#
#
Institutt for språk og kultur monica.grini@uit.no +4777645171 Tromsø SVHUM E 1020

Monica Grini


Førstelektor medie- og dokumentasjonsvitenskap

Stillingsbeskrivelse

 

 


 • Grini, Monica. Sámi (re)presentation in a differentiating museumscape: Revisiting the art-culture system. (fulltekst) Nordisk Museologi 2019; Volum 27 (3). ISSN 1103-8152.s 169 - 185.s doi: 10.5617/nm.7740.
 • Grini, Monica. Så fjernt det nære: Nasjonalmuseet og samisk kunst. (fulltekst) Kunst og kultur 2019; Volum 102 (3). ISSN 0023-5415.s 176 - 190.s doi: 10.18261/issn.1504-3029-2019-03-04.
 • Grini, Monica; Oskal, Nils. Fra Karesjok, Tana-elv og Vadsøe Sogn i Sommerdragt: Resepsjonshistorikk og tolkningsmuligheter. (fulltekst) DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2018 (2). ISSN 1501-9934.s 88 - 99.
 • Grini, Monica. Contemporary Sámi Art in the Making of Sámi Art History: The Work of Geir Tore Holm, Outi Pieski and Lena Stenberg. (omtale) Aarhus Universitetsforlag 2017 ISBN 978 87 7184 252 4.s 297 - 323.s doi: 10.2307/j.ctv62hhh7.18.
 • Grini, Monica. Historiographical Reflections on Sámi Art and the Paradigm of the National in Norwegian Art History. (data) Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-238-4.s 49 - 67.
 • Grini, Monica. Samisk kunst og norsk kunsthistorie: delvise forbindelser. (fulltekst) Stockholm University Press 2021 (9) ISBN 978-91-7635-039-3. ISSN 2002-3227.
 • Grini, Monica. Decasia, Bill Morrison. 2009.
 • Grini, Monica. Curating the Anthropocene. Roundtable. Nordic Nature: Art, Ecology, Landscape (data) 2022-06-16 - 2022-06-18 2022.
 • Grini, Monica. Duodji Matters: Comments on ‘Decolonizing Production: Healing, Belonging, and Social Change in Sápmi’ by Natalia Magnani and Matthew Magnani. (fulltekst) Current Anthropology 2022. ISSN 0011-3204.s doi: https://doi.org/10.1086/720639.
 • Kveseth, Magne; Grini, Monica. Viktig bok om synet på samisk kunst. (fulltekst) 2022.
 • Grini, Monica. Samisk kunst og norsk kunsthistorie: Delvise forbindelser. Girjegumpi. Det samiske i norsk kunst- og arkitekturhistorie (omtale) 2022-01-20 - 2022-01-20 2022.
 • Putz, Maria-Elena; Grini, Monica. I Sámi. Arte e cultura dell’unica popolazione indigena europea. Artribune 2021.s 51 - 55.
 • Grini, Monica. Sámi Art and the Poetics and Politics of Norwegian Art History. Art History and Visual Studies Lecture Series, IFIKK/University of Oslo (data) 2021-04-20 - 2021-04-20 2021.
 • Grini, Monica. Differencing Canons. Sámi and Norwegian Art History. SASS 2021: Ecologies and Economies (omtale) 2021-05-05 - 2021-05-14 2021.
 • Grini, Monica. Sámi Art Beyond the Nation(-State). Cross-border connectivity in Nordic–Baltic Art in the late 19th and 20th centuries (omtale) 2021-05-17 - 2021-05-18 2021.
 • Grini, Monica. Paneldeltager. "De gamle må ut! Debatt om kunsthistoriefagets rolle og framtid" (omtale) 2021-08-27 - 2021-08-27 2021.
 • Grini, Monica; Wersland, Elin Margrethe. Ny aktuell bok: Viser hvordan samiske kunstnere og andre aktører hele tiden har ytt motstand. (fulltekst) 2021.
 • Grini, Monica. Ny bok om samisk konst i förhållande till norskt nationsbygge. (data) 2021.
 • Grini, Monica. Kunst(historie) er ikke det du tror det er: Noen refleksjoner rundt kunsthistorie som global praksis. Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis. Ph.d.-emne (omtale) 2020-05-11 - 2020-05-12 2020.
