Personkort bilde

Grini, Monica

Førstelektor medie- og dokumentasjonsvitenskap Institutt for språk og kultur
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Historiografi, museologi og representasjon, særlig artikulasjon og resepsjon av samisk og nordlig kunst.

Deltager i forskningsprosjektet The Art of Nordic Colonialism: Writing Transcultural Art HistoriesUniversity of Copenhagen, 2019–2022.

Deltager i forskningsprosjektet The Governmateriality of Indigenous Religion(s), UiT, 2020–2024.

PhD (University of Tromsø, 2016); Cand.philol. (University of Bergen, 2005); Cand.mag. (University of Bergen, 2002)

PhD thesis: Samisk kunst i norsk kunsthistorie: Historiografiske riss

Cand.philol thesis: Rafael og Madonna della Sedia i klassisismens og romantikkens resepsjon. En resepsjonshistorisk analyse av kunstneren og hans verk

Positions

 • Senior Lecturer, Media- and Documentation Studies, Department of Language and Culture, ISK, UiT, 2018
 • Associate Professor, Art History, Department of Language and Culture, ISK, UiT, 2017
 • Assistant Professor, Art History, Department of Language and Culture, ISK, UiT, 2016
 • PhD Candidate, Department of Culture and Literature, IKL, University of Tromsø, 2010–2015
 • Head of Education and Public Programme, Tromsø Gallery of Contemporary Art, 2007–2010
 • Temporary director, Tromsø Gallery of Contemporary Art, 2007–2008
 • Art educator, Pilotgalleriet, Buskerud Art Centre, 2006–2007
 • Gallery manager, Art Hall & Sculpture Park, Kistefos Museum, 2005
 • Art educator, Art Hall & Sculpture Park, Kistefos Museum, 2003–2005.

Grants

Scholarship from Professor Oluf Kolsrud and wife Borghild Kolsruds' Legacy

Borse di studio concesse dal governo italiano a cittadini stranieri e italiani residenti all’ estero, anno accademico 2005–2006 [Scholarship from the Italian Government], 2006

Scholarship from Disponent Eystein Magnus’ Legacy for residency at the Norwegian Institute in Rome, 2004

Selected curatorial work

NOW! 20th Anniversary exhibition of Artists’ Association of Lapland, with Svein Ingvoll Pedersen, Rovaniemi Art Museum, Finland, http://www.korundi.fi, 2009

PolArt 2009. Artists: Eirin Støen, Maja Nilsen, Märit Aronsson and Rita Leppiniemi, co-curator, Tromsø Gallery of Contemporary Art, 2009

Sven Påhlsson, Festival Exhibition, co-curator, Tromsø Gallery of Contemporary Art, 2008

Medie- og dokumentasjonsvitenskap: MDV-1001 Multimediale dokumenter; MDV-1202 Læringssentre og dokumentinstitusjoner; MDV-1003 Medier, kommunikasjon og samfunn; MDV-1005 Medie- og dokumentasjonsvitenskapelig metode; MDV-1205 Praksis i årsstudiet; MDV-1206 Prosjektoppgave i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap; MDV-2205 Praskis for bachelor; MDV-2035 Bacheloroppgave; MDV-3050 Teori og metode for medie- og dokumentasjonsvitenskap; MDV-3052 Praksis for master; MDV-3055 Forskningsdesign i medie- og dokumentasjonsvitenskap; MDV-3950 Masterseminar; HIF-3112 Film as method and data.

