Foto: UiT

Ida Løken Killie

ph.d.-student systemepidemiologi Institutt for samfunnsmedisin
Flag icon Flag icon

 Selvrapportert helse og overlevelse i Kvinner og kreft-studien.

 

Statistikk og epidemiologi

Tidligere:

Immunologi, hematologi og transfusjonsmedisin

 

 

 • Ahlen, Maria Therese; Husebekk, Anne; Killie, Ida Løken; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. T cell responses to human platelet antigen-1a involve a unique form of indirect allorecognition. JCI Insight 2016; Volum Sep 8 (1). ISSN 2379-3708.s e86558 - .s doi: 10.1172/jci.insight.86558.

 • Husebekk, Anne; Ahlen, Maria Therese; Killie, Mette Kjær; Tiller, Heidi; Eksteen, Mariana; Killie, Ida Løken; Heide, Gøril; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. Blood group antigens and immune responses-detailed knowledge is necessary to prevent immunization and to follow up immunized individuals. ISBT Science Series 2010; Volum 5 (1). ISSN 1751-2816.s 24 - 26.

 • Killie, Ida Løken; Ahlen, Maria Therese; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. Induction and detection of in vivo immune responses to HPA-1a in a novel murine model of fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT). European symposium on platelet and granulocyte immunology 2014-07-03 - 2014-07-06 2014.

 • Killie, Ida Løken; Husebekk, Anne; Ahlen, Maria Therese; Roalso, M.; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. ARE CURRENT MURINE MODELS OF FETAL/NEONATAL ALLOIMMUNE THROMBOCYTOPENIA BRINGING US CLOSER TO A BETTER UNDERSTANDING OF PATHOPHYSIOLOGY AND TREATMENT OF THE DISEASE?. Vox Sanguinis 2013; Volum 105. ISSN 0042-9007.s 252 - 252.

 • Husebekk, Anne; Ahlen, Maria Therese; Killie, Mette Kjær; Tiller, Heidi; Eksteen, Mariana; Killie, Ida Løken; Heide, Gøril; Skogen, Bjørn Ragnar; Kjeldsen-Kragh, Jens; Stuge, Tor Brynjar. MATERNAL ALLOIMMUNE RESPONSE DURING PREGNANCY: BRAKE OF MATERNAL TOLERANCE TO FETAL HUMAN PLATELET ANTIGEN 1A ANTIGEN MAY BE ASSOCIATED WITH REDUCED PLACENTAL FUNCTION. Placenta 2011; Volum 32 (9). ISSN 0143-4004.s A121 - A121.

 • Killie, Ida Løken; Ahlen, Maria Therese; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. Induction and detection of in vivo immune responses to HPA-1a in a novel murine model of fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT). European symposium on platelet and granulocyte immunology 2014-07-03 - 2014-07-06 2014.

 • Killie, Ida Løken; Husebekk, Anne; Ahlen, Maria Therese; Roalso, M.; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. ARE CURRENT MURINE MODELS OF FETAL/NEONATAL ALLOIMMUNE THROMBOCYTOPENIA BRINGING US CLOSER TO A BETTER UNDERSTANDING OF PATHOPHYSIOLOGY AND TREATMENT OF THE DISEASE?. Vox Sanguinis 2013; Volum 105. ISSN 0042-9007.s 252 - 252.

 • Husebekk, Anne; Ahlen, Maria Therese; Killie, Mette Kjær; Tiller, Heidi; Eksteen, Mariana; Killie, Ida Løken; Heide, Gøril; Skogen, Bjørn Ragnar; Kjeldsen-Kragh, Jens; Stuge, Tor Brynjar. MATERNAL ALLOIMMUNE RESPONSE DURING PREGNANCY: BRAKE OF MATERNAL TOLERANCE TO FETAL HUMAN PLATELET ANTIGEN 1A ANTIGEN MAY BE ASSOCIATED WITH REDUCED PLACENTAL FUNCTION. Placenta 2011; Volum 32 (9). ISSN 0143-4004.s A121 - A121.

 • Medlem i forskergruppe

  [Loading...]