017.
 • Höper, Jan. Kjemiundervisning ute? «Den mobile kjemikeren» utforsker stoffer og prosesser i nærområdet.. Hell-Seminaret for Lærerutdannere i Naturfag 2017-11-15 - 2017-11-17 2017.
 • Höper, Jan. Natural experiments: taking the lab outdoors. Science in School 2017; Volum 42. ISSN 1818-0353.s 42 - 48.
 • Höper, Jan. Den mobile kjemikeren - digitale skattejakt. Innovasjonscamp med vekt på Profesjonsfaglig digital kompetanse 2017-03-16 - 2017-03-17 2017.
 • Höper, Jan. Den mobile kjemikeren. Nettverkssamling for lærerutdannere 2017-03-14 - 2017-03-15 2017.
 • Höper, Jan. Kvalfeber - et interaktivt undervisningsopplegg om våre største pattedyr. Museumspedagogisk påskeseminar 2016 2016-03-14 - 2016.
 • Höper, Jan. Realfagsundervisning i vinteruterommet. Realfagskonferansen 2016 2016-11-30 - 2016.
 • Höper, Jan. Datalogging BYOD. Naturfag 2015 (2). ISSN 1504-4564.s 119 - 121.
 • Höper, Jan; Nylund, Per helge. The SMARTPATH – how to make a discovery walk with limited resources?. MID magasin 2015; Volum 33. ISSN 1904-1721.s 24 - 25.
 • Höper, Jan. Scientix - Styrkedråper på nettet. Museumsped. fagdag 2014 2014-04-07 - 2014.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  - IKT i Naturfagundervisningen, bruk av mobile enheter

  - Museer som utvidet læringsrom i lærerutdanningen

  - Naturen i nærmiljøet som læringsarena

  - Fugler i undervisningen

  Undervisning

  LER-1304, LRU-3501; Masterveiledning


  CV

  2002-2004 Lektor (bio/kjemi 7. trinn- VG3) Gymnasium Athenaeum Stade (Tyskland); Staatsexamen II

  2004-2008 Lektor (bio/kjemi/naturfag 5. trinn- VG3) Burckhardt-Gymnasium Lübeck (Tyskland); Fagleder biologi

  2007-2008 Rådgiver opplæring for bærekraftig utvikling, Lübeck kommune (Tyskland)

  2008-2009 Lektor (bio/kjemi/naturfag 5. trinn- VG3) Scuola Germanica di Roma (Italia); Fagleder biologi

  2009-2010 Pappapermisjon

  2010-2011 Lærervikar i Pedagogisk Vikarsentral

  2010-2016 Museumslærer ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

  2012-2014 Pedagogisk rådgiver ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT

  2013-2014 Scientix ambassadør for Norge http://www.scientix.eu

  2015-d.d. Universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning, HSL-fakultetet, UiT