Kunsthistorie: KVI-0100 Kunsten å se: nettbasert Innføringsemne i kunsthistorie; KVI-1010 Epoke og stil; KVI-1111 Barokk som stil og epoke; KVI-1013 Kunstvitenskapelig feltarbeid: fra Tromsø til Roma; KVI-1014 Visuell analyse; KVI-1015 Teori og metode; KVI-1110 Norsk modernisme; KVI-2010 Terminologi, teori og metode; KVI-2016 Samtidskunst- og arkitektur i Norden; KVI-2050 Bacheloroppgave; KVI-2516 Samisk kunst; KVI-2517 Indigenous Art; KVI-3110 Forprosjekt og skriveteknikk; KVI-3211 Arktiske motiver; KVI-3121 Kunstteori; KVI-3122 Estetikk og kunsthistoriens historie; KVI-3122 Kunsthistoriens tekster; KVI-3220 Spesialemne Kunsvitenskap; KVI-3900 Masterseminar; KVI-8001 Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis (ph.d.-kurs).

 

 

 • Grini, Monica. Sámi (re)presentation in a differentiating museumscape: Revisiting the art-culture system. (Fulltekst: https://doi.org/10.5617/nm.7740 Nordisk Museologi 2019; Volum 27 (3). ISSN 1103-8152.s 169 - 185.s doi: 10.5617/nm.7740.

 • Grini, Monica. Så fjernt det nære: Nasjonalmuseet og samisk kunst. (Fulltekst: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3029-2019-03-04 Kunst og kultur 2019; Volum 102 (3). ISSN 0023-5415.s 176 - 190.s doi: 10.18261/issn.1504-3029-2019-03-04.

 • Grini, Monica; Oskal, Nils. Fra Karesjok, Tana-elv og Vadsøe Sogn i Sommerdragt: Resepsjonshistorikk og tolkningsmuligheter. (Fulltekst: https://hdl.handle.net/10037/13383 DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2018 (2). ISSN 1501-9934.s 88 - 99.

 • Grini, Monica. Contemporary Sámi Art in the Making of Sámi Art History: The Work of Geir Tore Holm, Outi Pieski and Lena Stenberg. (Omtale: http://en.unipress.dk/udgivelser/s/s%C3%A1mi-art-and-aesthetics/) Aarhus Universitetsforlag 2017 ISBN 978 87 7184 252 4.s 297 - 323.s doi: 10.2307/j.ctv62hhh7.18.

 • Grini, Monica. Historiographical Reflections on Sámi Art and the Paradigm of the National in Norwegian Art History. (http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=143076914&kid=biblio) Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-238-4.s 49 - 67.

 • Grini, Monica. Samisk kunst og norsk kunsthistorie: delvise forbindelser. Stockholm University Press 2021 ISBN 978-91-7635-039-3. ISSN 2002-3227.

 • Grini, Monica. Decasia, Bill Morrison. 2009.

 • Grini, Monica. Duodji Matters: Comments on ‘Decolonizing Production: Healing, Belonging, and Social Change in Sápmi’ by Natalia Magnani and Matthew Magnani. Current Anthropology 2021. ISSN 0011-3204.

 • Grini, Monica. Paneldeltager. "De gamle må ut! Debatt om kunsthistoriefagets rolle og framtid" (Omtale: https://www.kunsthistoriskforening.no/events/de-gamle-ma-ut) 2021-08-27 - 2021-08-27 2021.

 • Grini, Monica. Sámi Art Beyond the Nation(-state). Cross-border connectivity in Nordic–Baltic Art in the late 19th and 20th centuries (Omtale: https://artlas.huma-num.fr/en/artls-seminar-paris-2020-2021-artistic-circulations-in-towards-from-northern-europe/) 2021-05-17 - 2021-05-18 2021.

 • Grini, Monica. Differencing Canons. Sámi and Norwegian Art History. SASS 2021: Ecologies and Economies (Omtale: https://scandinavianstudy.org/annual-meeting/sass-2021-seattle/) 2021-05-05 - 2021-05-14 2021.

 • Grini, Monica. Sámi Art and the Poetics and Politics of Norwegian Art History. Art History and Visual Studies Lecture Series, IFIKK/University of Oslo (https://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/art-history-and-visual-studies-lecture-series/2021/) 2021-04-20 - 2021-04-20 2021.

 • Heidi Marie, Lindekleiv; Grini, Monica. Året for å feire "den guddommelige kunstneren". 2020.

