Personkort bilde

Tone Seppola-Edvardsen

Forsker/post doktor, medisinsk antropolog Arbeidshelse, forskningsgruppe
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Forsker i prosjektet "HelseIArbeid - et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltakelse? Del 2, kvalitativ del"

 • Seppola-Edvardsen, Tone; Risør, Mette Bech. Ignoring symptoms: The process of normalising sensory experiences after cancer. Anthropology in Action 2017; Volum 24 (1). ISSN 0967-201X.s 34 - 40.s doi: 10.3167/aia.2017.240106.

 • Seppola-Edvardsen, Tone; Andersen, Rikke Sand; Risør, Mette Bech. Sharing or not sharing? Balancing uncertainties after cancer in urban Norway. Health, Risk and Society 2016; Volum 18 (7-8). ISSN 1369-8575.s 367 - 384.s doi: 10.1080/13698575.2016.1262943.

 • Seppola-Edvardsen, Tone; Risør, Mette Bech. Kreftpasienter etter endt behandling - hvordan forstå og håndtere kroppslige sensasjoner og symptomer?. Faglig møte 2020-02-17 - 2020-02-17 2020.

 • Seppola-Edvardsen, Tone. HelseIArbeid - Hva tenker de ansatte?. Digital konferanse - Universitetet og NAV - samarbeid om praksisnær kunnskap 2020-11-26 - 2020-11-26 2020.

 • Seppola-Edvardsen, Tone. Å leve etter kreft. Årsmøte/samling i Lymfekreftforeningen Nord-Norge 2019-03-23 - 2019-03-23 2019.

 • Seppola-Edvardsen, Tone. Helse som kunnskap, verdier og makt. Årskonferansen i norsk antropologisk forening 2018 2018-05-04 - 2018-05-06 2018.

 • Terjesen, Christoffer; Seppola-Edvardsen, Tone; Höper, Anje Christina; Fleten, Nils. HelseIArbeid – et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltakelse? Analyse av virkning, kostnader og effekt av forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen.. Nordic Conference in Work & Rehabilitation 2018 2018-09-01 - 2018-09-03 2018.

 • Seppola-Edvardsen, Tone. Redsel for sykdom. Om tolking av kroppslige fornemmelser.. Årsmøtet i NORILCO 2017-09-24 - 2017-09-24 2017.

 • Seppola-Edvardsen, Tone. 1)Redselen for tilbakefall og utfordringene med å tolke kroppslige fornemmelser etter kreft? 2) Hvem deler man hva med? Om å håndtere usikkerhet etter kreft, slik at den ikke forstyrrer hverdagsliv og sosiale relasjoner. 3) Litt om kontakten med helsevesenet, spesielt «fastlegen». Tre presentasjoner på Kreftforeningens vårmøte.. Kreftforeningens vårmøte mai 2017 2017-05-23 - 2017-05-23 2017.

 • Seppola-Edvardsen, Tone. Silencing sensations after cancer. 2017 Biennial conference of the EASA Medical Anthropology Network 2017-07-05 - 2017-07-07 2017.

 • Seppola-Edvardsen, Tone. Ignoring symptoms – the process of normalizing sensory experiences after cancer. Capri 2015-05-20 - 2015-05-22 2015.

 • Seppola-Edvardsen, Tone; Risør, Mette Bech. Kreftpasienter etter endt behandling - hvordan forstå og håndtere kroppslige sensasjoner og symptomer?. Faglig møte 2020-02-17 - 2020-02-17 2020.

 • Seppola-Edvardsen, Tone. HelseIArbeid - Hva tenker de ansatte?. Digital konferanse - Universitetet og NAV - samarbeid om praksisnær kunnskap 2020-11-26 - 2020-11-26 2020.

 • Seppola-Edvardsen, Tone. Å leve etter kreft. Årsmøte/samling i Lymfekreftforeningen Nord-Norge 2019-03-23 - 2019-03-23 2019.

 • Seppola-Edvardsen, Tone. Helse som kunnskap, verdier og makt. Årskonferansen i norsk antropologisk forening 2018 2018-05-04 - 2018-05-06 2018.

 • Terjesen, Christoffer; Seppola-Edvardsen, Tone; Höper, Anje Christina; Fleten, Nils. HelseIArbeid – et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltakelse? Analyse av virkning, kostnader og effekt av forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen.. Nordic Conference in Work & Rehabilitation 2018 2018-09-01 - 2018-09-03 2018.

 • Seppola-Edvardsen, Tone. Redsel for sykdom. Om tolking av kroppslige fornemmelser.. Årsmøtet i NORILCO 2017-09-24 - 2017-09-24 2017.

 • Seppola-Edvardsen, Tone. 1)Redselen for tilbakefall og utfordringene med å tolke kroppslige fornemmelser etter kreft? 2) Hvem deler man hva med? Om å håndtere usikkerhet etter kreft, slik at den ikke forstyrrer hverdagsliv og sosiale relasjoner. 3) Litt om kontakten med helsevesenet, spesielt «fastlegen». Tre presentasjoner på Kreftforeningens vårmøte.. Kreftforeningens vårmøte mai 2017 2017-05-23 - 2017-05-23 2017.

 • Seppola-Edvardsen, Tone. Silencing sensations after cancer. 2017 Biennial conference of the EASA Medical Anthropology Network 2017-07-05 - 2017-07-07 2017.

 • Seppola-Edvardsen, Tone. Ignoring symptoms – the process of normalizing sensory experiences after cancer. Capri 2015-05-20 - 2015-05-22 2015.

 • [Loading...]