 • Heidi Marie, Lindekleiv; Grini, Monica. Året for å feire "den guddommelige kunstneren". 2020.
 • Grini, Monica. THE INSTALLATION. POLITICS AND POETICS OF DISPLAY. https://sodisami.net (fulltekst) 2020-10-30 - 2025-10-30 2020.
 • Grini, Monica. Presentation: "The Installation. Politics and Poetics of Display". Zoomposium, The Societal Dimensions of Sámi Research 2020-10-30 - 2020-10-30 2020.
 • Grini, Monica. Kunsthistoriens politikk. (data) Se Kunst Magasin 2020 (3). ISSN 1893-9791.s 16 - 19.
 • Grini, Monica. Arresting Actors, Equivocal Translations: Anders Poulsen and His Drum. Henrik-Steffens-Vorlesungen (omtale) 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.
 • Grini, Monica. Panelist: "Research Matters: How to study colonial histories in art and visual culture?". The Art of Nordic Colonialism (omtale) (prosjekt) 2019-10-07 - 2019-10-07 2019.
 • Grini, Monica. Det store i det lille: Lars Hættas miniatyrduodji. Smávva diŋggaid stuorisvuohta: Lars Hætta duodji. Lars Hætta ja Anders Bæra muitalusat ja duodji (prosjekt) 2019-11-06 - 2019-11-06 2019.
 • Grini, Monica. Samisk (re)presentasjon i et nasjonalt museumslandskap. Gjesteforelesning Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design 2019-12-03 - 2019-12-03 2019.
 • Grini, Monica. Samisk kunst og nasjonale ekskluderingsmekanismer. (fulltekst) Kunstkritikk.no 2018. ISSN 1504-0925.
 • Grini, Monica. Poala-Ánde og tromma. Festspillutstilling: Institutt for natur og kunst (omtale) 2018-06-24 - 2018.
 • Grini, Monica. Johan Rist: Knife, sheath, náhppi, and guottahat (with knife, scissor and nállogoahti). (omtale) 2018.
 • Grini, Monica. Anders Paulsen og tromma: kontakt og kontekst. Kunsthistorisk forenings konferanse 2018 (data) (prosjekt) 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.
 • Grini, Monica. Looking for Sami art (duodji and dáidda) in Oslo museums. Displaying the Samis (omtale) 2018-10-11 - 2018.
 • Grini, Monica. Innledning til samtale om kunstkritikk i Nord-Norge. Samtale om kunstkritikk i Nord-Norge 2018-11-02 - 2018.
 • Grini, Monica. Translations of Poala-Ánde’s drum. [no title] NORDIK XII (omtale) 2018-11-25 - 2018-11-27 2018.
 • Grini, Monica. Innskrivninger og utskrivninger av samisk kunst i norsk kunsthistorie. Guosselogaldallan 2018-11-23 - 2018.
 • Grini, Monica. Fremlegg av bokkapittel. Teakstaseminára 2018-11-23 - 2018.
 • Grini, Monica. Samisk kunst og nasjonale fortellinger. Logaldallan 2018-11-25 - 2018.
 • Grini, Monica. Presentasjon av bokkapittel. Forskergruppeseminar 2018-12-13 - 2018-12-13 2018.
 • Grini, Monica. Introduksjon til kunst og duodji. (data) 2017.
 • Grini, Monica. Historjá/History, Britta Marakatt-Labba. (data) (fulltekst) 2017.
 • Grini, Monica. The UiT Art Collection. Guided tour on Campus. International Association of Curators of Contemporary Art Post-Cogress 2017-05-22 - 2027-05-23 2017.
 • Grini, Monica. There Is No. Dialog om samisk kunst. Spesialomvisning (omtale) 2017-08-19 - 2017-08-19 2017.
 • Grini, Monica. Traps as artworks and artworks as traps: Documenta 14. Forskergruppeseminar 2017-12-12 - 2017-12-12 2017.
 • Grini, Monica. Omvisning i UiTs kunstsamling for Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk. Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk på utstillingsbesøk i Tromsø 2017-10-02 - 2017-10-02 2017.