 • Grini, Monica. Kunst(historie) er ikke det du tror det er: Noen refleksjoner rundt kunsthistorie som global praksis. Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis. Ph.d.-emne (Omtale: https://uit.no/utdanning/emner/emne/622439/kvi-8001?ar=2020&semester=V) 2020-05-11 - 2020-05-12 2020.

 • Grini, Monica. Kunsthistoriens politikk. (https://sekunst.no/SeKunstMagasin/Essay-Kunsthistoriens-politikk) Se Kunst Magasin 2020 (3). ISSN 1893-9791.s 16 - 19.

 • Grini, Monica. Presentation: "The Installation. Politics and Poetics of Display". Zoomposium, The Societal Dimensions of Sámi Research 2020-10-30 - 2020-10-30 2020.

 • Grini, Monica. THE INSTALLATION. POLITICS AND POETICS OF DISPLAY. https://sodisami.net (Fulltekst: https://sodisami.net/portfolio-item/the-installation/ 2020-10-30 - 2025-10-30 2020.

 • Grini, Monica. Arresting Actors, Equivocal Translations: Anders Poulsen and His Drum. Henrik-Steffens-Vorlesungen (Omtale: https://www.ni.hu-berlin.de/de/termine-ordner/sose-2019/hsv/20190521-hsv) 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.

 • Grini, Monica. Samisk (re)presentasjon i et nasjonalt museumslandskap. Gjesteforelesning Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design 2019-12-03 - 2019-12-03 2019.

 • Grini, Monica. Det store i det lille: Lars Hættas miniatyrduodji. Smávva diŋggaid stuorisvuohta: Lars Hætta duodji. Lars Hætta ja Anders Bæra muitalusat ja duodji (Prosjekt: https://samas.no/se/a/lars-haetta-ja-anders-baera-muitalusat-ja-duodji) 2019-11-06 - 2019-11-06 2019.

 • Grini, Monica. Panelist: "Research Matters: How to study colonial histories in art and visual culture?". The Art of Nordic Colonialism (Omtale: https://kunstkritikk.com/lions-in-the-arctic/) (Prosjekt: https://artsandculturalstudies.ku.dk/research/the-art-of-nordic-colonialism-writing-transcultural-art-histories/) 2019-10-07 - 2019-10-07 2019.

 • Grini, Monica. Samisk kunst og nasjonale ekskluderingsmekanismer. (Fulltekst: http://www.kunstkritikk.no/kommentar/samisk-kunst-og-nasjonale-ekskluderingsmekanismer/ Kunstkritikk.no 2018. ISSN 1504-0925.

 • Grini, Monica. Presentasjon av bokkapittel. Forskergruppeseminar 2018-12-13 - 2018-12-13 2018.

 • Grini, Monica. Samisk kunst og nasjonale fortellinger. Logaldallan 2018-11-25 - 2018.

 • Grini, Monica. Fremlegg av bokkapittel. Teakstaseminára 2018-11-23 - 2018.

 • Grini, Monica. Innskrivninger og utskrivninger av samisk kunst i norsk kunsthistorie. Guosselogaldallan 2018-11-23 - 2018.

 • Grini, Monica. Translations of Poala-Ánde’s drum. [no title] NORDIK XII (Omtale: https://arthist.net/archive/15883) 2018-11-25 - 2018-11-27 2018.

 • Grini, Monica. Innledning til samtale om kunstkritikk i Nord-Norge. Samtale om kunstkritikk i Nord-Norge 2018-11-02 - 2018.

 • Grini, Monica. Looking for Sami art (duodji and dáidda) in Oslo museums. Displaying the Samis (Omtale: https://en.uit.no/tavla/artikkel/556832/displaying_the_samis_tromso) 2018-10-11 - 2018.

 • Grini, Monica. Anders Paulsen og tromma: kontakt og kontekst. Kunsthistorisk forenings konferanse 2018 (https://drive.google.com/file/d/1yQoc4ZEnx3o77VzCLGVqz0D-0XQo8Wj0/view) (Prosjekt: https://www.kunsthistoriskforening.no/kon) 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Grini, Monica. Johan Rist: Knife, sheath, náhppi, and guottahat (with knife, scissor and nállogoahti). (Omtale: https://uit.no/50/uit-og-kunst/50-kunstverk) 2018.

 • Grini, Monica. Poala-Ánde og tromma. Festspillutstilling: Institutt for natur og kunst (Omtale: http://festspillnn.no/nb/program/2018/kunsthistorisk-foredrag-poala-%C3%A1nde-og-tromma) 2018-06-24 - 2018.

 • Grini, Monica. Historjá/History, Britta Marakatt-Labba. (https://koro.no/aktuelt/ditt-kunstverk/) (Fulltekst: https://www.instagram.com/p/BTi3arLAk26/?taken-by=koro.no 2017.

 • Grini, Monica. Introduksjon til kunst og duodji. (https://result.uit.no/reaidu/) 2017.

 • Grini, Monica. Omvisning i UiTs kunstsamling for delegasjon fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Omvisning 2017-06-29 - 2017-06-29 2017.

 • Grini, Monica. Omvisning i UiTs kunstsamling for Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk. Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk på utstillingsbesøk i Tromsø 2017-10-02 - 2017-10-02 2017.

 • Grini, Monica. Traps as artworks and artworks as traps: Documenta 14. Forskergruppeseminar 2017-12-12 - 2017-12-12 2017.

 • Grini, Monica. There Is No. Dialog om samisk kunst. Spesialomvisning (Omtale: https://www.nnkm.no/nb/events/spesialomvisning-there-no-med-monica-grini) 2017-08-19 - 2017-08-19 2017.

 • Grini, Monica. The UiT Art Collection. Guided tour on Campus. International Association of Curators of Contemporary Art Post-Cogress 2017-05-22 - 2027-05-23 2017.

 • Grini, Monica. Samisk kunst i norsk kunsthistorie: Historiografiske riss. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/10037/10019 2016.

 • Grini, Monica. Samisk kunst i norsk kunsthistorie. Historiografiske riss. Seminar on Sámi Art 2015-05-06 - 2015-05-06 2015.

 • Grini, Monica. Is Art History Global? Some Critical Notes on "Art History as a Global Discipline". Open seminar on Sámi Art (http://www.tromsokunstforening.no/default.asp?ID=229) 2014-10-04 - 2014.

 • Grini, Monica. Finnmarksviddens kunst anno 1940,1948, 1952 og 2008. Tekst og bilde i ulik materialitet. Materiality and Historicity 2012-01-25 - 2012-01-27 2012.

 • Grini, Monica. Konferanse om samisk kunst. Avisa Tromsø 2012.

 • Grini, Monica. Konferanse om samisk kunst. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Grini, Monica. Samisk kunstkonferanse arrangeres i Tromsø. 2012.

 • Grini, Monica. About Art and Sami Art. Sami art: Perspectives on the Indigenous and the Contemporary (http://uit.no/publikum/prosjekter/prosjekt?p_document_id=300799) 2012-11-21 - 2012-11-23 2012.

 • Grini, Monica. About Art and Sami Art. Essay. Presentation/Representation/Repression.The Critical Production of Display and Interpretation in Art History (http://nordicarthistory.org/) 2012-10-24 - 2012-10-27 2012.

 • Grini, Monica. Samisk kunst som global kunst. Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis (Omtale: http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=239339&p_dimension_id=88147&p_menu=42374&p_lang=2) 2011-11-17 - 2011-11-18 2011.

 • Grini, Monica. En historiografisk undersøkelse av begrepet og resepsjonen av “samisk kunst”. Program for samisk forskning II: Formidlingseminar (Prosjekt: http://www.forskningsradet.no/prognett-samisk/Forside/1228296590860) 2011-05-26 - 2011-05-27 2011.