 • Grini, Monica. Omvisning i UiTs kunstsamling for delegasjon fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Omvisning 2017-06-29 - 2017-06-29 2017.
 • Grini, Monica. Samisk kunst i norsk kunsthistorie: Historiografiske riss. (fulltekst) 2016.
 • Grini, Monica. Samisk kunst i norsk kunsthistorie. Historiografiske riss. Seminar on Sámi Art 2015-05-06 - 2015-05-06 2015.
 • Grini, Monica. Is Art History Global? Some Critical Notes on "Art History as a Global Discipline". Open seminar on Sámi Art (data) 2014-10-04 - 2014.
 • Grini, Monica; Astrid, Helander. Loktemin máhtu sámi dáidagiI. (data) 2012.
 • Grini, Monica. Finnmarksviddens kunst anno 1940,1948, 1952 og 2008. Tekst og bilde i ulik materialitet. Materiality and Historicity 2012-01-25 - 2012-01-27 2012.
 • Grini, Monica. About Art and Sami Art. Essay. Presentation/Representation/Repression.The Critical Production of Display and Interpretation in Art History (data) 2012-10-24 - 2012-10-27 2012.
 • Grini, Monica. About Art and Sami Art. Sami art: Perspectives on the Indigenous and the Contemporary (data) 2012-11-21 - 2012-11-23 2012.
 • Grini, Monica. Samisk kunstkonferanse arrangeres i Tromsø. 2012.
 • Grini, Monica. Konferanse om samisk kunst. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Grini, Monica. Konferanse om samisk kunst. Avisa Tromsø 2012.
 • Grini, Monica. Samisk kunst på dagsorden. 2011.
 • Grini, Monica. Samisk kunst som global kunst. Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis (omtale) 2011-11-17 - 2011-11-18 2011.
 • Grini, Monica. En historiografisk undersøkelse av begrepet og resepsjonen av “samisk kunst”. Program for samisk forskning II: Formidlingseminar (prosjekt) 2011-05-26 - 2011-05-27 2011.
 • Grini, Monica. PolArt 2010 – arktiske undersøkelser. 2010.
 • Grini, Monica. Musikk og kunst i skjønn forening. 2009.
 • Grini, Monica. Conceptualizations of Sami Art. The Sami Art Research Project. First Conference (prosjekt) 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.
 • Grini, Monica. Jåks på juleauksjon. 2008.
 • Grini, Monica. "Noen var der og har sett meg". Gjesteskribent for spalten Kvinneblikk. Bladet Tromsø 2008.
 • Grini, Monica. Politiske undertoner. 2008.
 • Grini, Monica. Ut av videoskapet. 2008.
 • Grini, Monica. Nordnorske godbiter under hammeren. 2007.
 • Grini, Monica. Levende bilder. 2007.
 • Grini, Monica. Vaffel og videokunst. 2007.
 • Grini, Monica. Viser vei til kunsten. 2007.
 • Marianne, Pettersen; Grini, Monica. "Pimp t-skjorta di! Design over alt!" Produksjoner 2007 - 2008. Den kulturelle skolesekken. Kultur i Troms.. 2007.
 • Marianne, Pettersen; Grini, Monica. "Forunderlig videokunst!". Produksjoner 2007 - 2008. Den kulturelle skolesekken. Kultur i Troms.. 2007.
 • Grini, Monica. Skulptur, POPP og Hjertebank. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2007; Volum 1 (2). ISSN 1891-697X.
 • Grini, Monica; Gunnar, Danbolt. Rafael og Madonna della Sedia i klassisismens og romantikkens resepsjon. En resepsjonshistorisk analyse av kunstneren og hans verk.. (data) Universitetet i Bergen 2005.
 • Grini, Monica. Skulpturguide for Kistefos-Museet. 2003.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Historiografi, museologi og representasjon, særlig artikulasjon og resepsjon av samisk og nordlig kunst.