 • Grini, Monica. Conceptualizations of Sami Art. The Sami Art Research Project. First Conference (Prosjekt: http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=92950&p_dimension_id=88147&p_lang=2) 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.

 • Grini, Monica. "Noen var der og har sett meg". Gjesteskribent for spalten Kvinneblikk. Bladet Tromsø 2008.

 • Grini, Monica. Skulptur, POPP og Hjertebank. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2007; Volum 1 (2). ISSN 1891-697X.

 • Marianne, Pettersen; Grini, Monica. "Pimp t-skjorta di! Design over alt!" Produksjoner 2007 - 2008. Den kulturelle skolesekken. Kultur i Troms.. 2007.

 • Marianne, Pettersen; Grini, Monica. "Forunderlig videokunst!". Produksjoner 2007 - 2008. Den kulturelle skolesekken. Kultur i Troms.. 2007.

 • Grini, Monica; Gunnar, Danbolt. Rafael og Madonna della Sedia i klassisismens og romantikkens resepsjon. En resepsjonshistorisk analyse av kunstneren og hans verk.. (https://bora.uib.no/handle/1956/1127) Universitetet i Bergen 2005.

 • Grini, Monica. Skulpturguide for Kistefos-Museet. 2003.

 • Grini, Monica. Duodji Matters: Comments on ‘Decolonizing Production: Healing, Belonging, and Social Change in Sápmi’ by Natalia Magnani and Matthew Magnani. Current Anthropology 2021. ISSN 0011-3204.

 • Grini, Monica. Paneldeltager. "De gamle må ut! Debatt om kunsthistoriefagets rolle og framtid" (Omtale: https://www.kunsthistoriskforening.no/events/de-gamle-ma-ut) 2021-08-27 - 2021-08-27 2021.

 • Grini, Monica. Sámi Art Beyond the Nation(-state). Cross-border connectivity in Nordic–Baltic Art in the late 19th and 20th centuries (Omtale: https://artlas.huma-num.fr/en/artls-seminar-paris-2020-2021-artistic-circulations-in-towards-from-northern-europe/) 2021-05-17 - 2021-05-18 2021.

 • Grini, Monica. Differencing Canons. Sámi and Norwegian Art History. SASS 2021: Ecologies and Economies (Omtale: https://scandinavianstudy.org/annual-meeting/sass-2021-seattle/) 2021-05-05 - 2021-05-14 2021.

 • Grini, Monica. Sámi Art and the Poetics and Politics of Norwegian Art History. Art History and Visual Studies Lecture Series, IFIKK/University of Oslo (https://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/art-history-and-visual-studies-lecture-series/2021/) 2021-04-20 - 2021-04-20 2021.

 • Heidi Marie, Lindekleiv; Grini, Monica. Året for å feire "den guddommelige kunstneren". 2020.

 • Grini, Monica. Kunst(historie) er ikke det du tror det er: Noen refleksjoner rundt kunsthistorie som global praksis. Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis. Ph.d.-emne (Omtale: https://uit.no/utdanning/emner/emne/622439/kvi-8001?ar=2020&semester=V) 2020-05-11 - 2020-05-12 2020.

 • Grini, Monica. Kunsthistoriens politikk. (https://sekunst.no/SeKunstMagasin/Essay-Kunsthistoriens-politikk) Se Kunst Magasin 2020 (3). ISSN 1893-9791.s 16 - 19.

 • Grini, Monica. Presentation: "The Installation. Politics and Poetics of Display". Zoomposium, The Societal Dimensions of Sámi Research 2020-10-30 - 2020-10-30 2020.

 • Grini, Monica. THE INSTALLATION. POLITICS AND POETICS OF DISPLAY. https://sodisami.net (Fulltekst: https://sodisami.net/portfolio-item/the-installation/ 2020-10-30 - 2025-10-30 2020.

 • Grini, Monica. Arresting Actors, Equivocal Translations: Anders Poulsen and His Drum. Henrik-Steffens-Vorlesungen (Omtale: https://www.ni.hu-berlin.de/de/termine-ordner/sose-2019/hsv/20190521-hsv) 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.

 • Grini, Monica. Samisk (re)presentasjon i et nasjonalt museumslandskap. Gjesteforelesning Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design 2019-12-03 - 2019-12-03 2019.

 • Grini, Monica. Det store i det lille: Lars Hættas miniatyrduodji. Smávva diŋggaid stuorisvuohta: Lars Hætta duodji. Lars Hætta ja Anders Bæra muitalusat ja duodji (Prosjekt: https://samas.no/se/a/lars-haetta-ja-anders-baera-muitalusat-ja-duodji) 2019-11-06 - 2019-11-06 2019.

 • Grini, Monica. Panelist: "Research Matters: How to study colonial histories in art and visual culture?". The Art of Nordic Colonialism (Omtale: https://kunstkritikk.com/lions-in-the-arctic/) (Prosjekt: https://artsandculturalstudies.ku.dk/research/the-art-of-nordic-colonialism-writing-transcultural-art-histories/) 2019-10-07 - 2019-10-07 2019.

 • Grini, Monica. Samisk kunst og nasjonale ekskluderingsmekanismer. (Fulltekst: http://www.kunstkritikk.no/kommentar/samisk-kunst-og-nasjonale-ekskluderingsmekanismer/ Kunstkritikk.no 2018. ISSN 1504-0925.

 • Grini, Monica. Presentasjon av bokkapittel. Forskergruppeseminar 2018-12-13 - 2018-12-13 2018.

 • Grini, Monica. Samisk kunst og nasjonale fortellinger. Logaldallan 2018-11-25 - 2018.

 • Grini, Monica. Fremlegg av bokkapittel. Teakstaseminára 2018-11-23 - 2018.

 • Grini, Monica. Innskrivninger og utskrivninger av samisk kunst i norsk kunsthistorie. Guosselogaldallan 2018-11-23 - 2018.

 • Grini, Monica. Translations of Poala-Ánde’s drum. [no title] NORDIK XII (Omtale: https://arthist.net/archive/15883) 2018-11-25 - 2018-11-27 2018.

 • Grini, Monica. Innledning til samtale om kunstkritikk i Nord-Norge. Samtale om kunstkritikk i Nord-Norge 2018-11-02 - 2018.

 • Grini, Monica. Looking for Sami art (duodji and dáidda) in Oslo museums. Displaying the Samis (Omtale: https://en.uit.no/tavla/artikkel/556832/displaying_the_samis_tromso) 2018-10-11 - 2018.

 • Grini, Monica. Anders Paulsen og tromma: kontakt og kontekst. Kunsthistorisk forenings konferanse 2018 (https://drive.google.com/file/d/1yQoc4ZEnx3o77VzCLGVqz0D-0XQo8Wj0/view) (Prosjekt: https://www.kunsthistoriskforening.no/kon) 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Grini, Monica. Johan Rist: Knife, sheath, náhppi, and guottahat (with knife, scissor and nállogoahti). (Omtale: https://uit.no/50/uit-og-kunst/50-kunstverk) 2018.

 • Grini, Monica. Poala-Ánde og tromma. Festspillutstilling: Institutt for natur og kunst (Omtale: http://festspillnn.no/nb/program/2018/kunsthistorisk-foredrag-poala-%C3%A1nde-og-tromma) 2018-06-24 - 2018.

 • Grini, Monica. Historjá/History, Britta Marakatt-Labba. (https://koro.no/aktuelt/ditt-kunstverk/) (Fulltekst: https://www.instagram.com/p/BTi3arLAk26/?taken-by=koro.no 2017.

 • Grini, Monica. Introduksjon til kunst og duodji. (https://result.uit.no/reaidu/) 2017.

 • Grini, Monica. Omvisning i UiTs kunstsamling for delegasjon fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Omvisning 2017-06-29 - 2017-06-29 2017.