  Deltager i forskningsprosjektet The Art of Nordic Colonialism: Writing Transcultural Art HistoriesUniversity of Copenhagen, 2019–2022.

  Deltager i forskningsprosjektet The Governmateriality of Indigenous Religion(s), UiT, 2020–2024.

  Undervisning

  Medie- og dokumentasjonsvitenskap: MDV-1001 Multimediale dokumenter; MDV-1202 Læringssentre og dokumentinstitusjoner; MDV-1003 Medier, kommunikasjon og samfunn; MDV-1005 Medie- og dokumentasjonsvitenskapelig metode; MDV-1205 Praksis i årsstudiet; MDV-1206 Prosjektoppgave i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap; MDV-2205 Praskis for bachelor; MDV-2035 Bacheloroppgave; MDV-3050 Teori og metode for medie- og dokumentasjonsvitenskap; MDV-3052 Praksis for master; MDV-3055 Forskningsdesign i medie- og dokumentasjonsvitenskap; MDV-3950 Masterseminar; HIF-3112 Film as method and data.

  Kunsthistorie: KVI-0100 Kunsten å se: nettbasert Innføringsemne i kunsthistorie; KVI-1010 Epoke og stil; KVI-1111 Barokk som stil og epoke; KVI-1013 Kunstvitenskapelig feltarbeid: fra Tromsø til Roma; KVI-1014 Visuell analyse; KVI-1015 Teori og metode; KVI-1110 Norsk modernisme; KVI-2010 Terminologi, teori og metode; KVI-2016 Samtidskunst- og arkitektur i Norden; KVI-2050 Bacheloroppgave; KVI-2516 Samisk kunst; KVI-2517 Indigenous Art; KVI-3110 Forprosjekt og skriveteknikk; KVI-3211 Arktiske motiver; KVI-3121 Kunstteori; KVI-3122 Estetikk og kunsthistoriens historie; KVI-3122 Kunsthistoriens tekster; KVI-3220 Spesialemne Kunsvitenskap; KVI-3900 Masterseminar; KVI-8001 Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis (ph.d.-kurs).  Medlem i prosjekt


  CV

  PhD (University of Tromsø, 2016); Cand.philol. (University of Bergen, 2005); Cand.mag. (University of Bergen, 2002)

  PhD thesis: Samisk kunst i norsk kunsthistorie: Historiografiske riss

  Cand.philol thesis: Rafael og Madonna della Sedia i klassisismens og romantikkens resepsjon. En resepsjonshistorisk analyse av kunstneren og hans verk

  Positions

  • Senior Lecturer, Media- and Documentation Studies, Department of Language and Culture, ISK, UiT, 2018
  • Associate Professor, Art History, Department of Language and Culture, ISK, UiT, 2017
  • Assistant Professor, Art History, Department of Language and Culture, ISK, UiT, 2016
  • PhD Candidate, Department of Culture and Literature, IKL, University of Tromsø, 2010–2015
  • Head of Education and Public Programme, Tromsø Gallery of Contemporary Art, 2007–2010
  • Temporary director, Tromsø Gallery of Contemporary Art, 2007–2008
  • Art educator, Pilotgalleriet, Buskerud Art Centre, 2006–2007
  • Gallery manager, Art Hall & Sculpture Park, Kistefos Museum, 2005
  • Art educator, Art Hall & Sculpture Park, Kistefos Museum, 2003–2005.

  Grants

  Scholarship from Professor Oluf Kolsrud and wife Borghild Kolsruds' Legacy

  Borse di studio concesse dal governo italiano a cittadini stranieri e italiani residenti all’ estero, anno accademico 2005–2006 [Scholarship from the Italian Government], 2006

  Scholarship from Disponent Eystein Magnus’ Legacy for residency at the Norwegian Institute in Rome, 2004

  Selected curatorial work

  NOW! 20th Anniversary exhibition of Artists’ Association of Lapland, with Svein Ingvoll Pedersen, Rovaniemi Art Museum, Finland, http://www.korundi.fi, 2009

  PolArt 2009. Artists: Eirin Støen, Maja Nilsen, Märit Aronsson and Rita Leppiniemi, co-curator, Tromsø Gallery of Contemporary Art, 2009

  Sven Påhlsson, Festival Exhibition, co-curator, Tromsø Gallery of Contemporary Art, 2008


  SVHUM E 1020

  Klikk for større kart