 • Grini, Monica. Omvisning i UiTs kunstsamling for Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk. Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk på utstillingsbesøk i Tromsø 2017-10-02 - 2017-10-02 2017.

 • Grini, Monica. Traps as artworks and artworks as traps: Documenta 14. Forskergruppeseminar 2017-12-12 - 2017-12-12 2017.

 • Grini, Monica. There Is No. Dialog om samisk kunst. Spesialomvisning (Omtale: https://www.nnkm.no/nb/events/spesialomvisning-there-no-med-monica-grini) 2017-08-19 - 2017-08-19 2017.

 • Grini, Monica. The UiT Art Collection. Guided tour on Campus. International Association of Curators of Contemporary Art Post-Cogress 2017-05-22 - 2027-05-23 2017.

 • Grini, Monica. Samisk kunst i norsk kunsthistorie: Historiografiske riss. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/10037/10019 2016.

 • Grini, Monica. Samisk kunst i norsk kunsthistorie. Historiografiske riss. Seminar on Sámi Art 2015-05-06 - 2015-05-06 2015.

 • Grini, Monica. Is Art History Global? Some Critical Notes on "Art History as a Global Discipline". Open seminar on Sámi Art (http://www.tromsokunstforening.no/default.asp?ID=229) 2014-10-04 - 2014.

 • Grini, Monica. Finnmarksviddens kunst anno 1940,1948, 1952 og 2008. Tekst og bilde i ulik materialitet. Materiality and Historicity 2012-01-25 - 2012-01-27 2012.

 • Grini, Monica. Konferanse om samisk kunst. Avisa Tromsø 2012.

 • Grini, Monica. Konferanse om samisk kunst. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Grini, Monica. Samisk kunstkonferanse arrangeres i Tromsø. 2012.

 • Grini, Monica. About Art and Sami Art. Sami art: Perspectives on the Indigenous and the Contemporary (http://uit.no/publikum/prosjekter/prosjekt?p_document_id=300799) 2012-11-21 - 2012-11-23 2012.

 • Grini, Monica. About Art and Sami Art. Essay. Presentation/Representation/Repression.The Critical Production of Display and Interpretation in Art History (http://nordicarthistory.org/) 2012-10-24 - 2012-10-27 2012.

 • Grini, Monica. Samisk kunst som global kunst. Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis (Omtale: http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=239339&p_dimension_id=88147&p_menu=42374&p_lang=2) 2011-11-17 - 2011-11-18 2011.

 • Grini, Monica. En historiografisk undersøkelse av begrepet og resepsjonen av “samisk kunst”. Program for samisk forskning II: Formidlingseminar (Prosjekt: http://www.forskningsradet.no/prognett-samisk/Forside/1228296590860) 2011-05-26 - 2011-05-27 2011.

 • Grini, Monica. Conceptualizations of Sami Art. The Sami Art Research Project. First Conference (Prosjekt: http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=92950&p_dimension_id=88147&p_lang=2) 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.

 • Grini, Monica. "Noen var der og har sett meg". Gjesteskribent for spalten Kvinneblikk. Bladet Tromsø 2008.

 • Grini, Monica. Skulptur, POPP og Hjertebank. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2007; Volum 1 (2). ISSN 1891-697X.

 • Marianne, Pettersen; Grini, Monica. "Pimp t-skjorta di! Design over alt!" Produksjoner 2007 - 2008. Den kulturelle skolesekken. Kultur i Troms.. 2007.

 • Marianne, Pettersen; Grini, Monica. "Forunderlig videokunst!". Produksjoner 2007 - 2008. Den kulturelle skolesekken. Kultur i Troms.. 2007.

 • Grini, Monica; Gunnar, Danbolt. Rafael og Madonna della Sedia i klassisismens og romantikkens resepsjon. En resepsjonshistorisk analyse av kunstneren og hans verk.. (https://bora.uib.no/handle/1956/1127) Universitetet i Bergen 2005.

 • Grini, Monica. Skulpturguide for Kistefos-Museet. 2003.

 • [Loading...]